Talkootyö hankkeissa

Vastikkeeton työ voidaan hyväksyä kustannukseksi yleishyödyllisissä investoinnissa ja kehittämishankkeessa sekä yhteisöllisissä tietoliikenneverkko- ja vesihuoltoinvestoinneissa

Mitä tietoja esitetään ja milloin?

Esitä lomakkeella 2023AVT arvio vastikkeettomasta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä (laatu ja määrä). Anna arvio töiden mukaan eriteltynä. Ilmoita lomakkeella vähintään 15 vuotta täyttäneen henkilön tekemä työ. Liitä lomake tukihakemuksen liitteeksi. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä on lisäksi esitettävä tuntikirjanpito tuen maksua haettaessa.

Millainen työ voidaan hyväksyä vastikkeettomaksi työksi?

Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vain sellainen vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Edellytyksenä on lisäksi, että työn tekijä on vähintään 15-vuotias. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

Mitä pidetään työn arvona?

Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 20 euroa tunnilta työntekijää kohden. Henkilön vastikkeetta tehdyn työn arvoon sisältyy myös tavanomaisten pienkoneiden käyttö. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella esimerkiksi mönkijällä tai moottorikelkalla, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 40 euroa käyttötunnilta.

Missä hankkeissa vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ voidaan hyväksyä kustannukseksi?

Vastikkeeton työ voidaan hyväksyä kustannukseksi yleishyödyllisissä investoinnissa ja kehittämishankkeessa sekä yhteisöllisissä tietoliikenneverkko- ja vesihuoltoinvestoinneissa.

Kuinka paljon yksityisestä rahoituksesta voi olla vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävää työtä?

Yksityisestä rahoituksesta enintään 100 prosenttia voi olla vastikkeetta tehtyä työtä.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.6.2023