Hyrrä-asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Hyrrä-palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Hyrrä-palvelu on julkaistu 19.2.2015. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 23.9.2020. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Ruokavirasto yhteistyössä palvelun teknisen toimittajan kanssa. Tämä saavutettavuusseloste on tarkistettu 29.11.2022.

 

PALVELUN SAAVUTETTAVUUDEN TILA:

Täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainintaan jäljempänä. Sivustolla on linkkejä etusivulta vanhoihin ennen 23.9.2020 julkaistuihin video-ohjeisiin, jotka eivät ole saavutettavia. Lisäksi etusivulta on linkkejä ohjeisiin, jotka on julkaistu kolmannen osapuolen palvelussa ja ne eivät ole saavutettavia.

 

PALVELU TÄYTTÄÄ SEURAAVAT A -TASON SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.1 PELKKÄ AUDIO TAI PELKKÄ VIDEO (TALLENNETTU)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.2 TEKSTITYS (TALLENNETTU)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.3 ÄÄNISELITE TAI MEDIAVASTINE (TALLENNETTU)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.3 AISTINVARAISET OMINAISPIIRTEET
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.2 AUDION KONTROLLOINTI
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.2 EI NÄPPÄIMISTÖÄ - ANSA
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.4 KIRJAINNÄPPÄINOIKOTIET
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.2.2 KESKEYTÄ, PYSÄYTÄ, PIILOTA
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.3.1 KOLME VÄLÄHDYSTÄ TAI ALLE - RAJA-ARVO
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.1 OSOITINELEET
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.2 OSOITTIMEN PERUUTUS
 • WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.4 LIIKEOHJAUS
 • WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.1 FOKUSOINTI

 

PALVELU TÄYTTÄÄ SEURAAVAT AA -TASON SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.4 TEKSTITYS (SUORISSA LÄHETYKSISSÄ)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.5 ÄÄNISELITE (TALLENNETTU)
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.4 ASENTO
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.5 TEKSTIÄ ESITTÄVÄT KUVAT
 • WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.12 TEKSTIN VÄLISTYS
 • WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.3 JOHDONMUKAINEN NAVIGOINTI
 • WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.4 VIRHEIDEN ENNALTAEHKÄAISY (LAKIIN PERUSTUVA, TALOUDELLINEN DATA)

 

PALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ, VISUAALISET PUUTTEET:

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Tekstivastineet kaikelle ei-tekstimuotoiselle sisällölle Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä kaikilla kuvilla ei ole kuvailevaa tekstivastinetta ruudunlukuohjelmien käyttöön esimerkiksi etusivun Hyrrä-logo ja kuva. WCAG 2.1 KRITEERI 1.1.1 EI TEKSTUAALINEN SISÄLTÖ
Sisällön eri osien merkitys on ymmärrettävissä eri esitystavoilla Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä joiltain syötekentiltä puuttuu kuvaus esim. Hankkeet osiossa "Rajaa hakutuloksia". Lisäksi sivujen rakenne ei aina ole ohjelmallisesti samoin kuin visuaalisesti. WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.1 INFORMAATIO JA SUHTEET
Sisällön lukemisjärjestys on looginen ja intuitiivinen Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Ilman tyylitiedostoja, Hyrrän sisällön lukemisessa on epäloogisuuksia ja ruudunlukijalla navigoiminen on hankalaa. Esimerkiksi Etusivulla ja Hankkeissa alkuun tulee näkyviin ylimääräistä sisältöä, päänavigaation osat eivät erotu omana kokonaisuutenaan ja prosessit ovat yleisesti sekavia ilman tyylejä. WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.2 MERKITYKSEEN VAIKUTTAVA JÄRJESTYS
Kysyttävän tiedon yhteyteen on lisätty tarkoitusta kuvaava kuvake tai kertooko ruudunlukuohjelma kentän tarkoituksen ääneen luettuna Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Lomakkeiden syötekentissä ei aina ole tarkoitusta annettu esimerkiksi vastuuhenkilön puhelinnumero tai sähköpostiosoite ovat ilman tarkennusta, pelkkiä tekstikenttiä. WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.5 MÄÄRITTELE SYÖTTEEN TARKOITUS
Käytetäänkö muitakin visuaalisia keinoja kuin väriä välittämään informaatiota palvelussa/verkkosivulla Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on tapauksia, joissa väri on ainoa informaation lähde esim. linkit ja virheitä sisältävät kentät. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.1 VÄRIEN KÄYTTÖ
Tekstin tai tekstiä esittävän kuvan kontrastisuhde on vähintään 4,5:1 Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on tapauksia, joissa tekstin ja taustan värien kontrastisuhde on pienempi kuin vaadittu esim. kirjautuneen käyttäjän tiedoissa, hankemapin taulukoissa, sivujen otsikoissa, linkeissä, hankekirjastossa korostuksissa, täydennyspyyntöjen korostuksissa. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.3 KONTRASTI (MINIMI)
Sivu on luettava ja voidaan käyttää ilman ongelmia, jos tekstin kokoa kasvatetaan 200 % Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Selaimen suurennuksen yhteydessä kaikki tekstit sivustolla eivät suurene mukana esim. kirjautuneen tiedot tai sisältö skaalaudu hyvin näytölle esim. Profiili- ja Hankkeet-sivuilla. Lisäksi pidemmät selitykset jäävät piiloon esim. tavoitteiden selitykset tukihakemuksella. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.4 TEKSTIN KOON MUUTTAMINEN
Sisältö on sellaista,että se voidaan esittää ilman, että sisältöä tai toiminnallisuutta menetetään, ja ilman kahdensuuntaista vierittämistä Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Pienen selainikkunan tapauksissa käyttäjän täytyy selata sekä pysty- että vaakasuunnassa päästäkseen kaikkeen sisältöön käsiksi esim. tukihakemus. Lisäksi on tapauksia, että osa sisällöstä katoaa esim. kustannukset ja rahoitukset taulukossa summat. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.10 RESPONSIIVISUUS
Elementtien tummuuskontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin tulee olla suurempi kuin 3:1 Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Kaikkien painikkeiden, lomakekenttien ja valikkojen taustan kontrasti viereiseen väriin ei ole riittävä. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.11 EI -TEKSTIMUOTOISEN KONTRASTI
Hiiren osoittimen vieminen elementin päälle tai näppäimistön fokuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Sisältö katoaa näkyvistä, jos hiiri viedään pois sisällön päältä esim. kenttien ohjeissa (tooltip). Lisäksi sisältöä saa näkyviin pelkästään hiirellä, ei näppäimistöllä, esim. päävalikon alasvetovalikot. WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.13 SISÄLTÖ OSOITTIMEN ALLA TAI FOKUSOITAESSA

 

PALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ, TEKNISET PUUTTEET

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Kaikki toiminnot ovat käytettävissä näppäimistön kautta Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on toimintoja, joita ei voi käyttää näppäimistön kautta esim. hankekirjastossa hankkeisiin pääsy, hankemapista hakemusten avaaminen ja hakemuksella välilehtien avaaminen ei onnistu tabulaattorilla. WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.1 NÄPPÄIMISTÖ
Aikaraja, onko käyttäjän mahdollista kytkeä aikaraja pois päältä, säätää sitä tai jatkaa sitä Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Käyttäjän ei ole mahdollista jatkaa istunnon kestoa, vaan se katkeaa automaattisesti ilman varoitusta. WCAG 2.1 KRITEERI 2.2.1 SÄÄDETTÄVÄ AJOITUS
On mahdollista ohittaa verkkopalvelun toistuvat rakenteet, esimerkiksi joka sivulla toistuvat navigointirakenteet. Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä ei voi ohittaa kaikkia toistuvia rakenteita kuten esimerkiksi päänavigaatiota sivujen yläreunassa. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.1 OHITA LOHKOT
Palvelussa/sivuilla on otsikot, jotka kuvailevat aiheen tai merkityksen. Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrän kaikilla sivuilla ei ole kuvailevaa otsikkoa. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.2 SIVUOTSIKOT
Navigoitavien elementtien navigointijärjestys on looginen ja intuitiivinen Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Näppäimistöllä navigoitaessa aina ei järjestys ole looginen, esimerkiksi Muutoshakemuksen aloituksessa fokuksen saa kohdistettua toissijaisiin elementteihin (vahvistusdialogin taustalle jääneisiin). WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.3 FOKUSJÄRJESTYS
Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä ja sen kontekstista yhdessä Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Kaikkien linkkien tarkoitusta ei saa selville linkin tekstistä tai ympäröivästä sisällöstä esim. että hankemapin hankenumero on ylipäätään linkki kuten logo. Lisäksi osa linkeistä avaa tiedoston kertomatta siitä esim. Tietosuojailmoitukset, tai vievät toiselle sivustolle esim. Etusivun ohjeet. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.4 LINKIN TARKOITUS (KONTEKSTISSA)
Sivu on löydettävissä sivustolta useammalla kuin yhdellä tavalla. Sivu löytyy vähintään kahdella tapaa Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä on sivuja, joille ei pääse useammalla kuin yhdellä tavalla esim. Etusivulle. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.5 USEITA TAPOJA
Otsikot ovat kuvaavia ja informatiivisia Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrän lomakkeen osioissa kaikilla nimilapuilla ei ole kuvailevaa tekstiä, kun esimerkiksi teksti puuttuu kokonaan. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.6 OTSIKOT JA NIMILAPUT
Käyttäjä näkee, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus on Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Näppäimistökohdistus sivulla ei aina ole helposti havaittava esim. "Muokkaa tehtyjä valintoja" painikkeissa väri saattaa tummentua hivenen ja/tai vain hetken ajan ratkaistulla tukihakemuksella. WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.7 NÄKYVÄ FOKUS
Käyttöliittymäkomponenteilla on olemassa ohjelmallisesti selvitettävä nimi ja visuaalisesti näkyvillä oleva nimi Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Kaikilla visuaalisilla elementeillä ei ole ohjelmallista nimeä, esimerkiksi puutteita Hankkeet-osion haun kentillä tai Etusivun kuvassa ja logossa. WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.3 NIMILAPPU NIMESSÄ

 

PALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ, SISÄLLÖN PUUTTEET

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Oletusarvoinen luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrää käytettäessä ruotsiksi, sivuston ohjelmallinen kieli ei vastaa käyttöliittymän kieltä. WCAG 2.1 KRITEERI 3.1.1 SIVUN KIELI
Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä ei ole määritelty osioille kieltä erikseen, joten esimerkiksi hakemustyypeiltä puuttuvilta käännöksillä ei ole oikeaa kieltä ohjelmallisesti. WCAG 2.1 KRITEERI 3.1.2 OSIEN KIELI
Minkään käyttöliittymäkomponentin asetuksen muuttaminen ei automaattisesti aiheuta kontekstin muutosta, ellei käyttäjää ole ohjeistettu tällaisesta toiminnosta ennen komponentin käyttöä. Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä lomakkeiden ohesta puuttuu joskus Lähetä-painike. WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.2 SYÖTE
Saman toiminnon toteuttavat elementit esitetään palvelun/sivuston eri sivuilla johdonmukaisesti Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrässä samojen toimintojen toteutus vaihtelee esim. lomakkeen kenttien passivoiminen tukihakemuksen hankkeen tiedoissa nimi verrattuna kuntaan toteutushetkellä. WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.4 JOHDONMUKAINEN TUNNISTAMINEN
Jos lomakkeella havaitaan syötevirhe, sen paikka osoitetaan ja virheen kuvaus esitetään tekstimuotoisena. Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Yleensä virheestä tulee tekstimuotoinen virheilmoitus, mutta virheen paikan osoittaminen on unohtunut esim. tukihakemuksen tallentaminen ja jatkaminen tyhjälle hakemukselle. Lisäksi löytyy tapauksia, joissa syötevirheestä ei anneta lainkaan virheilmoitusta esim. toteutuspaikan postinumeroa kysyttäessä tukihakemuksella syötettäessä kirjaimia numeroiden sijaan. WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.1 VIRHEEN TUNNISTAMINEN
Käyttäjää on ohjeistettu riittävästi mikäli hänen edellytetään syöttävän tietoa verkkopalveluun Ei ole vielä vaatimuksen mukainen.Ohjelmallisesti lomakkeissa on puutteita ohjeistuksissa esimerkiksi syöttökentiltä, valintaruuduilta ja tekstialueilta puuttuu selitteitä. WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.2 NIMILAPUT TAI OHJEET
Jos lomakkeella havaitaan syötevirheitä, korjausehdotukset esitetään käyttäjälle, mikäli ne tunnetaan Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Osa virheilmoituksista ovat epäselviä, niissä käytetyt termit saattavat erota lomakkeella käytetyistä, korjausehdotus tai opastus oikeanmuotoiseen lopputulokseen saattaa puuttua esimerkiksi tilatunnuksen, vastuuhenkilön puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen puuttuessa tai toteutuspaikan postinumeron tapauksessa. WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.3 VIRHEEN KORJAUSEHDOTUS

 

PALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ, MUUT PUUTTEET

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Palvelun/sivun sisältämä koodi on sellaista, että käytettävät ohjelmat esim. selaimet ja ruudunlukuohjelmat pystyvät esittämään ja jäsentämään sen oikein Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrän koodia ei ole helppo jäsentää käytettävien ohjelmien toimesta, esimerkiksisivustolla on puutteellisia attribuutteja elementeissä. WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.1 JÄSENTÄMINEN
Kaikki käyttöliittymäkomponentit ovat toteutettu niin, että niitä voidaan käyttää ohjelmallisesti Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Käyttöliittymäkomponenttien toteutuksessa on vikoja esimerkiksi kuvauksia puuttuu. WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.2 NIMI, ROOLI, ARVO
Tärkeät ilmoitusviestit ovat toteutettu niin, että viesti tulee luetuksi ääneen myös ruudunlukuohjelmilla Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Esimerkiksi ruudunlukuohjelma ei lue ääneen kaikkia Hyrrän virheilmoituksia. WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.3 TILASTA KERTOVAT VIESTIT
Palvelussa/sivustolla julkaistut PDF-, Word- ja PowerPoint-tiedostot tai niitä vastaavat avoimen lähdekoodin tiedostot ovat saavutettavia Ei ole vielä vaatimuksen mukainen. Hyrrästä saa itselleen PDF- version hakemuskoosteesta ja päätöstulosteista, joissa on saavutettavuuspuutteita. Esimerkiksi tukipäätöstulosteessa on ongelmia kielen, otsikoinnin ja sisällön järjestyksen loogisuuden kanssa. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske verkkosivustoilla olevia tiedostoja takautuvasti eli ennen 23.9.2018 julkaistuja toimisto-ohjelmistojen tiedostoja ei tarvitse muokata saavutettaviksi. Kuitenkin jos tiedostot sisältävät sellaista tietoa, jota käyttäjä tarvitsee henkilön etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, tällaiset tiedostot on tarvittaessa annettava saavutettavassa muodossa.

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme/sivustolla? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

SÄHKÖPOSTILLA: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

Vaihtoehtoinen tapa tiedon/palvelun saamiseksi

Ota yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään, josta saat apua tuen hakemiseen.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.4.2024