Hankekoordinaatioryhmä

Hankekoordinaatioryhmä ohjaamassa hankkeiden valintaa ja toteutusta

Hankekoordinaatioryhmä on poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on aineellisen avun hankkeiden strateginen ohjaus sekä toteutuksen seuranta, arviointi ja tukeminen. Koordinaatioryhmä seuraa myös sitä, että aineelliseen apuun ja hankkeen sisältöön liittyvä valtakunnallinen ja alueellinen toiminta tukevat ja täydentävät toisiaan. Hankekoordinaatioryhmässä määritetään ohjelmakauden hankehakujen painopisteet ja esimerkiksi maksukortin arvo.  

Hankekoordinaatioryhmän jäsenet:

  • Päivi Hämäläinen, STM, hankekoordinaatioryhmän puheenjohtaja
  • Henna Leppämäki, STM
  • Minna Talvitie, Ruokavirasto, hankekoordinaatioryhmän varapuheenjohtaja
  • Sirpa Raassina, Etelä-Savon ELY-keskus
  • Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus
  • Johanna Latvala, Keski-Suomen ELY-keskus
  • Verna Piirainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Eveliina Viitanen, Ruokavirasto, hankekoordinaatioryhmän sihteeri

Hankekoordinaatioryhmään kutsutaan lisäksi muita asiantuntijoita tarpeen mukaan kuultavaksi. Hankekoordinaatioryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.2024