Mikroyritysten energiainvestoinnit

Voit saada Leader-ryhmän kautta tukea investointeihin, joiden avulla lisäät uusiutuvan energian osuutta yrityksesi omaan käyttöön tarvittavasta energiasta.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit hankkia tuella esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Kuka voi saada tukea?

Investointitukea voi saada:

  • vähintään 18-vuotias yrittäjä yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatila, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osuuskunta
  • mikroyritys, joka työllistää alle 5 htv
  • harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitseva yritys
  • yritys, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • yritys, jonka työntekijöillä on riittävä ammattitaito.

Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja kyseisestä sijainnista: alueen Leader-ryhmän ja alueen luokituksen kaupunki-maaseutu-luokituksessa.

Tuen määrä

Voit saada investointitukea 30 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista. 

Tuen ehdot

Yritystoimintasi tulee olla päätoimista joko mikroyrityksessä tai vastaavassa maatilakytkentäisessä yrityksessä. 

Sinun ei tarvitse laajentaa yritystoimintaasi voidaksesi saada tukea.

Investoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on tullut vireille. Jos investointi edellyttää luvan hankkimista, esitä lupa ELY-keskukselle hakemusvaiheessa.

Muista tiedotusvelvollisuus

Tiedotuskyltti tai sähköinen näyttö yli 50 000 euron investointien yhteyteen

Kiinnitä investoinnin yhteyteen tuesta kertova tiedotuskyltti, jos olet saanut julkista tukea 50 000–500 000 euroa ja kyseessä on aineellinen investointi (esim. kone, laite, linjasto) tai infrastruktuuri- tai rakennushanke.

Kyltin tulee olla näkyvällä paikalla, investoinnin yhteydessä. Riittää, että kyltti on paikallaan toimen toteuttamisen ajan eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä.

Saat tiedotuskyltin ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Pysyvä tiedotuskyltti yli 500 000 euron investointien yhteyteen

Kun olet saanut julkista tukea yli 500 000 euroa infrastruktuuri- tai rakennushankkeeseen, kiinnitä kyltti kohteeseen heti, kun aloitat toimen toteuttamisen ja pidä se paikallaan vähintään omaisuuden käyttöajan. Kyltti voi olla investoinnin yhteydessä, rakennuskohteessa tai toimitiloissa.

Kyltin tulee olla paikallaan vähintään niin kauan kuin tukipäätöksellä on kerrottu omaisuuden käyttöajaksi. Yritystuen saajien tulee käyttää investointiin myönnetyn tuen kohteena olevaa omaisuutta vähintään kolme vuotta.

Saat tiedotuskyltin ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Näin haet tukea

Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet valintakriteerien perusteella. Kysy valintakriteereistä omasta Leader-ryhmästäsi.

Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hyrrä-asiointipalvelu

Tuen maksaminen

Maksun hakeminen

Tarvitsetko apua?

Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hae yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2024