Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotanto

Jos yrityksesi tuottaa uusiutuvaa energiaa tai biopolttoaineita, voit saada investointitukea suurempiin investointeihin kuin muiden alojen yritykset.

Uusiutuvaa energiaa tai biopolttoaineita tuottava yritys:

 • tuottaa ja myy energiaa (lämpöä, sähköä) tai biopolttoaineita (biokaasu, bioetanoli, biodiesel) tai molempia.

Mihin tukea voi käyttää?

Investointitukea voi käyttää

 • uusien, enintään 2 MW:n laitosten rakentamiseen
 • toimivien laitosten laajentamiseen ja kehittämiseen.

Toimivan laitoksen kehittämiseen saa tukea vain, jos investoinnin myötä laitoksen teknologinen taso paranee merkittävästi tai laitoksessa otetaan käyttöön ympäristön kannalta parempia tekniikoita.

Investoinnin toteutettavuustutkimuksella voit selvittää investoinnin toteuttamisvaihtoehtoja ja esimerkiksi mahdollisia teknisiä ratkaisuja. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvitys voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Kuka voi saada tukea?

Voit saada kehittämis- tai investointitukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • yrityksesi on mikroyritys tai pieni yritys
 • yrityksesi sijaitsee maaseudulla
 • yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito.

Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella. Karttaan on merkitty mustavalkoisella viivoituksella alue, jolla rahoitusta ei myönnetä. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja kyseisestä sijainnista: alueen Leader-ryhmän ja alueen luokituksen kaupunki-maaseutu-luokituksessa.

Tuen määrä

Investointitukea voit saada laitoksen laajennukseen 20 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista, uuden laitoksen perustamiseen 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista tai uuden biokaasulaitoksen perustamiseen 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuettavan investoinnin kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa ja korkeintaan 2 miljoonaa euroa.

Investoinnin toteutettavuustutkimukseen voit saada 50 prosenttia enintään 50 000 euron kustannuksista.

Tuen ehdot

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Investoinnin tulee olla käytössä vähintään kolme vuotta eikä sitä saa tuona aikana myydä.

Investoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on tullut vireille. Jos investointi edellyttää luvan hankkimista, esitä lupa ELY-keskukselle hakemusvaiheessa.

Muista tiedotusvelvollisuus

Juliste yli 10 000 euron hankkeisiin

Jos kyseessä on Leader-ryhmän kautta rahoitusta saanut yritystuki ja julkinen tuki on 10 000–50 000 euroa, aseta näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste.

Juliste voidaan sijoittaa esimerkiksi hankevetäjän työtiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan, eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun.

Tulostettavan julistepohjan voit ladata Word-tiedostona kuvapankista. Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Tulosta juliste A3-koossa.

Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta.

Juliste voi olla myös digitaalinen. Tällöin tulee varmistaa, että näyttö, jossa digitaalinen juliste näkyy, on toimintavarma.

Tiedotuskyltti tai sähköinen näyttö yli 50 000 euron investointien yhteyteen

Kiinnitä investoinnin yhteyteen tuesta kertova tiedotuskyltti, jos olet saanut julkista tukea 50 000–500 000 euroa ja kyseessä on aineellinen investointi (esim. kone, laite, linjasto) tai infrastruktuuri- tai rakennushanke.

Kyltin tulee olla näkyvällä paikalla, investoinnin yhteydessä. Riittää, että kyltti on paikallaan toimen toteuttamisen ajan eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä.

Saat tiedotuskyltin ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Pysyvä tiedotuskyltti yli 500 000 euron investointien yhteyteen

Kun olet saanut julkista tukea yli 500 000 euroa infrastruktuuri- tai rakennushankkeeseen, kiinnitä kyltti kohteeseen heti, kun aloitat toimen toteuttamisen ja pidä se paikallaan vähintään omaisuuden käyttöajan. Kyltti voi olla investoinnin yhteydessä, rakennuskohteessa tai toimitiloissa.

Kyltin tulee olla paikallaan vähintään niin kauan kuin tukipäätöksellä on kerrottu omaisuuden käyttöajaksi. Yritystuen saajien tulee käyttää investointiin myönnetyn tuen kohteena olevaa omaisuutta vähintään kolme vuotta.

Saat tiedotuskyltin ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Näin haet tukea

Tutustu valintakriteereihin, joiden perusteella rahoitettavat kohteet valitaan. Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä. Jos haet tukea Leader-ryhmästä, kysy valintakriteereistä omasta Leader-ryhmästäsi.

Päätökset tehdään valintajaksoittain, jotka ovat:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.5.
 • 16.5.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Leader-ryhmillä on omat valintajaksonsa. Jos haet tukea Leader-ryhmästä, kysy valintajaksoista omasta Leader-ryhmästäsi.

Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hyrrä-asiointipalvelu

Tarvitsetko apua?

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hae yhteystiedot

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2023