Maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen (LUMO)

Tavoitteet

LUMO-projektin tavoitteena on maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vaaliminen tuottamalla viljelijöille, ELY-keskuksille, neuvojille ja kunnille ajankohtainen, selkeä ja kohderyhmien käytännön työtä palveleva kokonaisuus aiheesta.

Materiaali tuotetaan projektin kohderyhmille keinoista, joiden avulla maatalousluonnon monimuotoisuutta voidaan käytännössä vaalia. Erityisinä painoaloina ovat luonnonlaitumet, pölyttäjät, monimuotoisuuspellot, kosteikot, alkuperäisrodut ja maaperän monimuotoisuus. Projektin toimenpiteet on suunniteltu kattavan nykytilan kartoituksen jälkeen.

Projektin tavoitteena on osallistaa projektin kohde- ja sidosryhmiä laajasti mukaan projektin toteutukseen.

Projektin arvoina painottuvat Ruokaviraston arvot eli ratkaisukeskeisyys, avoimuus ja keskinäinen arvostus ja maa- ja metsätalousministeriön arvoista rohkeus, tutkitun tiedon hyödyntäminen ja maaseudun arvostus. 

Projektin viestintäasiantuntija antaa projektista mielellään lisätietoja. Voit laittaa sähköpostia osoitteeseen paula.nykanen@ruokavirasto.fi.

Projektin tausta

Projektin taustalla on maa- ja metsätalousministeriön projektirahoitus maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Tehtävä toimeenpanee Marinin hallitusohjelmaan 2019 kirjattua tavoitetta luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuu. Uusimpien arvioiden mukaan Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia lähes puolet ja lajeista reilu kymmenes. Hallitustenvälisen luontopaneelin IPBES:n mukaan luonnon monimuotoisuus heikkenee globaalisti ennen näkemättömän nopeasti ihmisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tämä edellyttää nopeita ja kattavia toimia.

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen on mahdollista vain, jos ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään.

Asiasanat:

maatalousluonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, viestintä, luonnonlaitumet, kosteikot, alkuperäisrodut, pölyttäjähyönteispellot, riistapellot

Projektin vastuullinen johtaja:

Jukka Pekonniemi, maatalousosaston johtaja

Projektin vastuuhenkilö:

Paula Nykänen, viestintäasiantuntija

Aloitusvuosi:

2021

Lopetusvuosi:

2023

Projektin rahoittaa:

Maa- ja metsätalousministeriö

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2024