Peltotukien euromäärät

Peltotukien vuoden 2023 tukisummat ovat peräisin Suomen CAP-suunnitelmasta.

Katso myös Kasvien ilmoittaminen ja tukitasot.

Tuki

Toimenpide

AB-alue, €/ha

C-alue, €/ha

Perustulotuki   enintään 138,56 enintään 118,79
Uudelleenjakotuki (enint. 50 ha)   enintään 17,68 enintään 17,68
Nuoren viljelijän EU-tuki (enint. 150 ha)   enintään 88 enintään 88
Tärkkelysperunapalkkio Tärkkelysperuna enintään 570 enintään 570
Erikoiskasvipalkkio Avomaan vihannekset enintään 120 0
Erikoiskasvipalkkio Sokerijuurikas, tattari, valkuais- ja öljykasvit enintään 120 enintään 120
Luonnonhaittakorvaus   217 242
Luomukorvaus Kasvitila 160 160
Luomukorvaus Kotieläintila 130 130
Luomukorvaus Avomaan vihannekset 590 590
Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide Muut kasvit 45 45
Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide Puutarhakasvit ja kumina 113 113
Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide Kiertotalouden edistäminen 37 37
Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide Valumavesien hallinta: säätösalaojitus 77 77
Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide Valumavesien hallinta: altakastelu tai kuivatusvesien kierrätys  214 214
Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide Suojavyöhykkeet 350 350
Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide Turvepeltojen nurmet 100 100
Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide Kerääjäkasvit 97 97
Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide Maanparannus- ja saneerauskasvit 190 190
Ympäristökorvaus Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät 500 500
Ympäristökorvaus Lintupellot 600 600
Ekojärjestelmätuki Luonnonhoitonurmet enintään 65 enintään 65
Ekojärjestelmätuki Talviaikainen kasvipeitteisyys enintään 50 enintään 50
Ekojärjestelmätuki Monimuotoisuuskasvit enintään 300 enintään 300
Ekojärjestelmätuki Viherlannoitusnurmet enintään 80 enintään 80
Ympäristösopimukset Maatalousluonnon ja maiseman hoito  460/610* 460/610*
Ympäristösopimukset Kohteen kunnostaminen raivaamalla 450 450
Ympäristösopimukset Lohkon aitaaminen 1500 1500
Ympäristösopimukset Suurpetoaidan rakentaminen 2400 2400
Ympäristösopimukset Kosteikon hoito 500 500
Ympäristösopimukset Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito 400 400

*) Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten korvaus on 460 €/ha/vuosi. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaista perinnebiotooppikohteista korvaus maksetaan korotettuna, jolloin korvaus on 610 €/ha/vuosi. Korvausta maksetaan koko maassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.5.2024