Nuoren viljelijän aloitustuki

Rahoituskauden 2014–2022 haku on päättynyt. Uuden rahoituskauden 2023–27 hakemuksia ei voi vielä tehdä. 

Maatalouden investointi- ja aloitustukien ensimmäinen tukijakso on 3.4.–10.5.2023. Haku on sähköinen ja avautuu Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Ilmoitamme hakujen avautumisesta erikseen.

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maaseudun kehittämistukien muutoksista

Nuoren viljelijän aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

Kuka voi saada tukea?

Voit saada nuoren viljelijän aloitustukea, jos olet alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa.

Tukea voi saada myös yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan ryhtyy harjoittamaan maataloutta. Yhteisössä määräysvalta tulee olla yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyttää tuen myöntöedellytykset.

Sinulla tulee olla riittävä osaaminen, jotta voit saada aloitustukea. Vähimmäisvaatimuksena on:

  • tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tai muu vastaava koulutus tai
    kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä
  • yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon / 30 opinto- tai osaamispisteen koulutus. Koulutukseen pitää sisältyä 10 opintoviikon / 15 opinto- tai osaamispisteen verran taloudellista koulutusta. 

Sinun tulee saavuttaa riittävä ammattitaito viimeistään 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

Tuen määrä

Yrittäjätulon määrä vähintään Avustuksen määrä korkeintaan Korkotuen ja varainsiirtovapauden määrä korkeintaan Korkotukilainan määrä*​
25 000 € 40 000 € 40 000 €, josta korkotuen määrä enintään 35 000 €. enintään 250 000 €
15 000 € 10 000 € 20 000 €, josta korkotuen määrä enintään 15 000 €. enintään 170 000 €

* korkeintaan 80 % tilan ja hankittavan irtaimen kokonaismäärästä

Avustus maksetaan hakemuksen perusteella kahtena samansuuruisena eränä.

Tuen ehdot

Nuoren viljelijän aloitustukea voi saada vain viljelijä, joka on hakemuksen vireilletulohetkellä alle 41-vuotias ja jonka tilanpidon aloittamisesta on kulunut alle kaksi vuotta.

Voit saada vapautuksen tilakaupan yhteydessä maksettavasta varainsiirtoverosta vain, jos sinulle on myönnetty nuoren viljelijän aloitustuen korkotukilaina. Varainsiirtovero on neljä prosenttia kiinteästä kauppahinnasta. Aloitustuki kannattaa hakea ennen tilakauppaa saantokirjaluonnosten perusteella, vaikka tukea voikin hakea kahden vuoden sisällä tilanpidon aloittamisesta.

Liiketoimintasuunnitelma

Liitä hakemukseesi liiketoimintasuunnitelma, jolla osoitat, että maatilasi on kannattava. Liiketoimintasuunnitelma sisältää seuraavat selvitykset:

  • tuen hakija
  • maatilan lähtökohdat
  • maatilan kehittäminen ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
  • tulos- ja taselaskelmat
  • tilaa koskevat kannattavuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuuslaskelmat
  • maatilan hallintaa koskevat tiedot.

Näin haet tukea

Nuoren viljelijän aloitustukea ei voi tällä hetkellä hakea. Tiedotamme haun avautumisesta.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Näin pääset alkuun

Voit aloittaa tilanpidon joko ostamalla tai vuokraamalla maatilan.

Jotta voit saada aloitustukea tulee maatilasi vuotuisen yrittäjätulon olla viimeistään kolmantena vuonna tuen myöntämisen jälkeen vähintään 15 000 euroa tai 25 000 euroa liiketoimintasuunnitelman perusteella.

Aloitushetkeksi katsotaan se, kun olet ryhtynyt päävastuullisena harjoittamaan maataloutta ja saat luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen maatilastasi. Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjätulo on liiketoimintasuunnitelman mukaan vähintään 12 000 euroa.

Valintamenettely

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevat valintaperusteet. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

Tuen maksaminen

Tietoa tuen maksamisesta (ennen 1.1.2023 tehdyt päätökset)

Tuen valvonta

ELY-keskus tarkastaa hakemuksen liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit. ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty. Tuki peritään takaisin esimerkiksi silloin, jos et ole täyttänyt koulutusvaatimusta säädetyssä ajassa.

Tarvitsetko apua?

Hae ELY-keskuksesi yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2023