Ympäristökorvaus

Ympäristökorvaus on maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen tähtäävä tuki. Ympäristökorvaus perustuu viisivuotiseen ympäristösitoumukseen, joka sisältää tilakohtaisia ja lohkokohtaisia toimenpiteitä.

Kun viljelijä sitoutuu noudattamaan ympäristökuormitusta vähentäviä ehtoja ja toimenpiteitä, ympäristökorvaus tasaa toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja mahdollisia tulonmenetyksiä.

Kuka voi saada tukea

Voit saada korvausta, jos

  • olet vähintään 18-vuotias
  • olet aktiiviviljelijä
  • sinulla on viljelyssä korvauskelpoista alaa vähintään viisi hehtaaria tai puutarhakasvien viljelyssä vähintään yksi hehtaari.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu korvauskelpoiseen pinta-alaan tukihakuvuonna. Korvauksen määrä riippuu siitä, mitä kasvia viljelet tai mitä ympäristösitoumuksen toimenpidettä toteutat.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot ja ohjeet

Näin haet tukea

Voit hakea viisivuotista ympäristösitoumusta Vipu-palvelussa touko–kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Hae sitoumuksen teon jälkeen ympäristökorvauksen maksua vuosittain peltotukien haussa.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tukihakemuksella ilmoittamiesi peltolohkojen viljelytoimintaa arvioidaan satelliittiseurannalla ilman tilakäyntejä. Jos jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvan tuottamaa tietoa, hallinto lähettää sinulle tiedon asiasta mobiilisovelluksen (Vipu-mobiili) kautta.

Jos huomaat ilmoittaneesi jonkin tiedon väärin tukihakemuksessasi tai jokin toimenpide jää tekemättä, voit korjata hakemustasi vastaamaan tilannetta lohkolla. Tarvittaessa voit vaihtaa väärin ilmoittamasi kasvin tai toimenpiteen oikeaksi syksyyn asti.

Tuen valvonta

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin kahdelle prosentille maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Säädökset ja määräykset

Peltotukien säädökset ja määräykset

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Lomakkeet

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2024