Ruokaketjuhankkeet

Ruokaketjun hankehaku on päättynyt

Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut saivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin.

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia sekä yleishyödyllisiä, joten niissä ei saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Ruokavirasto vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

ruokaketjuhankkeet, nimisuojatuotteen rekisteröinti

EU-rahoitteiset tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, menekinedistäminen, ruokaketjuhankkeet

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2023