Tietopaketti neuvojille maatalousluonnon monimuotoisuudesta

Julkaisupäivä: 18. joulukuuta 2023

Tämä tietopaketti auttaa sinua neuvomaan viljelijää maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämisessä tilalla. Tämän tietopaketin avulla:

  •  tunnistat helpommin tilan luonnosta monimuotoisuuskeskittymiä ja mahdollisuuksia monimuotoisuuden edistämiseen
  •  osaat suunnitella tilan pelloista ja pellon ulkopuolisista aloista luonnon monimuotoisuutta edistävän sekä toimivan ja kulurakenteeltaan edullisen kokonaisuuden
  •  ymmärrät, millaisia tukia monimuotoisuuden edistämiseen on tarjolla
  • opit, miten viljelijää voi kannustaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Tässä tietopaketissa on tietoa niin vasta-alkajille kuin mahdollisesti konkareillekin maatalousluonnon monimuotoisuuden neuvonnasta.

Voit lukea Ruokaviraston verkkosivustolta perustietoa maatalousluonnon monimuotoisuudesta ja perinnebiotoopeista (ruokavirasto.fi/lumo). Pikakertauksen maatalouden luonnon monimuotoisuuden hyödyistä ja kannattavuusvaikutuksista voit lukea Ruokaviraston sivuilta (ruokavirasto.fi). 

Tunnista luonnon monimuotoisuus maatilalla

Tunnista monimuotoisuus kuvista

Kuvasarjassa on havainnollistettu kuvallisesti monimuotoista maataloutta. Voit opetella tunnistamaan monimuotoisia asioita tilalta kuvasarjan avulla, lähettää tämän viljelijälle tai käyttää tätä työsi pohjana neuvontatilanteissa. Katso kuvasarja (pdf).

Luonnon monimuotoisuuden tunnistamiseen voit lisäksi käyttää erilaisia sovelluksia, karttapalveluita, kirjoja sekä oppia siitä webinaareista.

Sovelluksia

Sovelluksia käytettäessä kannattaa huomioida, että niitä kannattaa hyödyntää lähinnä yleisimpien lajien tunnistukseen. Sovellukset tunnistavat yleensä helpommin kukkivat kasvit kuin esimerkiksi heinäkasvit. Alle on lueteltu muutamia esimerkkejä.

Google Lens

Google Lens on Googlen kehittämä kuvantunnistussovellus älypuhelimelle. Lensiä voi käyttää Google Kuvat -sovelluksessa tai lataamalla erikseen Google Lens -sovelluksen. Sovelluksen saa sekä Android että iPhone -puhelimille.

INaturalist

iNaturalist Suomi on osa kansainvälistä iNaturalist-verkostoa. Palvelun avulla tuotetut havainnot tallentuvat lopulta Suomen Lajitietokeskukseen ja ovat sen kautta tutkijoiden, viranomaisten ja harrastajien käytettävissä. Tämä sovellus tunnistaa ainakin kukkivia kasveja hyvin.

Vipu-palvelun karttatasot

Vipu-palvelussa on nähtävillä muun muassa maaston kaltevuus -karttataso, jonka perusteella pellon ravinnevalumia ja mahdollisia lammikko- ja tulvakohtia voi karkeasti arvioida. Vipusta näkee myös esimerkiksi Natura2000- ja pohjavesialueet. Vipussa on tietoa myös inventoiduista perinnebiotoopeista, mutta mahdollisesta uudesta ympäristösopimuskohteesta kannattaa ensin olla yhteydessä omaan ELY-keskukseen.

Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkunassa voit muun muassa tarkastella historiallisia ilmakuvia, hakea paikkoja paikannimen, osoitteen, kiinteistö- tai TM35-karttalehtitunnuksen perusteella, mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja, mitata maastoprofiilin ja hakea kuvauksia karttatasoista ja niitä tarjoavista paikkatietopalveluista.

Vinkkejä hyödyllisiin karttatasoihin:

Ilma- ja ortokuvat: historialliset ilmakuvat (näkee esim. perinnebiotooppi- ja luonnonlaidunalojen maankäytön historian)
Geologia: maaperä- ja kallioperätiedot
Hydrologia: erilaista tietoa vesistöistä
Kiinteistöt: kiinteistöjaotus (jos haluat selvittää maanomistusta)
Suojellut alueet: paljon erilaista suojelutietoutta
Maankäyttö: paikkatietoa sisältävä kasvulohko

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

Ympäristökioski

Ympäristökioskilta löydät tietoa useista ympäristönhoidon toimenpiteistä. Voit tutustua toimenpiteisiin maan kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseksi sekä ravinteiden kierrätykseen ja turvemaiden viljelyyn liittyen. Ympäristökioski-sovellus auttaa kohdentamaan ympäristönhoidon toimenpiteitä sellaisille peltolohkoille, joilla tunnistat ympäristön tilaa heikentäviä tekijöitä tai joilta löydät mahdollisuuksia ympäristön tilan parantamiseksi.

Sivustoja lajitunnistukseen

Tietoa ja kuvia Suomeen levinneistä vieraslajeista ja haitallisista, torjuttavista vieraslajeista löydät vieraslajit.fi-sivustolta.

Tietoa ja kuvia hyönteisistä löydät otokkatieto.fi-sivustolta.

Tietoa ja kuvia peltolinnuista löydät Viljelmien siipiveikot -oppaasta.

Hyödyllisiä webinaareja

Miten tunnistat luonnon monimuotoisuuden tilallasi? (youtube.com)

Vinkkejä kaksitasouoman ja tulvatasanteen perustamiseen ja hoitoon (youtube.com)

Miten lisäät monimuotoisuutta peltomaahan? (youtube.com)

Miten suunnittelet ja kylvät monimuotoisuuspellon? (youtube.com)

Katso lisää webinaareja Ruokaviraston YouTube-kanavalta (youtube.com)

Teemasivuja, joissa on ohjeita konkreettisiin toimenpiteisiin

Keinoja pölyttäjien elinolojen parantamiseksi

Tietoa kasvilajikkeista

Monimuotoisuuspeltojen ja ympäristönurmien suunnittelu ja perustaminen tukiehdot huomioiden

Keinoja parantaa peltomaata

Laidunnus ja eläimet

Syvenny perinnebiotooppeihin

Lue Perehdy perinnebiotooppeihin -opas Ruokaviraston verkkosivustolta (ruokavirasto.fi).

Tunnetko maastokatselmointiohjeen? Perehdy siihen Ruokaviraston verkkosivustolla (ruokavirasto.fi).

Perinnebiotooppiwebinaarit

Luontotyyppien punainen kirja: https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/
Lajien punainen kirja: https://punainenkirja.laji.fi/results 

Suunnittele kokonaisvaltaisesti

Kokonaisvaltainen suunnittelu tukee viljelijää monipuolisesti luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Viljelijän ja tilan lähtötason tunnistaminen sekä viljelijän omien tavoitteiden selvittäminen on kuitenkin tärkeää. Tällöin kaikkea ei uudisteta kerralla ja huomataan, onko jokin asia kyseisellä tilalla tarpeellista.

Voit hyödyntää alla olevaa suunnitelmapohjaa joko kokonaan tai osittain neuvonnan tukena.

Maatilan luonnon monimuotoisuus -suunnitelma (pdf)

Viesti aiheesta kannustavasti

Viljelijät kokevat nykyisen ympäristö- ja ilmastoviestinnän usein ahdistavana ja syyllistävänä (Yhdessä kokeillen -hankkeen loppuraportti). Siksi on tärkeää, että neuvojana viestit ja kerrot aiheesta kannustavasti, rakentavasti ja viljelijän henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen ja tilalle sopivalla tavalla.

Nappaa alta talteen vinkit ja tavat, joilla voit motivoida viljelijää aiheen osalta!