Nostolupahakemus

Nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyn korkotukilainan saa nostaa enintään kahdessa erässä.
Irtaimiston hankintaan myönnetyn lainan nostolupa edellyttää syntyneiden kustannusten esittämistä hakemuksella.
Kiinteän omaisuuden hankintaan myönnetyn lainan nostolupa edellyttää koko kauppahinnan maksamista viimeistään lainan viimeistä erää nostettaessa.

Korkotukilainan nostaminen
Korkotukilainan saa nostaa enintään kahdessa erässä. Korkotukilaina tai sen ensimmäinen erä on nostettava 14 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. Korkotukilainan viimeinen erä on nostettava viimeistään 17 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

Nostolupahakemus tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen lainan nostamiselle asetettua määräaikaa.

Lue lisää nuoren viljelijän aloitustuen maksamisesta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/

Ilmoita muutoksista ELY-keskukseen
Ilmoita yritystoiminnan luonteen muutoksista ja muista merkittävistä olosuhdemuutoksista Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen.

Nostolupahakemukseen tarvittavat asiakirjat
Liitä nostolupahakemukseen tarvittavat liitteet. Jos asiakirja on toimitettu ELY-keskukseen tukihakemuksen tai aiemman nostolupahakemuksen liitteenä, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.

 • Selvitys tilanpidon aloittamisesta  
  Toimita kopio lopullisesta saantokirjasta (kauppakirja, lahjakirja tms.), jos sitä ei ole tukihakemuksen yhteydessä toimitettu. Jos tilanpito aloitetaan vuokraamalla, toimita kopio lopullisista vuokrasopimuksista ja vuokrasopimuksien kirjaamisesta.
 • Selvitys kauppahinnan maksusta (kiinteä omaisuus):
  Toimita tositekopio kauppahinnan maksusta ELY-keskukseen kuukauden kuluessa nostoluvan myöntämisestä. Jos laina nostetaan yhdessä erässä, koko kauppahinnan maksu tulee selvitä tositteesta. Jos laina nostetaan kahdessa erässä, toimita tositekopio koko kauppahinnan maksusta viimeistään kuukauden kuluessa toisen lainaerän nostoluvan myöntämisestä.
 • Selvitys irtaimiston hankinnasta:
  Irtaimiston hankinnasta on esitettävä maksutositejäljennökset, jos irtaimiston hankinta ei liity kiinteistönhankintaan. Tositejäljennöksestä on käytävä ilmi, että hankittu irtaimisto vastaa tukipäätöksen perusteena ollutta tarjousta. Merkitse tositejäljennökseen myös maatalouden muistiinpanojen/kirjanpidon mukainen tositenumero.
 • Tukipäätöksessä edellytetyt asiakirjat:
  Nostolupahakemukseen on liitettävä tukipäätöksessä mainitut asiakirjat. Jos laina on myönnetty ammattitaitovaatimusta koskevan sitoumuksen perusteella, liitä hakemukseen koulutustodistus. Jos laina nostetaan kahdessa erässä, liitä selvitys viimeistään toisen erän nostolupahakemukseen.

Nostolupahakemuksen tekeminen

Voit tehdä lainan nostolupahakemuksen, kun viranomainen on tehnyt  myönteisen tukipäätöksen. 

Sähköinen nostolupahakemus tulee vireille, kun se on allekirjoitettu ja lähetetty Hyrrä-järjestelmässä eli jätetty tuen myöntävälle viranomaiselle.

ELY-keskus pyytää hakijaa tarvittaessa täydentämään nostolupahakemusta. Puutteellinen hakemus tulee täydentää viranomaisen antamassa määräajassa. Muussa tapauksessa nostolupahakemus saatetaan hylätä puutteellisten tietojen vuoksi. Määräajan päättymisen jälkeen ELY-keskus tekee asiassa päätöksen.

Nostolupahakemuksen tekeminen aloitetaan Hankkeet-osion kautta. Klikkaa hiirellä Hankkeet-osiossa haluttua hanketta, minkä jälkeen avautuu hakemuksen tietoikkuna. Avaa tukihakemus kohdasta Avaa.

Hankkeelle on päätöksenteon yhteydessä tullut uusi Päätös-välilehti. Maksuhakemuksen tekeminen aloitetaan Päätös-välilehdellä.

Tarkista ensin, että tukipäätös on Hyväksytty. Näet sen Päätös-laatikosta. Päätös-välilehden alaosassa on toiminnot maksuhakemuksen luonnin aloittamiseksi. Valitse ensin maksuhakemuksen tyyppi: Nostolupa. Valintalista aukeaa valintalaatikon perässä olevasta nuolesta.

Kun maksuhakemuksen tyyppi on valittu, aktivoituu painike Tee maksuhakemus. Tämän jälkeen avautuva maksuhakemus sisältää kolme välilehteä: Perustiedot, Kustannus ja rahoitus sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Perustiedot

Perustiedot-välilehdellä Maksuhakemuksen tyyppi -kohdan alapuolella näkyy Nostolupa.

Hakija ja yhteystiedot

Hakijan tiedot tulevat suoraan YTJ:stä. Voit muokata www-osoitetta Muokkaa-painikkeella. Klikkauksen jälkeen Muokkaa-painike muuttuu Tallenna-painikkeeksi, jota klikkaamalla tiedot tallentuvat järjestelmään.

Vastuuhenkilö

Maksuhakemuksen vastuuhenkilönä näkyy automaattisesti henkilö, joka on kirjautunut järjestelmään.

Vastuuhenkilön voi vaihtaa/lisätä Lisää vastuuhenkilö hetulla -painikkeesta tai alasvetovalikosta. Painikkeen yläpuolelle avautuu laatikko, jossa lukee Syötä henkilötunnus. Lisää vastuuhenkilön henkilötunnus laatikkoon, minkä jälkeen Hae-painike aktivoituu. Klikkaa painiketta, ja järjestelmä hakee uuden vastuuhenkilön tiedot Digi- ja väestötietovirastosta.

Allekirjoittaja

Määritä vastuuhenkilön rooliksi allekirjoittaja. Klikkaa Allekirjoittajan edessä olevaa valintaruutua niin, että siihen ilmestyy täppä. Vastuuhenkilöstä tulee näin hakemuksen allekirjoittaja. Allekirjoittajalla tulee olla Hyrrä-Hakija-oikeudet, jotka voi hakea Katso-palvelussa.

Jos allekirjoittajia on useampi, lisätään heidät kohtaan Lisää toinen vastuuhenkilö kohtaan. Myös heillä tulee olla Hyrrä - Hakija-oikeudet.

Puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen pääset lisäämään/muokkaamaan klikkaamalla Muokkaa. Klikkauksen jälkeen painike muuttuu Tallenna-painikkeeksi, jota klikkaamalla tiedot tallentuvat järjestelmään.

Huom! Hakemuksella pitää olla sähköpostiosoite, jonne lähetetään hakemusta koskevat tiedotteet.

Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön tiedot

Täytä maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite niitä varten varattuihin tekstikenttiin.

Liitteet

Valitse Hakemustyyppiin liittyvät liitteet -alasvetovalikosta maksuhakemuksellesi tarpeellinen liite yksi kerrallaan. Saat lisättyä liitteen Lisää liite -painikkeella. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt.

Nimeä liite siten, että se voidaan maksuhakemusta käsitellessä helposti kohdistaa oikeaan asiaan. Huolehdi, että liite sisältää asianmukaiset tunnistetiedot.

Lisätietoa tarvittavista liitteistä löytyy kohdasta Nostolupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

Hankkeen toteuttaminen

Kerro hankkeen toteutuksesta. Ota kantaa hankkeen toteutumiseen ja kustannuksiin. Anna selvitys , jos tilanpito eroaa tukipäätöksestä tai kustannuksiin on saatu muuta julkista rahoitusta. Selvitystä tukemaan voidaan liittää erillisiä liitteitä kohdassa Liitteet.

Kustannus ja rahoitus

Ilmoita lainan nostoluvan perusteena oleva kauppahinta ja/tai tilan ulkopuolelta hankitun irtaimiston kustannukset yhteensä. Ilmoita kustannukset ilman arvonlisäveroa.

Ilmoita haettavan korkotukilainan määrä

Lisätietoja-kohdassa voidaan antaa lisätietoja nostolupahakemusta koskien.

Allekirjoitus ja lähetys

Allekirjoita ja lähetä -välilehdellä voit lähettää hakemuksen käsittelyyn ELY-keskukseen. Klikkaa valintaruutua Vakuutan tiedot oikeiksi, minkä jälkeen aktivoituu Allekirjoitus ja vakuus -kohdasta vakuusteksti:

Vakuutan, että olen noudattanut tukipäätöksen ehtoja ja että tässä nostolupahakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita. Nostolupahakemuksessa esitetyt tiedot ovat yhtäpitäviä kirjanpidon/maatilatalouden tuloverolain (543/1967) muistiinpanojen kanssa.

Allekirjoita hakemus Allekirjoita-painikkeesta. Voit tarvittaessa poistaa allekirjoitukset hakemuksen tietojen muokkaamista varten Poista allekirjoitukset -painikkeella.

Kun kaikki allekirjoittajaksi valitut henkilöt ovat allekirjoittaneet hakemuksen, aktivoituu Lähetä hakemus -painike. Painamalla siitä lähetät hakemuksesi käsittelyyn. Mikäli haluat peruuttaa hakemuksen, on se mahdollista klikkaamalla Toiminnot-otsikon alla olevaa Peruuta ja muokkaa -painiketta. Voit peruuttaa hakemuksen vain, jos sitä ei ole otettu käsittelyyn.

Keskeneräisen hakemuksen avaaminen

Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata täydentämään sitä myöhemmin. Muista tallentaa keskeneräinen hakemus ennen kuin poistut.

Hyrrän hankekirjastossa näet kaikki ne hankkeet, jotka sinulla on käynnissä. Euro-merkin perässä oleva luku kertoo nostolupahakemuksen numeron.

Klikkaa hanketta, jota haluat tarkastella tai jonka käsittelyä haluat jatkaa. Pääset hankenäkymään, jossa näet hankkeen kaikki vaiheet.

Jokainen hakemuksen tapahtuma on omalla rivillään. Tapahtumat ovat aikajärjestyksessä siten, että uusin tapahtuma on ylimpänä. Yksittäisen tapahtuman koko tapahtumahistorian pääset näkemään kohdasta Näytä historia. Näkymä sulkeutuu saman kohdan Piilota historiasta.

Jos haluat poistaa keskeneräisen nostolupahakemuksen, klikkaa Poista maksuhakemus. Lisää maksuhakemuksen poistamisesta löydät täältä.

Jos hakemuksen täyttämisessä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä ELY-keskukseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2024