Nuorten lisätuki

Nuorten lisätuki on maatalouden kriisituki, joka maksetaan vuoden 2023 EU:n nuorten viljelijöiden tulotuen lisäosana.

Tukea ei tarvitse hakea erikseen, vaan se maksetaan automaattisesti viljelijöille, jotka ovat hakeneet EU:n nuorten viljelijöiden tulotukea peltotukien haussa vuonna 2023. Tuki maksetaan joulukuussa 2023.

Lisätukea maksetaan yhteensä enintään 11 269 959 euroa. EU-varoista tukea maksetaan 4 269 959 euroa ja kansallisista varoista 7 000 000 euroa.

Tukea maksetaan nuorten viljelijöiden tulotuen tukikelpoisen pinta-alan perusteella. Tuen määrä on 79 euroa hehtaarilta. Maatila voi saada tuen enintään 150 hehtaarista.

Kriisituen tarkoituksena on lievittää haittoja, joihin ovat vaikuttaneet kuiva kasvukausi vuonna 2023 ja maatalouden asemaa hankaloittavat kansainväliset kriisit. 

Lisätietoa 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2023