Alkutuotannon luontotyön tukeminen

Yksi parhaista keinoista luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ruokaketjussa on tehdä tiivistä yhteistyötä alkutuotannon kanssa. Tämä käy ilmi muun muassa Elintarviketeollisuusliiton tuottamasta biodiversiteettiselvityksestä (etl.fi). Luonnon monimuotoisuutta on edistettävä siellä, missä luonto on.

Rikkaimmat luontotyyppimme sijaitsevat maatalousympäristöissä. Suomalaisilla maatiloilla tehdään yhä enemmän töitä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi, mutta tähän työhön tarvitaan mukaan koko ruoantuotantoketju. Näin edistämme yhdessä Suomen luonnon säilyttämistä, huoltovarmuutta, maatilojen muutoskestävyyttä, hiilen sidontaa ja päästövähennyksiä.

Miten ruoantuotantoketju voi tukea alkutuotannon monimuotoisuustyötä?

Tässä webinaarissa on kaikki tieto, mitä tarvitset päästäksesi luontotyössä alkuun ja nykyistä pidemmälle. Kuulet kolme käytännönläheistä näkökulmaa aiheeseen. Puhujina ovat Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Mari Raininko, Mari Pantsar Kari&Pantsar Co.sta ja SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa.

Katso webinaari (youtube.com).

Tiedätkö, millaista luontotyötä maatilat tekevät?

Katso video Herrakunnan lammastilan luontotyöstä. Voit katsoa lisää videoita viljelijöiden tekemästä luontotyöstä Ruokaviraston YouTube-kanavalta (youtube.com).

Millaisia haasteita ja ideoita viljelijöillä ja hallinnolla on luontotyössä?

Haluatko tietää tarkemmin luontotyöhön liittyvistä nykyisistä haasteista maataloudessa? Tutustu raportteihin.

Raportti: Viljelijöiden kokemuksia maatalousluonnon monimuotoisuuden vaalimisesta (pdf)

Raportti: Hallinnon ja neuvojien kokemat haasteet ja niihin ideoidut ratkaisut luonnon monimuotoisuuden teemojen edistämisessä (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2024