Kyläkauppatuki

Kyläkauppatuen hakuaika on 2.5.–24.5.2024.

Kyläkauppatuki (päivittäistavarakauppapalvelun avustus) on maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu tuki, jonka avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden saatavuutta. Kyläkauppatukea voi käyttää esimerkiksi kaupan palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen.

Kuka voi saada tukea?

Päivittäistavarakauppasi voi saada tukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • kauppasi sijaitsee mantereella ja kaupan maantieteellinen sijaintiluokitus on harvaan asuttu maaseutu tai ydinmaaseutu
 • kauppasi sijaitsee saaristossa (ulko-, väli- tai sisäsaaristossa) ja sen maantieteellinen luokitus on maaseutua (harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu, kaupungin läheinen maaseutu tai maaseudun paikalliskeskus)
 • kauppa toimii ympäri vuoden
 • kaupan päivittäistavaroiden myynti on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa
 • kaupan etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai kauppa on muuten vaikeasti saavutettavissa
 • kaupan päivittäistavaravalikoimaan kuuluu vähintään 500 tuotetta
 • kauppa ei ole EU:n valtiontukisääntöjen mukainen vaikeuksissa oleva yritys
 • de minimis -tuen enimmäismäärä ei ylity (750 000 euroa kolmen verovuoden aikana).

Tuen määrä

Voit saada tukea korkeintaan 15 000 euroa. Jos tarjoat myymäläautopalvelua aikavälillä 1.7.2024–30.6.2025, voit saada tukea korkeintaan 20 000 euroa. Tuen määrä voi olla tätä pienempi, jos hakemuksia saadaan paljon ja käytettävissä oleva määräraha ei riitä avustuksen myöntämiseen täysimääräisenä kaikille hakijoille.

Saat maksun tilillesi yhdessä erässä sen jälkeen, kun Ruokavirasto on hyväksynyt hakemuksesi.

Tuen ehdot

Jos tuki myönnetään sinulle, sitoudut tarjoamaan päivittäistavarakauppapalvelua ajanjaksolla 1.7.2024–30.6.2025. Lisäksi sitoudut ajanjaksolla 1.7.2024–30.6.2025 tarjoamaan vähintään yhtä seuraavista palveluista:

 • postipalvelu
 • käteisnostopalvelu
 • apteekkipalvelu
 • polttoainejakelupalvelu.

Jos tarjoat lisäksi myymäläautopalvelua, saat tuen korotettuna.

Myymäläauton tulee palvella vähintään kymmentä maaseudulla sijaitsevaa pysäkkiä viikossa. Myymäläautolla tulee olla viikoittaista reittiajoa vähintään sata kilometriä.

Näin haet tukea

Hakuaika on 2.–24.5.2024.

Hakuohjeet

Hae kyläkauppatukea Hyrrä-asiointipalvelussa

Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea lomakkeella 531. Lähetä hakemuslomake liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai kirjepostina osoitteeseen Ruokavirasto, Päivittäistavarakaupan avustus, PL 100, 00027 Ruokavirasto.

Ruokavirastolle toimitettava selvitys

Jos sinulle on myönnetty tuki vuonna 2023, toimita selvitys avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista viimeistään 30.9.2024.

Jos sinulle myönnetään tuki vuonna 2024, toimita selvitys avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista viimeistään 30.9.2025.

Liitä selvitykseen kauppasi viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase. Ne kannattaa tallentaa PDF-muodossa jo valmiiksi koneelle.

Toimita selvitys Hyrrä-verkkoasiointipalvelussa näin:
1. Valitse kohta HANKKEET ja avaa tukipäätös (Päivittäistavarakauppapalvelun avustus).
2. Valitse kohta SEURANTATIEDOT ja täytä pyydetyt seurantatiedot. Lisää liitteeksi viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.

Voit myös toimittaa selvityksen lomakkeella 531S. Lähetä selvityslomake liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai kirjepostina osoitteeseen
Ruokavirasto, Päivittäistavarakaupan avustus, PL 100, 00027 Ruokavirasto.

Tuen maksaminen

Maksua ei tarvitse erikseen hakea. Sinun tulee kuitenkin toimittaa jälkikäteen selvitys tuen käyttämisestä.

Asioi sähköisesti

Hyrrä-asiointipalvelu

Ota yhteyttä

kirjaamo@ruokavirasto.fi

Oppaat

Ohje hakijalle

Suomi.fi-valtuutuksen ohje

Lomakkeet

531 Hakemus, päivittäistavarakauppapalvelun avustus (docx)

531 Hakemus, päivittäistavarakauppapalvelun avustus (pdf)

531S Selvitys päivittäistavarakauppapalvelun avustuksen käyttämisestä

Sivu on viimeksi päivitetty 23.4.2024