EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Ruokavirasto on rahaston hallintaviranomainen ohjelmakaudella 2014-2020. Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Suomessa Vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. EU:n ruoka-apu jaetaan vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden välityksellä paikallistason yhdistyksien ja seurakuntien kautta.

Vuonna 2021 toimitettiin viimeiset toimenpideohjelman rahoituksella hankitut EU-elintarvikkeet kumppaniorganisaatioiden jaettavaksi vähävaraisille. Emme ota vastaan uusia hakemuksia EU:n ruoka-avun jakeluorganisaatioiksi.

Ohjelmakaudella 2021-2027  Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) tulee osaksi ESR+-asetusta, kuten tietyt muutkin aiemmin itsenäisinä toimineet rahastot (ESR, YEI, EaSI, Health). ESR+:sta investoidaan kolmella pääalalla: 1) koulutus ja elinikäinen oppiminen, 2) työmarkkinoiden toimivuus ja yhtäläiset mahdollisuudet päästä laadukkaisiin työpaikkoihin, 3) sosiaalinen osallisuus, terveys ja köyhyyden torjunta. Yhdistämisen tavoitteena on edistää eri toimien synergiaa ja lisätä niiden vaikuttavuutta. Lue lisää ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta Ruokaviraston verkkosivuilta Aineellinen apu ESR+.

 

Ajankohtaista:

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) (2014–2020) jälkiarviointi (8.3.2024)

Tarkoitus:

  • arvioida rahaston avulla saavutettuja tuloksia
  • arvioida rahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettujen toimien vaikuttavuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa sekä tarkastella täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta muiden rahastojen kanssa
  • oppia kokemuksista, joilla voi olla merkitystä Euroopan sosiaalirahasto plussan täytäntöönpanossa ohjelmakaudella 2021-2027 vähävaraisimmille suunnatun tuen osalta
  • edistää vuoden 2027 jälkeisten ohjelmien suunnittelua.

Kenelle:

  • FEAD-rahaston täytäntöönpanoon osallistuvat kumppaniorganisaatiot, kuten julkiset elimet tai kansallisten viranomaisten valitsemat kansalaisjärjestöt
  • FEAD-rahastosta tukea elintarvikkeiden tai perushyödykkeiden muodossa saaneet tai sosiaalista osallisuutta edistävään toimintaan osallistuneet henkilöt
  • järjestöt tai henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet köyhyyden ja aineellisen puutteen torjumisesta tai vähävaraisimpien sosiaalisen osallisuuden edistämisestä.

Vastausten on liityttävä vuosina 2014-2022 myönnettyyn FEAD-tukeen.

Kysely: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation14-20FEAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2024