Maksuhakemuksen tekeminen - Kehittämishanke

Kun viranomainen on tehnyt hankkeelle myönteisen tukipäätöksen, voit hakea maksua eli tehdä maksuhakemuksen. Sähköinen maksuhakemus tulee vireille, kun se on allekirjoitettu ja lähetetty Hyrrä-järjestelmässä eli jätetty tuen myöntävälle viranomaiselle.

Ennen maksuhakemuksen tekemistä lue huolella hankkeen voimassa oleva tukipäätös sekä tukipäätöksestä maksun ehdot. Huomioi, että maksuhakemukseen on liitettävä maksamisen kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kehittämishanketukea koskevan EU- ja kansallisen lainsäädännön, Ruokaviraston antaman hanketukea koskevan maksumääräyksen (Ruokaviraston määräys kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta Nro 53/15, Dnro: 1189/54/2015) ja hankkeen voimassa olevan tukipäätöksen mukaisesti.

Viranomainen voi pyytää sinua tarvittaessa täydentämään maksuhakemusta. Puutteellinen hakemus tulee täydentää viranomaisen antamassa määräajassa. Muussa tapauksessa hakemus saatetaan hylätä puutteellisten tietojen vuoksi. Määräajan päättymisen jälkeen viranomainen tekee asiassa päätöksen olemassa olevien tietojen perusteella.

Maksuhakemuksen tekeminen

Maksuhakemuksen tekeminen aloitetaan kuten Ennakkomaksunkin tekeminen.

Hankkeelle on tukipäätöksen tekemisen yhteydessä tullut Päätös-välilehti. Maksuhakemuksen tekeminen aloitetaan sieltä. Maksuhakemuksen tekeminen aloitetaan aina viimeisimmältä tukipäätökseltä.

Tarkista ensin, että tukipäätös on Hyväksytty. Näet sen Päätös-laatikosta. Päätös-välilehden alaosassa on toiminnot maksuhakemuksen luonnin aloittamiseksi. Valitse ensin maksuhakemuksen tyyppi: Maksuerä tai Loppumaksu. Valintalista aukeaa valintalaatikon perässä olevasta nuolesta.

Maksuhakemustyyppi1

Loppumaksu valitaan silloin, kun haetaan viimeistä maksua hankkeelle. Ensimmäinenkin maksu voi olla Loppumaksu, jos hanke on valmis ja hankkeen kaikki kustannukset ovat jo syntyneet ensimmäistä maksua haettaessa. Muussa tapauksessa valitaan tyypiksi Maksuerä.

(Huom! Tällä hetkellä loppumaksun jälkeistä tukea lomarahaan, -palkkaan ja -korvaukseen haetaan loppumaksuna. Hyrrään erillinen maksuhakemustyyppi Loppumaksun jälkeen haettava tuki lomarahaan, -palkkaan tai -korvaukseen toteutetaan myöhemmin.)

Kun olet valinnut maksuhakemuksen tyypin, aktivoituu painike Tee maksuhakemus. Tämän jälkeen avautuva maksuhakemus sisältää kolme välilehteä: Perustiedot, Kustannus ja rahoitus sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Perustiedot-välilehti

Perustiedot-välilehdellä Maksuhakemuksen tyyppi -kohdan alapuolella näkyy valitsemasi maksuhakemus. Valinnan vieressä ovat laatikot, joita klikkaamalla avautuu kalenterinäkymä. Valitse kalenterista ne päivämäärät, joiden välistä ajanjaksoa maksuhakemus koskee.

 

 

Hakija ja yhteystiedot

Hakijan tiedot tulevat suoraan YTJ:stä. Voit muokata www-osoitetta Muokkaa-painikkeella. Klikkauksen jälkeen Muokkaa-painike muuttuu Tallenna-painikkeeksi, jota klikkaamalla tiedot tallentuvat järjestelmään.

Jos osoitetiedot eivät ole ajantasalla, ilmoita oikeat tiedot YTJ:ään.

Valitse Tilinumero-alasvetovalikosta tilinumero,  jonne maksu suoritetaan. Jos olet jo aikaisemmin tallentanut tilinumerosi järjestelmään, se näkyy alasvetovalikossa. Jos et ole aikaisemmin tallentanut tilinumeroasi tai haluat tallentaa järjestelmään uuden tilinumeron, valitse Lisää uusi tilinumero. Kirjoita tilinumero IBAN-muodossa (esim. FI12 3456 7890 1234 56) Uusi tilinumero -kenttään. Tilinumeron BIC-koodin järjestelmä antaa automaattisesti. Tämän jälkeen klikkaa hiirellä Lisää -painiketta.

Muista tallentaa täydentämäsi tiedot Tallenna-painikkeesta.

Vastuuhenkilö

Järjestelmään kirjautunut henkilö näkyy automaattisesti vastuuhenkilönä.

Vastuuhenkilö valitaan valintalaatikon oikeassa reunassa olevasta nuolesta tai syöttämällä henkilötunnus. Vastuuhenkilö tulee olla hakemuksen allekirjoittaja. Muut vastuuhenkilöt valitaan samalla tavalla.

Allekirjoittaja

Määritä vastuuhenkilön rooliksi allekirjoittaja. Klikkaa Allekirjoittaja-sanan edessä olevaa valintaruutua niin, että siihen ilmestyy täppä. Vastuuhenkilöstä tulee näin hakemuksen allekirjoittaja. Allekirjoittajalla tulee olla Pääsynhallinnasta myönnetyt hallintohakemustallentajan oikeudet hakemusta jättävään organisaatioon.

Puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen pääset lisäämään/muokkaamaan Muokkaa-painikkeesta. Klikkauksen jälkeen painike muuttuu Tallenna-painikkeeksi, jota klikkaamalla tiedot tallentuvat järjestelmään.

Huom! Hakemuksella pitää olla sähköpostiosoite, jonne tiedotteet hakemusta koskien lähetetään.

Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön tiedot

Täytä maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite niitä varten varattuihin tekstikenttiin.

Kirjanpito

Täytä tarvittaessa kirjanpidosta vastaavan kirjanpitäjän tiedot niille varattuihin tekstikenttiin.

Hankkeen toteuttaminen

Kerro hankkeen toteutuksesta suhteessa hankkeen tukipäätöksessä hyväksyttyyn suunnitelmaan maksuhakemuksen ajalta. Kuvaile, mitä osia tukipäätöksellä hyväksytystä suunnitelmasta on toteutettu ja miten. Kuvaus voidaan antaa tarkemmalla tasolla erillisellä liitteellä kohdassa Liitteet.

Mikäli tuen myöntämisen jälkeen hakijan toiminnassa, taloudellisessa tai muissa hankkeen toteutukseen vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia, selvitä muutokset tässä. Tarvittaessa voit selvittää muutokset erillisellä liitteellä kohdassa Liitteet.

Tässä annettuja tietoja hyödynnetään soveltuvin osin hankkeen seurannassa.

Huom! Maksuhakemuksessa edellytetty selvitys ei ole sama asia kuin hakemus tukipäätöksen muuttamiseksi (muutoshakemus). Tuensaajan on tarvittaessa tehtävä tukipäätöstä koskeva muutoshakemus tuen myöntäneelle viranomaiselle. Muutoshakemus tulee tehdä ennen suunniteltujen muutosten toteuttamista.

Liitteet

Valitse Hakemustyyppiin liittyvät liitteet -alasvetovalikosta maksuhakemuksellesi tarpeellinen liite yksi kerrallaan. Saat lisättyä liitteen Lisää liite -painikkeesta. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt.

Nimeä liite siten, että se voidaan maksuhakemusta käsitellessä helposti kohdistaa oikeaan asiaan. Liite voidaan esimerkiksi kohdistaa tiettyyn kustannuslajiin (kehittämishanke) tai investointikohteeseen (yleishyödyllinen investointihanke). Huolehdi, että liite sisältää asianmukaiset tunnistetiedot.

Huom! Salassa pidettäville liitteille on oma kohtansa, jonne voidaan lisätä sellaisia liitteitä, joita et voi avata enää tallentamisen jälkeen. Vain viranomainen näkee salassa pidettävät liitteet hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tunnistat salassa pidettävän liitteen suluissa olevasta tekstistä salassapidettävä. Lisää tänne kaikki ne liitteet, jotka vain käsittelevä viranomainen voi nähdä.

Kustannus ja rahoitus -välilehti

Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero


Merkitse Kustannuksiin liittyvä arvonlisävero -kohtaan, haetko hankkeen kustannuksia maksuun arvonlisäverolla vai ilman. Huomioi, että maksuhakemuksessa esitettäviin kustannuksiin ei voi sisällyttää arvonlisäveroa, jos saat kustannuksiin liittyvän arvonlisäveron vähennyksenä tai palautuksena tai mikäli arvonlisäveromenoja korvataan saamissasi valtion myöntämissä rahoitusosuuksissa.

Kustannuserittely

Kustannuserittelyssä esitetään kaikki maksuhakemuksella haettavat kustannukset. Taulukkoon tallennettavia liitteitä ovat jäljennökset menotositteista, jäljennökset maksutositteista, selvitykset vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä sekä tarvittaessa jäljennökset tulot osoittavista tositteista.

Liitteet skannataan pääkirjan mukaisessa järjestyksessä yksi tosite kerrallaan tai useampia tositteita nipussa (samasta kustannuslajista). Jos skannaat liitteet nipuittain, nipun kustannusten summa syötetään rivin Kustannus € -kenttään.

Lisää-painikkeesta avautuvat seuraavat kentät:

  • Kustannuslaji: Valitse oikea kustannuslaji alasvetovalikosta.
  • Selite: Kirjaa selitteeseen, mitä esitetään maksuun ja mitä ei, mikäli rajaat jotain maksuhakemuksen ulkopuolelle.
  • Kustannus €: Lisää kenttään maksuun haettava kustannus euroina. Huom! Yleishyödylliset investoinnit: Mikäli esität kustannuksia koskien investointikohteita Koneet, laitteet, välineet ja/tai Rakentaminen, merkitse kustannusriville toteutuneet maksetut kustannukset sekä vastikkeetta hankkeen hyväksi työ yhteensä!
  • Liite: Lisää kustannuksia vastaavat liitteet.

Lisätyn liitteen voit poistaa kustannusrivin lopussa olevasta punaisesta ympyrästä, jonka sisällä on rasti. Järjestelmä varmistaa, että haluat varmasti poistaa tositteen. Jos lisäsit riville väärän liitteen, on sinun poistettava koko rivi ja tehtävä se uudestaan. Uuden rivin saat lisättyä kohdasta Lisää.

Huom! Maksuhakemuksissa palkkoihin liittyvät liitteet ovat automaattisesti salaisia: Palkat-kustannuslajiin lisätystä liitteestä muodostuu välittömästi salainen, eikä liitettä saa enää auki lisäyksen jälkeen.

Kustannukset

Kustannuserittelyyn lisäämäsi tiedot siirtyvät automaattisesti Kustannukset-taulukkoon.

Mikäli hankkeen kustannusmalliksi on tukipäätöksellä hyväksytty Laskennallinen yleiskulu 24 % tai Laskennallinen yleiskulu 15 %, Hyrrä laskee maksun hakijan avuksi maksuhakemusta täytettäessä tukipäätöksessä määritetyn yleiskuluprosentin mukaan yleiskulut maksuhakemuksella ilmoitetuista palkkakustannuksista.

Siltä osin kun hankkeen välilliset kustannukset on tukipäätöksessä hyväksytty laskennallisina, lopullisesti hyväksyttävät välilliset kustannukset lasketaan maksupäätöksessä hyväksytyistä palkkakustannuksista.

Huomioi:

Jos maksuhakemukseen on sisällytetty tukikelvottomia kustannuksia, viranomainen vähentää nämä maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista maksettavan tuen määrää vahvistettaessa (maksettavan tuen määrä vähenee).

Rahoitus

Ilmoita Rahoitus-taulukossa ELY-keskukselta maksuun haettava tuki/avustus (EU:n ja valtion osuus yhteensä) sekä hankkeen muu toteutunut rahoitus. Maksupäätöksessä ELY-keskus hyväksyy maksettavan tuen määrän (EU:n ja valtion osuus) sekä hankkeen muun rahoituksen. Tukea (EU+valtio) voidaan maksaa enintään tukipäätöksellä hyväksyttyjen rahoitussuhteiden mukaisena (katso tukipäätöksestä ELY-keskuksen ratkaisu sekä hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma). Maksettavan tuen (EU+valtio) määrä euroissa ei voi olla suurempi kuin myönnetyn tuen määrä euroissa.

Tuensaaja ilmoittaa Rahoitus-taulukossa maksuhakemuksen aikaväliltä seuraavat toteutuneet rahoitusosuudet:

  • Kuntaraha toimintaryhmältä
  • Kunnan suora rahoitus hankkeeseen
  • Hankkeeseen saatu muu julkinen tuki
  • Yksityinen rahoitus (rahallinen ja vastikkeeton työ)
  • Hankkeen tulot.

Lähtökohtana on, että tuki maksetaan ja hankkeen muu rahoitus hyväksytään tukipäätöksen rahoitussuunnitelman mukaisesti.

Poikkeamat tukipäätöksessä hyväksytyn rahoitussuunnitelman toteutumisessa vaikuttavat maksettavan tuen määrään! Tuensaajalla on velvollisuus ilmoittaa hankkeen aloittamisen jälkeen tapahtuvista merkittävistä muutoksista tuen myöntäneelle viranomaiselle. Tästä voi syntyä velvollisuus tehdä muutoshakemus, jolloin viranomainen ottaa kantaa muutokseen.

Huom! Jos maksuhakemuksessa maksettavaksi haetun tuen määrä on yli 10 % suurempi kuin kustannusten tukikelpoisuuden tarkastelun jälkeen vahvistettu tuen määrä, maksettavan tuen määrää vähennetään lisäksi Komission asetuksen (EU) N:o 809/2014 63 artiklan mukaisesti. Vähennystä ei sovelleta, jos tukikelvottomien menojen ilmoittaminen ei ole tuensaajan syytä.

Rahoitusta ja tuloja koskevista selvityksistä

Muu tukipäätöksen mukainen ja tukipäätöksestä poikkeava rahoitus kuin myönnetty tuki/avustus (EU/valtio) ilmoitetaan ja selvitetään ottein pääkirjasta ja tarvittaessa jäljennöksin rahoitustapahtumat osoittavista tositteista.

Kehittämishankkeen tuloja ovat hankkeen toteuttamiseksi hankittujen tavaroiden ja palveluiden sekä hankkeen tuotosten myynnistä saadut tulot sekä hankkeen hyödykkeistä ja toimitiloista saadut käyttökorvaukset. Hankkeen tulot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista. Maksupäätöksessä huomioon otetaan tulot, jotka maksetaan tuensaajalle hankkeen toteuttamisaikana. Tuloja ei tarvitse ilmoittaa, kun hankkeen tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä on enintään 50 000 euroa.

Hankkeen tuloista annetaan selvitys. Tulot selvitetään ottein pääkirjasta. (Tarvittaessa tulot osoittavat tositteet liitetään kustannuserittelytaulukossa tuloille varatulle riville.)

Ennakon kuittaus

Maksettua ennakkoa, kuitataan 30 % jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka, kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva osuus ennakosta tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä. Tuen saajan ilmoituksella voidaan kuittauksessa käyttää myös edellä mainittua suurempaa prosenttia.  Ilmoittamista varten on Hyrrässä oma kohta.

Muu julkinen rahoitus

Valitse Kyllä tai Ei sen mukaan, onko esittämiisi kuluihin saatu muuta julkista tukea.

Lisätietoja-tekstikenttään voit tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja.

Allekirjoitus ja lähetys -välilehti

Katso Allekirjoitus ja lähetys

Keskeneräisen maksuhakemuksen avaaminen

Voit keskeyttää maksuhakemuksen täyttämisen ja palata täydentämään sitä myöhemmin. Muista tallentaa keskeneräinen maksuhakemus ennen poistumista hakemukselta.

Hyrrän hankekirjastossa näet kaikki ne hankkeet, jotka sinulla on käynnissä.

Klikkaa hanketta, jolloin hankkeen tiedot avautuvat. Voit tarkastella joko Tukihakemusta tai Maksuhakemusta.

Klikkaamalla Näytä historia näet kaikki hakemuksen tai maksuhakemuksen läpikäymät vaiheet. Hankkeella voi olla myös useampi maksuhakemus, jolloin kukin tieto näkyy omalla rivillään. Piilota historia -painikkeesta saat piilotettua hakemuksen vaiheet.

Jos haluat poistaa keskeneräisen maksuhakemuksen, valitse Poista maksuhakemus. Järjestelmä varmistaa, että haluat varmasti poistaa hakemuksen.

Jos maksuhakemuksen täyttämisessä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2024