HYRRÄ-ASIOINTIPALVELUN TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

Ruokavirasto/Maaseudun kehittämisosasto
Hyrrä‐asiointipalvelun tietoturva ja tietosuoja
Pvm/Datum/Date 11.1.2019
Dnro/Dnr/DNo 566/03.01.00.01/2019

Hyrrä-asiointipalvelusta

Hyrrä–asiointipalvelu on käytettävissä joka päivä ympäri vuorokauden. Järjestelmää ylläpide-
tään arkisin klo 8.00–16.00 välisenä aikana (mm. huoltokatkot ja tekniset ylläpitotoimenpiteet).
Suunnitelluista huoltokatkoista tiedotetaan etukäteen.


ELY-keskukset ja Leader-toimintaryhmät vastaavat klo 8:00–16:00 palvelun käyttäjille tietosisältöön ja käyttöoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Käyttäjän omien internet-yhteyksien toiminnasta eivät viranomaiset voi antaa käyttäjätukea. Näissä tapauksissa ota yhteyttä internetpalvelun
tarjoajaan.

Palvelun näytöt toimivat parhaiten vähintään 1024x768 näyttöresoluutiota. Pienemmillä resoluutioilla joudut käyttämään näytön vaakavieritystä nähdäksesi sivun kaikki tiedot.

Internet-selaimen pitää olla vähintään Mozilla Firefox tai Google Chrome -tasoinen selain. Myös useimmat muut selaimet toimivat, mutta niiden toimintaa ei ole kattavasti testattu. Selaimista suositellaan käytettäväksi uusimpia versioista. Selainversiot päivittyvät nykyään hyvinkin nopealla aikataululla, joten täysin ajantasaisen selainversiolistan ylläpitäminen ei ole mahdollista.


Sovellus toimii kaikilla käyttöjärjestelmillä, joissa edellä mainitut selaimet toimivat.

Hyrrä-käyttäjän tietosuoja

Tietosuoja on keskeisessä osassa Ruokaviraston toimintaa. Tietoja luovutettaessa ja käsiteltäessä otetaan aina huomioon tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimukset. Henkilötietojen massamuotoinen luovuttaminen Hyrrästä edellyttää Ruokaviraston antamaa tietolupaa. Tietolupaa arvioitaessa Ruokavirasto selvittää tarkoin tietojen luovutuksensaajalta tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyviä seikkoja.

Mihin tietojasi käytetään?

Hyrrän henkilötietoja käytetään tuki- ja maksuhakemusten käsittelyyn, tarkastuksiin, seurantatietojen toimittamiseen sekä tuettujen investointien pysyvyyden seurantaan.
Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Viranomaistehtävien hoitamiseen ja tieteelliseen tutkimukseen tietojen luovuttamista ei voi estää.
Hyrrän tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Viranomaistehtävien hoitaminen
    • Tietoja voidaan luovuttaa valvontaviranomaisille (mm. Valtiontalouden tarkastusvirasto,
      Komissio, Todentamisviranomainen (tällä hetkellä BDO), Euroopan tilintarkastustuomioistuin), viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään sekä muuhun näitä vastaavaan viranomaistehtävään
  • Historiallinen ja tieteellinen tutkimus sekä tilaston laatiminen
  • Muu tietojen luovutus

Henkilön tietoja voidaan luovuttaa Ruokaviraston luvan nojalla ainoastaan, jos hakijalla on oikeus käsitellä tietoja lain perusteella. Henkilön tietoja voidaan esimerkiksi käyttää asiakasrekisterin oikeellisuuden tarkistamiseen tai luovuttaa toimituksellisiin tarkoituksiin.
Voit tutustua Ruokaviraston rekistereihin tarkemmin tästä linkistä.


Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta saat Ruokaviraston tietosuojavastaavalta (tietosuojavastaava(ät)ruokavirasto.fi) ja osoitteesta tietosuoja.fi. Sivustolla on tarjolla paljon tietosuojaan liittyvää materiaalia ja lainsäädäntöä sekä kattava tietopaketti vuonna 2018 voimaan tulleesta EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.4.2024