Tukipäätökset vuoden 2023 viljelijätuista

Ruokavirasto valmistelee kuntien ja ELY-keskusten käyttöön tukipäätökset viljelijätuista. Kun päätökset ovat valmiit, kunta tai ELY-keskus lähettää ne tuensaajalle.

Tukipäätöksestä näet perusteet tuen maksamiseen ja mahdolliset vähennykset, joita tukeen on tehty.

Tiedot maatilallesi maksetuista tuista näet Vipu-palvelusta ja Vipu-mobiilista ajantasaisesti.

Tukipäätösten arvioitu lähetysaikataulu

Tuki

Tukipäätös lähetettävissä aikaisintaan

Kasvihuonetuotannon tuki

1.11.2023

Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

1.11.2023

Porotalouden tuki

1.11.2023

Maidon tuotantotuki

20.3.2024

Yleinen hehtaarituki

4.4.2024

Pohjoinen hehtaarituki

4.4.2024

Nuorten viljelijöiden tuki

4.4.2024

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki

4.4.2024

Puutarhatuotteiden varastointituki

25.4.2024

Hirvivahinkokorvaukset

6.5.2024

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Kesäkuu 2024

Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Kesäkuu 2024

Kuttu- ja uuhituki

Kesäkuu 2024 (arvio)

Pohjoinen nautatuki

Kesäkuu 2024 (arvio)

Eläinten hyvinvointikorvaus

Kesäkuu 2024 (arvio)

Nautapalkkiot

Kesäkuu 2024 (arvio)

Lammas- ja vuohipalkkio

Kesäkuu 2024 (arvio)

Luonnonhaittakorvaus

Syksy 2024 (arvio)

Perustulotuki

Syksy 2024 (arvio)

Uudelleenjakotulotuki

Syksy 2024 (arvio)

Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio

Syksy 2024 (arvio)

Nuorten viljelijöiden EU-tuki

Syksy 2024 (arvio)

Ympäristökorvaus

Loppuvuosi 2024 (arvio)

Ekojärjestelmätuki

Loppuvuosi 2024 (arvio)

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Loppuvuosi 2024 (arvio)

Ympäristösopimukset

Loppuvuosi 2024 (arvio)

Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus

Loppuvuosi 2024 (arvio)

Ruokavirasto päivittää arvioitua lähetysaikataulua sitä mukaa kuin päätösten valmistelu etenee.

Muutoksenhakuoikeus

Voit hakea tarvittaessa oikaisua saamaasi tukipäätökseen. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen on tukipäätöksen liitteenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.5.2024