Ruokaketjuhankkeet

Ruokaketjun hankehaku on avoinna 16.4.2024 saakka

Ruokaketjun hankehaku on avoinna 5.3.–16.4.2024. Ruokaketjun kehittämishankkeisiin myönnettävää avustusta voivat hakea järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt sekä korkeakoulut. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa hankkeita seuraavista teemoista:
1. Elintarvikeviennin edistäminen
2. Julkisten elintarvikehankintojen aluetaloudelliset vaikutukset
3. Ruuan arvostuksen lisääminen
3.1. Ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentäminen
3.2. Ruokakasvatuksen edistäminen
4. Työelämäyhteistyön kehittäminen luonnontuotealan tutkintoon johtavassa koulutuksessa
5. Suomalaisen alkutuotannon kestävyys näkyväksi laatujärjestelmien avulla
5.1. Kasvissektori
5.2. Eläintuotantosektori
6. Ruokasektorin koordinaatiohanke
7. Ammatillisen osaamisen kehittäminen kasvisruuan ja kasviproteiinien käytössä myös luomu huomioiden
8. Luomutiedon täydennyskoulutus – opettajien täydennyskoulutus ja opetusmateriaali

Lue lisää hankkeiden teemoista (pdf)

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia ja yleishyödyllisiä. Niissä ei saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Ruokavirasto tekee päätökset rahoitettavista hankkeista kesällä 2024. Ne voivat alkaa aikaisintaan 1.9.2024. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.8.2027. Hankkeet voivat kestää 1–3 vuotta.

Ruokavirasto vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Rahoitusta voidaan myöntää yhteensä noin kolme miljoonaa euroa.
Hankesuunnitelmat liitteineen tulee toimittaa 16.4.2024 mennessä osoitteella kirjaamo@ruokavirasto.fi

Lisätietoja

ruokaketjuhankkeet, nimisuojatuotteen rekisteröinti

EU-rahoitteiset tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, menekinedistäminen, ruokaketjuhankkeet

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.2024