Metsämarjojen ja -sienten varastointituki

Metsämarjojen ja metsäsienten varastointituki korvaa Pohjois-Suomessa eli C-tukialueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja metsäsienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneita kustannuksia.

Kuka voi saada tukea

Voit hakea tukea, jos olet arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja ja sinulla on 30.6. varastossasi metsämarjoja tai metsäsieniä.

Tuen määrä

Tuen määrä lasketaan varastossa 30.6. olleiden metsämarjojen ja metsäsienten tuorepainokiloa kohti.

Varastoitu tuote senttiä/kg
Lakka 34
Muut metsämarjat 10
Metsäsienet 42

Ruokavirasto maksaa tuen hakuvuonna marraskuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Tukiehdot: Metsämarjojen ja -sienten varastointituki

Näin haet tukea

Voit hakea tukea vuosittain lomakkeella 237.

Haku päättyy heinäkuun lopussa.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella. Tuotteiden varastomäärätilanne 30.6. tarkastetaan varastokirjanpidostasi.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen Lapin ELY-keskuksesta.

Lisätietoja

Lainsäädäntö

  • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 muutoksineen.
  • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022.
  • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta 83/2023.
  • Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista 211/2002.
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsämarjojen ja -sienten varastointituesta 40/02.
  • Ruokaviraston määräys metsämarjojen ja -sienten varastointituen
    hakemisesta vuonna 2023 (15/2023).
Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024