Luonnon monimuotoisuus maatilalla

Tuet

Mitä ja miksi?

Miksi viljelijät edistävät luonnon monimuotoisuutta tiloillaan?

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtimalla viljelijät parantavat eläinten ja kasvien elinoloja, ja samalla työllä säilytetään suomalaista kulttuuriperimää, kuten perinteisiä maalaismaisemia ja kotimaisia alkuperäisrotuja. Luonnosta huolehtiminen on monelle viljelijälle arkipäivää tilan töissä.

Viljelijöille tämä työ korvautuu tasaisilla ja hyvillä sadoilla, eläinten hyvinvointina ja yrityksen kestävyytenä erilaisia kriisitilanteita vastaan. Luonnosta huolehtiminen on siis tilan kannattavuuden parantamista ja samalla kehitetään sekä oman tilan että koko maaseudun imagoa.

Mitä tapahtuu muualla?

Moni organisaatio jakaa tietoa maatalousluonnon monimuotoisuudesta. Alle on listattu ajankohtaisia tapahtumia ja tietoa aiheen osalta. Tapahtumia päivitetään säännöllisesti.

Ajankohtaiset tapahtumat

Tuoreimmat julkaisut

Julkaisu Julkaisija Sisältö lyhyesti
LUMO-projektin loppuraportti Ruokaviraston LUMO-projekti Saat tietoa, millä tavoilla maatalousluonnon monimuotoisuutta pyrittiin edistämään LUMO-projektissa ja miten toimenpiteet onnistuivat.
Luonnon monimuotoisuuden tutkimus- ja koulutussivusto CBC Biokarelia –hanke Sivuston avulla voit verkostoitua luonnon monimuotoisuusasiantuntijoiden kanssa tai etsiä tietoa rahoitus- ja koulutusmahdollisuuksista liittyen luonnon monimuotoisuuteen.

Aihekohtaisia julkaisuja löydät runsaasti lisää Luonnon monimuotoisuus maatilalla - ja Perehdy perinnebiotooppeihin -oppaista.