Hyrrä-asiointipalvelu

Hyrrä-asiointipalvelu on maaseudun kehittämistukien asiointipalvelu, jonka kautta voit tällä hetkellä hakea seuraavia tukia:

Hyrrä-asiointipalvelun kautta neuvoja voi myös tehdä hakemuksen maatilojen neuvontajärjestelmään sekä tehdä ennakkoilmoituksen ja maksuhakemuksen neuvontakorvauksesta:  

Seuraavien tukien haku on myös avautunut, mutta haku tapahtuu edelleen edelliseltä EU-rahoituskaudelta tutussa käyttöliittymässä:

1. Käytä Google Chrome- tai Mozilla Firefox -selainten uusinta versiota. Niillä Hyrrä toimii parhaiten. Tyhjennä selaimen välimuisti ennen Hyrrään kirjautumista. Ohje välimuistin tyhjentämisestä 

2. Siirry Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. 

3. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Pankkitunnistus
  • Jos valitset pankkitunnistuksen, palvelu ohjaa sinut automaattisesti valitsemasi pankin kirjautumissivulle. Lisätietoa tunnistautumisesta saat omasta pankistasi.
 • Varmennekortti (sirullinen henkilökortti)
  • Tarvitset kortinlukijan sekä kortin PIN-koodin tunnistautuaksesi henkilökortilla.
 • Mobiilivarmenne
  • Mobiilivarmenteen käytöstä saat ohjeen oman matkapuhelinoperaattorisi verkkosivuilta.

Voit asioida organisaation puolesta, jos sinulla on tarvittavat oikeudet Suomi.fi-valtuuden perus- tai valtuusrekisterissä. Suomi.fi-valtuutuksen ohjeet

Henkilötunnuksella voit jättää vain seuraavat hakemukset:

 • Nuoren viljelijän aloitustuki
 • Neuvojahakemus

Voit asioida organisaation puolesta, jos sinulla on tarvittavat oikeudet Suomi.fi-valtuuden perus- tai valtuusrekisterissä.

Hyrrän valtuuskoodit ovat:

 • Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen (oikeuttaa hakemuksen täyttämiseen, allekirjoittamiseen ja lähettämiseen Hyrrässä)
 • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu (oikeuttaa hakemuksen täyttämiseen)
 • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu (oikeuttaa hakemusten selailuun Hyrrässä)

Suomi.fi-valtuutuksen ohjeet

Voit ottaa verkkoasiointia ja Hyrrä-asiointipalvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. 

Hae ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän yhteystiedot tästä

Hyrrä-asiointipalvelun ohjeet

Rahoituskausi 2023–2027

Rahoituskausi 2014–2022

 

Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla.

Hyrrä-asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Viranomaistehtävien hoitamiseen ja tieteelliseen tutkimukseen tietojen luovuttamista ei voi estää.

Hyrrän tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Viranomaistehtävien hoitaminen
  • Tietoja voidaan luovuttaa valvontaviranomaisille (muun muassa Valtiontalouden tarkastusvirasto, EU:n komissio, todentamisviranomainen (tällä hetkellä BDO), Euroopan tilintarkastustuomioistuin), viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään sekä muuhun näitä vastaavaan viranomaistehtävään
 • Historiallinen ja tieteellinen tutkimus sekä tilaston laatiminen
 • Muu tietojen luovutus.

Henkilön tietoja voidaan luovuttaa Ruokaviraston luvan nojalla ainoastaan, jos hakijalla on oikeus käsitellä tietoja lain perusteella. Henkilön tietoja voidaan esimerkiksi käyttää asiakasrekisterin oikeellisuuden tarkistamiseen tai luovuttaa toimituksellisiin tarkoituksiin.

Voit tutustua tietosuojaselosteisiin osoitteessa Hyrrä-asiointipalvelun tietoturva- ja tietosuojaseloste

Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta saat Ruokaviraston tietosuojavastaavalta (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi) ja osoitteesta tietosuoja.fi. Sivustolla on tarjolla paljon tietosuojaan liittyvää materiaalia ja lainsäädäntöä sekä kattava tietopaketti vuonna 2018 voimaan tulleesta EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kehittämishankkeiden tiedot on julkaistu hankerekisterissä.

Hankkeen alkutiedot saadaan hankerekisteriin Hyrrään tallennetuista julkisista tiedoista. Tiedot rahoitetuista hankkeista ladataan rekisteriin kerran vuorokaudessa Hyrrästä. Jos olet hankkeen vastuuhenkilö, voit täydentää hankerekisterissä näkyviä tietoja ja antaa muille oikeuksia tietojen ylläpitämiseen. Huomioi kuitenkin, että hankerekisteriin lisätyt tai muutetut tiedot eivät päivity Hyrrään. Hankerekisterin hankekortti on hankkeesi pienimuotoinen verkkosivu. 

Ohjeet hankerekisterin tietojen päivittämisestä löydät täältä.

 1. Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ennen hakemuksen tekemistä (hae oman alueesi yhteystiedot tästä). Hanketta kannattaa suunnitella ja ohjeisiin perehtyä ennen Hyrrään kirjautumista.
 2. Täytä hakemus  Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä? Saat lisätietoa tukimuodoista ja tuen hakemisesta ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmästä. Allekirjoita hakemus ja lähetä se viranomaiselle Hyrrässä.
 3. Saat ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta.
 4. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön.
 5. Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tilille.

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2024