Webinaarisarja maatalousluonnon monimuotoisuudesta

Neuvonnallisessa webinaarisarjassa kerromme luonnon monimuotoisuuden edistämisestä maatilalla. Webinaarisarjan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään aiheen tärkeyttä, auttaa hahmottamaan luonnon monimuotoisuuden tuomia hyötyjä maatilalle ja tarjota konkreettisia neuvoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Webinaarien teemat ja puhujat

Teema Puhuja Teemasta tarkemmin Webinaarin linkit

Miten viljelykasvivalinnat vaikuttavat pellon monimuotoisuuteen? 

Marjaana Toivonen, 
erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Marjaana kertoo, millaisia vaikutuksia eri viljelykasveilla on pellon monimuotoisuuteen. 

Katso webinaarin tallenne (dreambroker.com).

Miten lisäät monimuotoisuutta peltomaahan?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Topi Maanela, asiantuntija, Riistasiemen Oy

Topi kertoo, miksi peltomaan monimuotoisuutta kannattaa lisätä ja millaisilla viljelytekniikoilla ja kylvöseoksilla siinä onnistut.

 

Miten suunnittelet ja kylvät monimuotoisuuspellon?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Jani Grönlund, asiantuntija, Riistasiemen Oy

Jani kertoo erilaisista monimuotoisuuspelloista ja niiden siemenseoksista, pellon sijoittamisesta ja kylvöstä.

 

Tunnistatko perinnebiotooppien luontotyypit ja niille tyypillisen lajiston?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Helmi-ohjelman perinnebiotooppien teemaryhmän koordinaattorit

Puhujat esittelevät suomalaisten perinnebiotooppien nykytilaa, luontotyyppejä ja niille tyypillistä lajistoa.

 

Miten hoidat perinnebiotooppia luontotyypin mukaisesti?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Helmi-ohjelman perinnebiotooppien teemaryhmän koordinaattorit

Puhujat kertovat, miten hoidat perinnebiotooppia niin, että saat lisättyä sen monimuotoisuutta merkittävästi.

 

Millaisia vaikutuksia saat aikaan hoitamalla perinnebiotooppia?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Helmi-ohjelman perinnebiotooppien teemaryhmän koordinaattorit

Puhujat kertovat esimerkkejä perinnebiotoopin hoidon vaikutuksesta alueen maisemaan ja lajistoon.

 

 

Miten tunnistat luonnon monimuotoisuuden tilallasi?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Auli Hirvonen, neuvoja

Maisema- ja luonnonhoidon asiantuntija, NEUVO ympäristöasiantuntija, LumoTAITO- hankkeen projektipäällikkö

Auli kertoo luonnon monimuotoisuuden tuomista hyödyistä viljelijälle ja auttaa tunnistamaan tilan luontoarvoja.

Miten huomioit pölyttäjät tilallasi?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Janne Heliölä, tutkija, SYKE

  • Maatalousluonnon monimuotoisuuden tutkimus ja seuranta
  • Maatalousympäristön päiväperhosseurannan ylläpito ja raportointi
Janne kertoo, miksi pölyttäjät ovat erityisen tärkeitä viljelijöille ja kertoo toimenpiteistä pölyttäjien elinolojen parantamiseksi tilalla.

Miten suunnittelet ja toteutat luonnon monimuotoisuutta tilallasi?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Eliisa Malin, viljelijä

  • Maatalousluonnon monimuotoisuuden moniosaaja ja aiheesta innostunut viljelijä
Eliisa kertoo, miten heidän tilallaan on suunniteltu luonnon monimuotoisuuden toimenpiteitä ja miten niiden toteuttaminen onnistuu viljelijän hektisessä arjessa.

Miten viestit luonnon monimuotoisuudesta osana tilabrändiäsi?

Katso webinaaritallenne tästä (YouTube)

Annika Eklof, projektipäällikkö, Satafood Kehittämisyhdistys ry

  • Vastuullinen kotieläintuotanto – imago ja työvoima -hankkeen vastuuhenkilö
Annika kertoo, miten viljelijä voi kehittää tilabrändiään, viestiä siitä kuluttajille ja miten luonnon monimuotoisuuden voi ottaa osaksi brändiä.

Lisätietoa

Lisätietoja webinaarisarjasta saat lähettämällä sähköpostia viestintäasiantuntija Paula Nykäselle (paula.nykanen@ruokavirasto.fi).

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024