Aloittavan yrittäjän tuet

Hakemuksia ei voi vielä tehdä.

Tiedotamme haun alkamisesta erikseen.

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023

Jos olet aloittamassa yritystoimintaa tai suunnittelet yrityksen perustamista, voit saada käynnistystukea:

 • yritystoiminnan kokeiluun
 • käynnistystuen tai investointituen hakemisen valmisteluun
 • osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen
 • olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun.

Mihin tukea voi käyttää?

Käynnistystuki on tarkoitettu ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen.

Käynnistystuella voit hankkia asiantuntija-apua esimerkiksi

 • kirjanpidon suunnitteluun
 • markkinointisuunnitelman laadintaan
 • liiketoimintasuunnitelman laadintaan
 • tuotannon suunnitteluun
 • investointien suunnitteluun.

Käynnistys- tai investointituen hakemisen valmisteluun myönnettävällä tuella voit muun muassa valmistella liiketoimintasuunnitelmaa ja hankesuunnitelmaa siitä, mitä haettavalla avustuksella on tarkoitus saada aikaan.

Kuka voi saada tukea?

Osa- tai kokoaikaiseen yritystoiminnan käynnistämiseen voit saada tukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja ryhdyt yrittäjäksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana.
 • sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
 • perustettava yrityksesi sijaitsee maaseudulla.
 • perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • perustettava yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Yritystoiminnan kokeiluun voit saada tukea jo alle 18-vuotiaana.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

Tuen määrä

Voit saada tukea:

 • yritystoiminnan suunnitteluun 1 000 euroa
 • yritystoiminnan kokeiluun 2 500 euroa
 • käynnistys- tai investointituen hakemisen valmisteluun 2 000 euroa
 • osa-aikaisen yrityksen käynnistämiseen 5 000 euroa
 • päätoimisen yrityksen käynnistämiseen 7 500 euroa
 • harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen ostamisen suunnitteluun 2 500 tai 5 000 euroa.

Tuki maksetaan jälkikäteen.

Tuen ehdot

Yritystoiminnan kokeilu saa kestää korkeintaan 4 kuukautta. Voit saada tukea yritystoiminnan kokeiluun tai suunnitteluun vain, jos sinulla ei ole y-tunnusta. Kokeilutuki on tarkoitettu henkilölle, joka ei hakuhetkellä harjoita taloudellista toimintaa, kuten palkansaajille, opiskelijoille ja nuorille.

Osa-aikainen yrittäminen tarkoittaa, että harjoitat yritystoimintaa 10–35 tuntia viikossa tai vastaavan työajan kausiyrittäjänä. Osa-aikaisen yrittämisen tavoitteena on yli 10 000 euron liikevaihto vuodessa. Yritykselläsi on oltava y-tunnus, jotta voit hakea tukea.

Päätoimisen yrittämisen tavoitteena on vähintään 15 000 euron vuosiliikevaihto. Päätoimisen yrittämisen tulee tuoda toimeentulo sinulle yrittäjänä tai yhdelle työntekijälle. Tarvitset y-tunnuksen, yrittäjän eläkevakuutuksen ja valmiin liiketoimintasuunnitelman, jotta voit hakea tukea päätoimiseen yrittämiseen.

Voit saada tukea yrityksen ostamisen suunnitteluun vain harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankkimiseen. Et tarvitse y-tunnusta, jotta voit hakea tukea.

Näin haet tukea

Tällä hetkellä maaseudun yritystukea ei voi hakea. Tiedotamme, kun haku alkaa.

Voit jo tutustua valintakriteereihin, joiden perusteella rahoitettavat kohteet valitaan. Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä. Jos haet tukea Leader-ryhmästä, kysy valintakriteereistä omasta Leader-ryhmästäsi.

Päätökset tehdään valintajaksoittain, jotka ovat:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.5.
 • 16.5.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Leader-ryhmillä on omat valintajaksonsa. Jos haet tukea Leader-ryhmästä, kysy valintajaksoista omasta Leader-ryhmästäsi.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2023