Maatalouden investointituet

Rahoituskauden 2014–2022 haku on päättynyt. Uuden rahoituskauden 2023–27 hakemuksia ei voi vielä tehdä. Tiedotamme haun aukeamisesta myöhemmin.

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maaseudun kehittämistukien muutoksista

Liiketoimintasuunnitelma

Tukikohteet

Maksaminen

Hakijan muistilista

Hakijaa ja maatilaa koskevat edellytykset

Tukea voi hakea:

 • viljelijä tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta
 • maatalousyrittäjien yhteenliittymä (esimerkiksi kuivuriosakeyhtiö).

Sinun tulee olla 18 vuotta täyttänyt voidaksesi saada tukea. Sinulla tulee myös olla riittävä ammattitaito.

Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, hakekaa tukea yhdessä. Tällöin vähintään kolmasosa tilasta on oltava henkilöllä, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset.

Jos tukea hakee yhteisö, osake-enemmistön ja määräysvallan tulee olla henkilöllä tai henkilöillä, jotka täyttävät hakijaa koskevat ehdot.

Jos haette tukea maatalousyrittäjien yhteenliittymänä, kaikkien yhtymän jäsenten on täytettävä ikä- ja ammattitaitovaatimukset sekä vähintään puolella osakkaiden maatiloista tulee täyttyä edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen.

Maatilaa koskevat edellytykset

 • Omistat tai olet vuokrannut tuen kohteena olevan maatilan.
 • Sinulla on Maanmittauslaitoksen kirjauspäätös vuokrasopimuksestasi. Liitä kirjauspäätöksen kopio tukihakemukseen.
 • Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua vähintään 10 vuotta.
 • Saat vähintään 25 000 euroa maatalouden yrittäjätuloa viimeistään viidentenä kalenterivuonna tuen myöntämisestä. Yrittäjätulo lasketaan maataloudesta saatavista tuotoista vähentämällä maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot.
 • Noudatat tilallasi pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön. ELY-keskus voi tarkistaa, täyttyvätkö lain vaatimukset tarkastusten tai valvontojen perusteella, viranomaisten päätösten perusteella, oman selvityksesi perusteella tai tekemällä maatilakäynnin.

Tuen määrä

Rakentamisinvestoinnissa tuen määrä on aina yli 7000 euroa. Sen pienempään investointiin ei myönnetä tukea. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on 3 000 euroa.

Tukea voidaan kolmen verovuoden jakson aikana myöntää enintään 1 500 000 euroa maatilaa kohti.

Tukiprosentit

Tukikohteet

Vuodesta 2019 lähtien parsinavetoihin voidaan myöntää investointitukea vain peruskorjaukseen eli seinä- ja kattorakenteiden sisäpuolelle tehtäviin investointeihin. Parsinavettojen laajentamista ei tueta.

Valtiontakaus

Voit saada valtiontakausta seuraaviin kohteisiin:

 • lypsy- ja nautakarjanavetat
 • sikalat
 • lihasiipikarjan tuotantorakennukset
 • lammas- ja vuohinavetat
 • hevoskasvatuksen tuotantorakennukset
 • turkistalouden tuotanto- ja käsittelyrakennukset sekä lantalat ja aidat
 • kasvihuoneet ja elintarviketuotantoon viljeltävän puutarhakasvien kasvutunnelit
 • energiantuotantoinvestoinnit.

Voit saada valtiontakausta yhtä investointia kohden korkeintaan 500 000 euroa.

Valtiontakaus voi koskea enintään 80 % takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana. Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 30 % toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Myönnetty avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät saa ylittää 70 % tuen kohteena olevan investoinnin kokonaisrahoituksesta. Yhtä maatilaa kohden saa olla valtiontakauksia voimassa enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Sinun on annettava valtiontakaukselle vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Yhteisömuotoiselta yritykseltä ELY-keskus voi edellyttää myös henkilötakausta yhteisön osakkailta.

Valtiontakauksesta perittävät maksut

Kun sinulle on myönnetty valtiontakaus, pankki perii sinulta valtiolle maksettavaksi kertamaksun, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi sinun on maksettava puolivuosittain maksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Takauksesta perittävien maksujen eräpäivät ovat vuosittain huhtikuun ja lokakuun viimeisenä päivänä.

Hae tukea

Hae tukea Hyrrä-asiointipalvelussa. Jos haluat saada päätöksen maatalousinvestoinnin rahoituksesta vuoden 2022 puolella, tee hakemus viimeistään 15.10.2022. ELY-keskukset tekevät kaikkiin 15.10.2022 jälkeen lähetettyihin hakemuksiin kielteiset päätökset, sillä nykyisen EU-rahoituskauden varojen käyttö on päättymässä.

Seuraavan kerran ELY-keskukset myöntävät maatalouden investointitukia vuoden 2023 puolella, jolloin käytössä ovat uuden EU-rahoituskauden varat ja uudet tukiehdot. Ruokavirasto tiedottaa uuden rahoituskauden haun aloitusajankohdasta ja ehdoista, kun tiedot niistä ovat tarkentuneet. Arvion mukaan haku voidaan avata Hyrrä-asiointipalvelussa vuoden 2023 ensimmäisien kuukausien aikana.

Liiketoimintasuunnitelma on oltava hakemuksen liitteenä, kun haet nuoren viljelijän aloitustukea tai maatalouden investointitukea. Lisätietoa liiketoimintasuunnitelmasta

Tietoa muista hakemukseen tarvittavista liitteistä Maaseutuviraston määräyksessä.

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (muun muassa. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen! Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.

Valintamenettely

ELY-keskus asettaa kaikki perusehdot täyttävät hakemukset etusijajärjestykseen valintakriteerien perusteella. Valinnassa tärkeä merkitys on liiketoimintasuunnitelmalla, johon sisältyvät muun muassa maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat. Liiketoimintasuunnitelman ja valintakriteerien täyttymisen perusteella ELY-keskus arvioi maatilan menestymismahdollisuuksia.

Valintakriteerit

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023