Yrityksen investointi- ja kehittämistuet

Hakemuksia ei voi vielä tehdä.

Tiedotamme haun alkamisesta erikseen.

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023

Jos yrityksesi sijaitsee maaseudulla, voit saada tukea:

 • yritystoiminnan kehittämiseen
 • yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin
 • kehittämisen tai investoinnin edellytysten selvittämiseen ja hakemisen valmisteluun.

Jos yrityksesi jalostaa tai myy maataloustuotteita, tutustu tuen ehtoihin tästä.

Jos yrityksesi tuottaa uusiutuvaa energiaa tai biopolttoainetta, tutustu tuen ehtoihin tästä.

Hae tukea alueesi ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Mihin tukea voi käyttää?

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
 • muuhun asiantuntija-apuun.

Investointitukea voi käyttää esimerkiksi

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • uusiutuvaa energiaa ja biopolttoaineita tuottavien ja myyvien laitosten perustamiseen ja laajentamiseen
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnin toteutettavuustutkimuksella voit selvittää aineellisen investoinnin toteuttamisvaihtoehtoja. Olisiko esimerkiksi tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden, tai olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä kuin uutena? Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvitys voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Kehittämistuella kehittämis- tai investointituen hakemiseen voit hankkia asiantuntija-apua kehittämistoimien tai investoinnin suunnitteluun ja hakemuksen valmisteluun.

Kuka voi saada tukea?

Voit saada kehittämis- tai investointitukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • yrityksesi on mikroyritys, pieni yritys tai maataloustuotteita jalostava keskisuuri (alle 250 työntekijää) yritys
 • yrityksesi sijaitsee maaseudulla
 • yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito
 • yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

 

Tuen määrä

Kehittämistukea voit saada 50 prosenttia hankkimasi asiantuntijapalvelun kustannuksista. Kustannukset voivat olla korkeintaan 100 000 euroa, investoinnin toteutettavuustutkimuksessa 3 000–50 000 euroa.

Pienimuotoisempaan kehittämiseen voit saada kehittämistukea paikalliselta Leader-ryhmältä:

 • kehittämis- tai investointituen hakemisen valmisteluun 2 000 euroa
 • vakiintuneen yritystoimintasi kehittämiseen 3 000 euroa.

Investointitukea voit saada 20–40 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. Leader-ryhmät rahoittavat 5 000–100 000 euron investointeja ja ELY-keskukset 10 000–1,5 miljoonan euron investointeja.

Tuen ehdot

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Investoinnin tulee olla käytössä vähintään kolme vuotta eikä sitä saa tuona aikana myydä.

Investoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on tullut vireille. Jos investointi edellyttää luvan hankkimista, esitä lupa ELY-keskukselle hakemusvaiheessa.

Muista tiedotusvelvollisuus

Tiedotuskyltti tai sähköinen näyttö yli 50 000 euron investointien yhteyteen

Kiinnitä investoinnin yhteyteen tuesta kertova tiedotuskyltti, jos olet saanut julkista tukea 50 000–500 000 euroa ja kyseessä on aineellinen investointi (esim. kone, laite, linjasto) tai infrastruktuuri- tai rakennushanke.

Kyltin tulee olla näkyvällä paikalla, investoinnin yhteydessä. Riittää, että kyltti on paikallaan toimen toteuttamisen ajan eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä.

Saat tiedotuskyltin ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Pysyvä tiedotuskyltti yli 500 000 euron investointien yhteyteen

Kun olet saanut julkista tukea yli 500 000 euroa infrastruktuuri- tai rakennushankkeeseen, kiinnitä kyltti kohteeseen heti, kun aloitat toimen toteuttamisen ja pidä se paikallaan vähintään omaisuuden käyttöajan. Kyltti voi olla investoinnin yhteydessä, rakennuskohteessa tai toimitiloissa.

Kyltin tulee olla paikallaan vähintään niin kauan kuin tukipäätöksellä on kerrottu omaisuuden käyttöajaksi. Yritystuen saajien tulee käyttää investointiin myönnetyn tuen kohteena olevaa omaisuutta vähintään kolme vuotta.

Saat tiedotuskyltin ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Näin haet tukea

Tällä hetkellä maaseudun yritystukea ei voi hakea. Tiedotamme, kun haku alkaa.

Voit jo tutustua valintakriteereihin, joiden perusteella rahoitettavat kohteet valitaan. Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä. Jos haet tukea Leader-ryhmästä, kysy valintakriteereistä omasta Leader-ryhmästäsi.

Päätökset tehdään valintajaksoittain, jotka ovat:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.5.
 • 16.5.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Leader-ryhmillä on omat valintajaksonsa. Jos haet tukea Leader-ryhmästä, kysy valintajaksoista omasta Leader-ryhmästäsi.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2023