Ruokaviraston rekisterit

Tältä sivustolta löytyvät Ruokaviraston henkilörekistereiden selosteet, joissa kuvataan kuhunkin rekisteriin liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietorekisterit syntyvät Ruokaviraston toimintojen lakisääteisten ja toimialakohtaisten velvoitteiden pohjalta. Selosteet käsittelytoimista on jaoteltu Ruokaviraston toimintojen mukaan.

Maksajavirastotoiminnan ja maaseudun kehittämiseen liittyvän toiminnan rekisterit ​

Eläinten terveys- ja hyvinvointitoimialan rekisterit

Elintarviketurvallisuustoimialan rekisterit

Kasvintuotannon toimialan rekisterit

Tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin rekisterit

Laboratoriotoiminnan rekisterit

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2022