Nuorten viljelijöiden tulotuki

Tuen tarkoituksena on helpottaa maataloustoiminnan aloittamista ja samalla edistää maatalouden rakennekehitystä.

Nuorten viljelijöiden tulotukea maksetaan nuorelle aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä. Tuki perustuu maatalousmaan pinta-alaan. Tukea maksetaan nuorille viljelijöille koko maassa.

Kuka voi saada tukea

Voit saada nuoren viljelijän tulotukea, jos olet enintään 40-vuotias sinä vuonna, kun haet perustulotukea ensimmäistä kertaa. Tukea on haettava viiden vuoden kuluessa tilanpidon aloittamisesta.

Tukea maksetaan enintään viitenä peräkkäisenä vuotena ensimmäisestä tuen hakemisesta lukien.

Ammattitaitovaatimus

Sinun on täytettävä nuoren viljelijän tulotuen ehtona oleva ammattitaitovaatimus viimeistään 31.8. tuen ensimmäisenä hakuvuonna. 

Ammattitaitovaatimus ei koske lainkaan tukivuonna 2022 tai aikaisemmin tukea ensi kertaa saaneita. Vuonna 2023 tukea ensi kertaa saanutta koskee tukivuoden 2023 ammattitaitovaatimus.  Vuonna 2024 tukea ensi kertaa hakevaa koskee tukivuoden 2024 ammattitaitovaatimus, jossa yhteisön ja luonnollisten henkilöiden ryhmän edellytykset ovat muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2024 kaikilla yhteisön tai luonnollisten henkilöiden ryhmän jäsenillä tulee olla joko luonnonvara-alan tutkinto tai 3 vuoden käytännön kokemus luonnonvara-alalta. Käytännön kokemuksen omaavista vähintään puolella tulee olla 30 opintopistettä luonnonvara-alan opintoja, joista vähintään 15 opintopistettä talousopintoja. Vaihtoehtoisesti hyväksytään 20 opintoviikkoa koulutusta, josta vähintään 10 opintoviikkoa talousopintoja. Tutkinnon omaavilta käytännön kokemusta ei edellytetä.

Huomioi, että ammattitaitovaatimuksen tulee täyttyä myös silloin, jos tilan osalliset vaihtuvat.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu tukeen oikeuttavaan pinta-alaan. Tukea maksetaan arviolta 88 euroa hehtaarilta vuonna 2024. Tuki maksetaan tilakohtaisesti enintään 150 hehtaarista.

Tukiin on varattu tietty rahasumma ja hakemusten kokonaismäärä voi muuttaa tukien hehtaarikohtaista määrää.

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa erässä: hakuvuoden joulukuussa ja hakuvuotta seuraavan vuoden keväällä. Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu

Katso myös: nuorten lisätuki

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea tukea vuosittain Vipu-palvelussa touko-kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Peltotukien valvonta

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Säädökset

Peltotukien säädökset

Sivu on viimeksi päivitetty 4.3.2024