Tutkimushankkeet

Tieteellinen tutkimus tehdään yhteistyössä yliopistojen, kansainvälisten tutkimuslaitosten ja kansallisten sektoritutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusverkostoja. Ruokavirasto osallistuu myös uusiin tutkimusverkostoihin, jotka tukevat sen tieteellistä tutkimusta. Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen hankkeet löytyvät myös Hankehaavista.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2020