Maataloustuotteiden jalostusyrityksen kehittämistuki

Jos yrityksesi jalostaa ja/tai myy maataloustuotteita, voit saada kehittämispalveluita yrityksesi toiminnan kehittämiseen. Tuen näihin hakee kehittämisyhtiö tai muu hanketta hallinnoiva organisaatio.

Mihin tukea voi käyttää?

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

  • liiketoimintaan valmentavan neuvontaan
  • tuotekehityshankkeisiin
  • tuotannon pilotointiin
  • markkinointisuunnitelman laatimiseen
  • koemarkkinointiin
  • kansainvälistymisselvitykseen
  • muuhun asiantuntija-apuun.

Kuka voi saada tuettuja kehittämispalveluita?

Maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys on yritys, joka:

  • ostaa ns. annex I -listalla lueteltuja maataloustuotteita
  • myy, tai valmistaa ja myy, ns. annex I -listalla olevia tuotteita.

Annex I -listan tuotteita ovat esimerkiksi liha, vilja, vihannekset, kasvikset ja meijerituotteet. Annex I -lista on maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Kehittämistukea voi saada sellaisen maataloustuotteiden jalostusyrityksen kehittämiseen, joka sijaitsee maaseudulla ja toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla. Yritys voi olla kooltaan mikroyritys, pienyritys tai keskisuuri yritys. Kehitettävällä yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja sen työntekijöillä riittävä ammattitaito.

Tästä kartasta voit tarkistaa, sijaitseeko kehitettävä yritys tukikelpoisella alueella. Karttaan on merkitty mustavalkoisella viivoituksella alue, jolla rahoitusta ei myönnetä. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja kyseisestä sijainnista.

Tuen määrä

Kehittämistukea voidaan myöntää hankkeen hallinnoijalle 50 prosenttia sen järjestämien asiantuntijapalvelun kustannuksista. Kustannukset voivat olla vähintään 5000 euroa ja enintään 100 000 euroa.

Tuen hakeminen

Yrityksen kehittämistukea maataloustuotteiden jalostusyritykselle voi hakea kehittämisorganisaatio tai muu kehittämishankkeen hallinnoijaksi sopiva toimija. Hankkeen toteutus etenee näin:

  1. Hallinnoija ja kehitettävä yritys sopivat yrityksen tarvitsemien kehittämispalvelujen toteuttamisesta.
  2. Hallinnoija hakee tuen Hyrrä-asiointipalvelussa ja saa siitä ELY-keskukselta päätöksen.
  3. Hallinnoija toteuttaa hankkeen joko omana työnään tai hankkimalla kehittämispalvelut kolmannelta osapuolelta. Hallinnoija maksaa hankkeen kulut.
  4. Hallinnoija laskuttaa kehitettävältä yritykseltä hankkeen yksityisen rahoitusosuuden ja hakee ELY-keskukselta maksun myönnetystä tuesta. Tuki maksetaan hallinnoijalle.

Hae tukea alueesi ELY-keskuksesta. ELY-keskus valitsee rahoitettavat hankkeet valintakriteerien perusteella.

ELY-keskus tekee rahoituspäätökset valintajaksoittain, jotka ovat:

  • 16.10.–15.1.
  • 16.1.–15.3.
  • 16.3.–15.5.
  • 16.5.–15.8.
  • 16.8.–15.10.

Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hyrrä-asiointipalvelu

Tarvitsetko apua?

ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hae yhteystiedot

Lomakkeet

2327M Yhteistyösopimus: Liite maataloustuotteiden jalostusyrityksen kehittämistukihankkeen hakemukseen

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2024