Usein kysyttyä alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksesta

Tältä sivulta löydät täsmäkysymyksiä ja täsmävastauksia alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehtoihin liittyen. Lue kaikki ehdot: Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehdot 

Yleistä

Naudoista tarvitaan Faban kantakirjatodistukset.

Lampaista ja vuohista tarvitaan ProAgrian NettiKatras-ohjelmasta tulostettu alkuperäisrotutukilista ja itse tehty tai asiantuntijan tekemä jalostussuunnitelma. Alkuperäisrotutukilista ja jalostussuunnitelma ovat kaikista eläimistä yhteiset kokoomalistat eli niitä kumpaakin pitää toimittaa vain yksi kappale.

Hevosista ei toimiteta liitteitä. Varmista, että hevosen tiedot ovat kunnossa Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmässä https://heppa.hippos.fi/heppa/app.

Kanoista tarvitaan todistus kuulumisesta Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanojen säilytysohjelmaan.

Ei tarvitse päivittää hakupäiväksi, kunhan alkuperäisrotutukilista on ajantasainen vuodelta 2023.

Sopimuksen voi siirtää vain, jos kyseessä on koko tilan hallinnan siirto eli kaikki tilan pellot ja eläimet siirretään yhdelle uudelle haltijalle. Pelkästään karjan myynti ei oikeuta sopimuksen siirtoon, jos maatilalla on myös peltoa hallinnassa.

​Hakija ilmoittaa kirjallisesti ELY-keskukseen sopimukselta poistettavan eläimen tiedot ja jos eläin korvataan, hakijan on ilmoitettava saman 14 vuorokauden kuluessa korvaavan eläimen tiedot, kantakirjatodistuksen, lampailla ja vuohilla alkuperäisrotutukilista sekä mahdollisesti päivitetty jalostussuunnitelma.

Kyllä voi, kun tekee 14 vrk kuluessa sopimukselta poistamisesta ilmoituksen ELY-keskukseen. Muista myös poistoilmoitus eläinrekisteriin, jos eläin kuolee tai poistuu hallinnasta.

Hakija voi tarkistaa eläimen pitopaikkatunnuksen Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Jos hakijalla ei ole pitopaikkatunnusta tai hän ei ole ilmoittanut sitä hakemuksella, hänen on toimitettava pitopaikkatunnus mahdollisimman pian ELY-keskukseen. Ohjeet hevosen pitopaikan rekisteröintiin löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta

Hakemukselle tulevat näkyviin ainoastaan eläinrekisterissä tilatunnuksellasi vuoden alussa olevat naudat, lampaat ja vuohet eikä niitä voi itse lisätä. Eläinrekisteriin lisätyn eläimen tietojen päivittymiseen voi kulua jokin aikaa.

Urospuolisilla eläimillä pitää olla sama minimimäärä puhdasrotuisia jälkeläisiä kuin naaraspuolisilla. Tarkista eläinlajikohtaiset vaatimukset sopimusehdoista.

Sonnien kantakirjassa ei näy tähtimerkkiä, mutta sivulla 1 kohdassa Jalostusarvot näkyy kappalemäärä puhdasrotuisista jälkeläisistä, jotka ovat syntyneet kahden vuoden aikana ennen sopimuskauden alkua.

Lampaiden ja vuohien puhdasrotuiset jälkeläiset tarkastetaan alkuperäisrotutuki-listalta.

Hevosten puhdasrotuiset jälkeläiset tarkastetaan Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmästä hevosen tiedoista kohdasta Suku ja jälkeläiset.

Kanoista tarvitaan todistus kuulumisesta Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanojen säilytysohjelmaan.

Vipu-palvelussa eläinlistalle tulevat myös sellaiset naudat, lampaat ja vuohet, jotka ovat tuottaneet jälkeläisen ensimmäistä kertaa vuonna 2023. Näistä eläimistä ei voi hakea tukea. Korvaamiseen voi kuitenkin käyttää sellaista eläintä, joka on poikinut vasta 2023.

Suomenkarja

Puhdasrotuiset jälkeläiset on merkitty lehmien kantakirjatodistukseen tähdellä. Tähtimerkki näkyy lehmien kantakirjan sivulla 2 sellaisen jälkeläisen EU-tunnuksen perässä, jonka Faba on todennut puhdasrotuiseksi.

Sonnien kantakirjassa ei näy tähtimerkkiä, mutta sivulla 1 kohdassa Jalostusarvot näkyy kappalemäärä puhdasrotuisista jälkeläisistä, jotka ovat syntyneet kahden vuoden aikana ennen sopimuskauden alkua.

Jälkeläisten tähtimerkinnät näkyvät vasta 18.1.2023 jälkeen tulostetusta kantakirjatodistuksesta.

 

Puhdasrotuiset jälkeläiset tai niiden määrä kantakirjatodistuksella

18.1.2023 jälkeen tulostetuissa kantakirjatodistuksissa on tieto eläimen puhdasrotuisista jälkeläisistä (lehmät) tai jälkeläisten kappalemäärä (sonnit).

Lehmien kantakirjatodistuksen sivulla 2 on merkitty (*) tähdellä ne jälkeläiset, jotka ovat rekisteritietojen mukaan puhdasrotuisia. Kuvassa punaiset nuolet osoittavat tähtimerkinnän:

Sonnien kantakirjatodistuksen sivulla 1 on tieto niiden puhdasrotuisten jälkeläisten lukumäärästä, jotka ovat syntyneet kahden vuoden sisällä ennen sopimuskautta. Esimerkki näkyy alleviivattuna kuvan alareunassa.

Pääosastoon kantakirjatun eläimen kantakirjatodistus

Länsisuomenkarjan, itäsuomenkarjan tai pohjoissuomenkarjan pääosastoon kirjatun eläimen kantakirjatunnus on S tai SSS. Pääosastoon kantakirjattu lehmä on puhdasrotuinen. Sonnit kantakirjataan aina pääosastoon. Rotu pitää olla joku seuraavista:

 • Rotu: LSK, Kantakirja: Länsisuomenkarja
 • Rotu: ISK, Kantakirja: Itäsuomenkarja
 • Rotu: PSK, Kantakirja: Pohjoissuomenkarja

Lisäosastoon kirjatun lehmän kantakirjatodistus

 • Lisäosastoon kantakirjatun lehmän kantakirjatunnus on Sx tai SxSS. Lisäosastoon kantakirjattu lehmä ei ole puhdasrotuinen.
 • Vielä voi löytyä elossa vanhoja lehmiä, joilla on kantakirjatunnus S1, S1SS, S2, S2SS, S3 tai S3SS. Nämä ovat vanhoja kantakirjaluokkien tunnuksia, jotka tarkoittavat eriasteisia risteytyksiä. Nämä lehmät eivät ole siis puhdasrotuisia.

Puhdasrotuiset jälkeläiset on merkitty tähdellä nautojen kantakirjatodistuksessa. Merkinnät näkyvät vasta 18.1.2023 jälkeen tulostetuissa todistuksissa. Jos jälkeläisten puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei siitä huolimatta ole näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalvelu@faba.fi.

Kantakirjatodistuksen voi palauttaa haun päätyttyä ELY-keskukseen, jos jälkeläisen puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei vielä haun aikaan näy kantakirjatodistuksessa. Kirjoita siinä tapauksessa hakemuksen lisätietoihin, että olet ollut yhteydessä Fabaan. Todistus on kuitenkin palautettava heti, kun se on mahdollista.

Puhdasrotuiset jälkeläiset on merkitty tähdellä nautojen kantakirjatodistuksessa. Merkinnät näkyvät vasta 18.1.2023 jälkeen tulostetuissa todistuksissa. Jos jälkeläisten puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei siitä huolimatta ole näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalvelu@faba.fi.

Kantakirjatodistuksen voi palauttaa haun päätyttyä ELY-keskukseen, jos jälkeläisen puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei vielä haun aikaan näy kantakirjatodistuksessa. Kirjoita siinä tapauksessa hakemuksen lisätietoihin, että olet ollut yhteydessä Fabaan. Todistus on kuitenkin palautettava heti, kun se on mahdollista.

Liitteet voi toimittaa myös haun jälkeen.

Fabalta saadun tiedon mukaan kantakirjaohjelmaan saadaan päivitys viimeistään 15.3. Tämän jälkeen jälkeläisen rotupuhtauden todistava tähtimerkintä tulee myös, kun isäksi merkitty sonni on ollut elossa ja samassa karjassa kuin emä noin 9 kk ennen jälkeläisen syntymää.

Toimita puuttuvat liitteet mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

Alkuperäisrotuiset lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien jalostussuunnitelma pitää palauttaa ELY-keskukseen hakuajan loppuun mennessä. Jalostussuunnitelmassa pitää vähintään:

 1. kertoa, mitkä ovat tilan lampaiden/vuohien jalostustavoitteet
 2. luetella kaikki sopimukselle haettavat naaras- ja urospuoliset lampaat/vuohet. Luettelo voi olla esimerkiksi kopio ajantasaisesta alkuperäisrotutukilistasta. Suunnitelmassa voi olla mukana myös eläimiä, joita ei haeta sopimukselle.
 3. olla suunnitelma astutus- ja siemennysryhmistä, joissa käytetään saman rotuista pässiä/pukkia.*
 4. kertoa, miten tilan lampaiden/vuohien jalostuksessa huomioidaan eläinten sukulaisuus ja sukusiitosasteet. Jalostussuunnitelmaan voi liittää tietoa esimerkiksi rodun yleisyydestä Suomessa.

*Kohdasta on poistettu 16.5.2023 maininta syksyn 2022 astutusten ja astutusryhmien sisältymisestä jalostussuunnitelmaan.

Suomenhevoset

Hallinta tarkoittaa Suomen Hippos ry:n rekisteriin ilmoitettua omistusta tai hallintaa niin, että hakija omistaa hevosen tai hänellä on hevosesta hallinta-, kasvattaja- tai kilpailuoikeuden vuokraus- tai leasing-sopimus.

 • Hevosen on oltava kokonaan hakijan omistuksessa tai vuokralla.
  • vaatimus täyttyy, jos hevonen on yhteishallinnassa
   • hakijan ja hänen puolisonsa kanssa
   • hakijan ja hänen alaikäisen lapsensa tai alaikäisten lastensa kanssa tai
   • hakijan ja hänen puolisonsa sekä alaikäisen lapsen tai alaikäisten lastensa kanssa.
  • Vaatimus ei täyty, jos hevonen on
   • ainoastaan hakijan puolison tai alaikäisen lapsen tai alaikäisten lasten hallinnassa.

hakijan puolison ja alaikäisen lapsen tai alaikäisten lasten yhteishallinnassa.

Hevosen hallintatiedot tarkistetaan Suomen Hippos ry:n Heppa-järjestelmästä, http://heppa.hippos.fi/heppa/app.

Jos hevosen hallinta on Hippoksen rekisterissä peite- tai tallinimellä, tuenhakijan on toimitettava selvitys ELY-keskukseen Hippoksen rekisterissä mainitun peite- tai tallinimen taakse kuuluvista henkilöistä. Henkilöjoukon on oltava täsmälleen sama kuin hakijana toimivan yhteisön, vaikka ne nimenä eroaisivat toisistaan (esimerkiksi Virtasen MTY / Stable Virtanen). Jos tuenhakijana olevan yhteisön ja Hippoksen rekisteriin merkityn hevosen haltijajoukko eroaa yhdenkin henkilön osalta, hevosta ei hyväksytä sopimukselle.

Näin tarkistat hallintatiedot

Hae hevonen rekisteristä nimellä tai UELN- tai rekisterinumerolla kohdasta Hae hevosen nimellä. Tarkista hevosen hallinta kohdasta Perustiedot sekä kohdasta Omistus- ja hallintahistoria.

Kohdassa Hallintaoikeushistoria saattaa näkyä rekisteröintitietoja. Ne menevät omistushistorian edelle. Kuvasta on peitetty alkuperäiset nimitiedot.

Kuvan hevonen on tullut ostajan omistukseen 4.1.2021 alkaen. Tämä päivämäärä kertoo, koska hevonen on tullut omistajan hallintaan. Hallinnan tulee olla viimeistään 1.1.2023.

Joissakin tapauksissa Omistushistoria-rivin Alkaen -kohdassa voi näkyä eri päivämäärä kuin kohdassa Omistajatodistus tulostettu. Käytä hallinnan tarkastamisessa Omistushistorian Alkaen-kohdan päivämäärää.

Rekisterissä olevan hevosen nimen ja UELN- tai rekisterinumeron pitää täsmätä hakemuksen tietoihin.

Hevonen on rekisteröitävä Suomen Hippoksen rekisteriin. Jos hevonen on tuenhakijan omistuksessa, eikä siitä ole tehty erikseen hallinnanmuutosilmoitusta Hippoksen rekisteriin, hevosen hallinta tarkastellaan puhtaasti omistuksen perusteella.

Jos hevosen hallinta on siirretty, pitää se näkyä vähintään yhdessä Suomen Hippoksen rekistereistä (kasvattajarekisteri, kilpailurekisteri tai omistusrekisteri).

Maatiaiskanat

Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanasopimuksen on oltava hakijan tai hänen perheenjäsenensä nimissä. Perheenjäseneksi luetaan aviopuolisot, lapset, tuloverolain mukainen puoliso (myös avopuoliso, jos heillä on yhteinen lapsi).

Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanojen säilytyssopimuksen pitää olla hakijan tai hänen perheenjäsenensä nimissä. Jos sopimus ei ole hakijan nimissä, ELY-keskus kuulee hakijaa siitä, onko säilytyssopimus perheenjäsenen nimissä. Jos näin on, sopimus alkuperäisrotueläinten kasvattamisesta voidaan tehdä.

Luonnonvarakeskus ylläpitää maatiaiskanojen säilyttäjälistaa, jossa näkyvät voimassa olevien maatiaiskanojen säilytyssopimusten omistajat.

 

 

Sinua voi kiinnostaa myös

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus
Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus
Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus edistää ja säilyttää alkuperäisrotujen geneettistä monimuotoisuutta. Voit tehdä kasvattamissopimuksen Suomen alkuperäisiin eläinlajeihin kuuluvista…
Lisää aiheesta
Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen -ympäristösopimuksen sopimusehdot 2023
Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen -ympäristösopimuksen sopimusehdot 2023
Alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus (jäljempänä sopimus) on alkuperäisrotujen geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja edistämiseen tähtäävä ympäristösopimus.…
Lisää aiheesta
Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2023