Koulujakelutukien tarkastukset

Koulumaitotuen tarkastukset

Miksi tarkastetaan?

Ruokavirasto tarkastaa koulumaitotukea ja kouluhedelmätukea paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa. Tarkastukset perustuvat komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/39 artiklaan 10. Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että tukien myöntämistä koskevat edellytykset täyttyvät.

Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi Ruokavirasto tarkastaa kaikki tukihakemukset. Osana näitä tarkastuksia pyydämme toisinaan tuenhakijaa toimittamaan jonkin toimipisteen laskut tai kuormakirjat jo tässä vaiheessa.

Kohteiden valinta tarkastukseen

Ruokavirasto valitsee tarkastettavat kohteet (tuenhakijat, koulut, päiväkodit) satunnais- ja riskiotannalla. Ruokavirasto tarkastaa vähintään 5 prosenttia sekä koulumaito- että kouluhedelmätuen tuensaajista ja maksetuista tukieuroista.

Tarkastuksen kulku

Tarkastajat ovat Ruokaviraston virkamiehiä. Viraston tarkastajilla on aina valvontapassi tai tarkastukseen oikeuttava asiakirja. Tarkastajat ilmoittavat tarkastuksen ajankohdasta kohteen edustajalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Tarkastuksessa selvitetään muun muassa:

 • rekisteröintitietojen oikeellisuus
 • tukikelpoisten tuotemäärien todentaminen
 • lukuvuositietojen (oppilaat, koulupäivät, tukeen oikeuttamattomat ruokailijat) todentaminen
 • koulujakelujuliste
 • tuen heijastuminen.

Tarkastus kattaa aina yhden lukuvuoden.

Mitä tarkastuksen jälkeen?

Ruokavirasto laatii tarkastuksesta tarkastuskertomuksen, josta toimitetaan kopio tuensaajalle ja/tai tarkastuskohteelle. Tuenhakijalla tai tarkastuskohteen edustajalla on mahdollisuus antaa tarkastukseen vastine vastaanotettuaan kertomuksen. Tarkastustuloksen perusteella tarkastajat joko suosittelevat tai eivät anna suosituksia mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhtymisestä.

Esimerkkejä tarkastuksissa havaituista puutteista

Tarkastuksissa on havaittu puutteita muun muassa seuraavissa asioissa:

 • rekisteröintitietojen oikeellisuus
 • ostetut tukikelpoiset tuotemäärät eivät täsmää tukipäätöksellä myönnettyyn
 • oppilas-/lapsimäärissä ja koulu-/toimintapäivissä todettiin eroja
 • tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määrissä ja tukeen oikeuttavien tuotteiden määrissä todettiin eroja
 • kaikki tuotteet eivät olleet tukikelpoisia
 • EU:n koulujakelujuliste puuttui. 
Sivu on viimeksi päivitetty 4.3.2019