Kasvien ilmoittaminen ja tukitasot 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

↵ Peltotukien hakuopas

Tukia saadaksesi sinun on ilmoitettava viljelemäsi kasvit. Ilmoita kasvit Vipu-palvelun peltotukien haussa. Ilmoita kasvulohkolla viljeltävän kasvin tai seoskasvuston nimi käyttämällä alla lueteltuja kasvinimikkeitä.  

Ilmoita raivio tukihaussa vasta sinä vuonna, kun ala on viljelykelpoista ja kylvät alalle viljelykasvin. Vuodesta 2023 alkaen muusta käytöstä maatalousmaaksi ottamallasi alalla on oltava nurmikasvusto. Lue lisää ehdollisuuden oppaasta.

Tukitasot voivat muuttua ennen tukien maksua. Tukitasot tarkentuvat, kun tukeen oikeuttavat pinta-alat ja kokonaismäärät ovat tiedossa. Taulukoissa ei ole Ahvenanmaan tukimuotojen tukitasoja.

Huomaa, että et voi enää ilmoittaa tilapäisesti viljelemätöntä alaa. Katso näiden alojen ilmoittamisen vaihtoehdot Peltotukien hakuoppaan luvusta Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot.

Tutustu myös koontisivuun, johon on kerätty listoja eri tukiehdot täyttävistä kasveista Kasvilistat.

Maatalousmaalla olevat alat

Viljat

Ilmoita suojaviljaan kylvetty kasvusto (esimerkiksi nurmi) kylvövuonna viljana. Seuraavana vuonna voit ilmoittaa lohkon nurmena.  Viljaa voi olla tukikasvina hernekasvustossa pieni määrä (alle 10 % kasvustosta).

 • Durumvehnä
 • Hirssi
 • Kaura
 • Kevätruis
 • Kevätruisvehnä
 • Kevätspelttivehnä
 • Kevätvehnä
 • Kvinoa eli kinua
 • Maissi, ilmoita sokerimaissi omalla nimikkeellä
 • Mallasohra
 • Puhdaskaura, edellyttää tuotantosopimusta
 • Rehuohra
 • Seoskasvusto, viljat kasvusto sisältää vain viljoja
 • Syyskaura
 • Syysohra
 • Syysruis
 • Syysruisvehnä
 • Syysspelttivehnä
 • Syysvehnä
 • Tattari
 • Vihantavilja, kaura kasvusto pelkkää viljaa, korjataan ennen jyväsadon valmistumista
 • Vihantavilja, ohra kasvusto pelkkää viljaa, korjataan ennen jyväsadon valmistumista
 • Vihantavilja, ruis kasvusto pelkkää viljaa, korjataan ennen jyväsadon valmistumista
 • Vihantavilja, vehnä kasvusto pelkkää viljaa, korjataan ennen jyväsadon valmistumista
 • Vihantavilja, viljaseos kasvusto pelkkää viljaa, korjataan ennen jyväsadon valmistumista

Taulukko 1. Viljojen tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki viljat

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki viljat

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki:

Talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite, sänki ja kemiallisesti tuhottu sänki

Kaikki viljat

50

50

Erikoiskasvipalkkio

Tattari

120

120

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki viljat

217

242

Ympäristökorvaus:
Tilakohtainen toimenpide

Kaikki viljat

45

45

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki viljat

160

160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki viljat

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki viljat

0

50

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot viljoille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

Kevätruis, syysruis, tattari, kvinoa

75

C2

Kevätruis, syysruis, tattari, kvinoa

75

C2p + saaristo

Kevätruis ja syysruis

75

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki viljat

10

C2p + saaristo

Kaikki viljat

20

C3

Ruisvehnä, rehuohra, syysohra, kaura, syyskaura, puhdaskaura, seoskasvusto viljat sekä vihantaviljat

30

C4

Ruisvehnät, rehuohra, syysohra, kaura, syyskaura, puhdaskaura, seoskasvusto viljat sekä vihantaviljat

55

Öljykasvit

 • Auringonkukka
 • Kevätrapsi
 • Kevätrypsi
 • Ruistankio eli Camelina/kitupellava
 • Seoskasvusto, öljykasvit kasvusto sisältää vain öljykasveja
 • Soijapapu
 • Syysrapsi
 • Syysrypsi
 • Öljyhamppu
 • Öljypellava

Taulukko 1. Öljykasvien tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla.

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki öljykasvit

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki öljykasvit

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki:

Talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite, sänki ja kemiallisesti tuhottu sänki

Kaikki öljykasvit

50

50

Erikoiskasvipalkkio

Syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrapsi, öljypellava, öljyhamppu, ruistankio, seoskasvusto öljykasvit

120

120

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki öljykasvit

217

242

Ympäristökorvaus:
Tilakohtainen toimenpide

Kaikki öljykasvit

45

45

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki öljykasvit

160

160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki öljykasvit

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki öljykasvit

0

50

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot öljykasveille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

Kevätrypsi ja -rapsi, syysrypsi ja -rapsi, ruistankio, seoskasvusto öljykasvit, öljyhamppu ja -pellava

75

C2

Kevätrypsi ja -rapsi, syysrypsi ja -rapsi, ruistankio, seoskasvusto öljykasvit, öljyhamppu ja -pellava

75

C2p + saaristo

-

0

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki öljykasvit

10

C2p + saaristo

Kaikki öljykasvit

20

C3

-

30

C4

-

55

Valkuaiskasvit

Ilmoita lupiinista lajike. Katso erilaiset seoskasvustot kohdasta Seoskasvustot. Valkuaiskasvit sisältävät palkokasvit ja nurmipalkokasvit.

 • Apila
 • Härkäpapu
 • Kikherne
 • Linssi
 • Mailanen
 • Makea lupiini
 • Mesikkä
 • Muut lupiinit ei alaskanlupiini eikä komea lupiini
 • Rehuherne
 • Ruokaherne
 • Seoskasvusto, valkuaiskasvit kasvusto sisältää vain valkuaiskasveja
 • Virna
 • Vuohenherne

Taulukko 1. Valkuaiskasvien tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki valkuaiskasvit

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki valkuaiskasvit

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki, talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite, sänki ja kemiallisesti tuhottu sänki

Kaikki valkuaiskasvit

50

50

Erikoiskasvipalkkio

Linssi, ruokaherne, rehuherne, härkäpapu, makea lupiini, kikherne

120

120

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki valkuaiskasvit

217

242

Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide

Kaikki valkuaiskasvit

45

45

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki valkuaiskasvit

160

160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki valkuaiskasvit

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki valkuaiskasvit

0

50

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot valkuaiskasveille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

Härkäpapu, kikherne, linssi, rehuherne, ruokaherne

Seoskasvusto valkuaiskasvit

75

45

C2

Härkäpapu, kikherne, linssi, rehuherne, ruokaherne

Seoskasvusto valkuaiskasvit

75

45

C2p + saaristo

-

0

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki valkuaiskasvit

10

C2p + saaristo

Kaikki valkuaiskasvit

20

C3

-


30

C4

-

55

Peltokasvien tukitaso pohjoisessa hehtaarituessa on 75 e/ha. Kuitenkin valkuaiskasvustojen tukitaso on 45 e/ha.

Seoskasvustot

 • Seoskasvusto, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljykasvit
  • Kasvusto sisältää vähintään kahta tässä mainittua kasvia.
 • Seos, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja
  • Valkuaiskasvi on herne, härkäpapu, makea lupiini (ei alaskanlupiini eikä komealupiini) tai linssi.
  • Kylvösiemenen painosta on yli 50 % tässä mainittua valkuaiskasvia ja loput viljaa.
 • Seoskasvusto, valkuaiskasvit + vilja
  • Valkuaiskasvi on jokin muu kuin herne, härkäpapu, makea lupiini tai linssi taikka valkuaiskasvin osuus kylvösiemenseoksen painosta on alle 50 %.
 • Seoskasvusto, valkuaiskasvit + öljykasvit
  • Ei rajoitusta kylvösiemenosuuksille.
 • Seoskasvusto, vilja + öljykasvit
  • Ei rajoitusta kylvösiemenosuuksille.

Tee lajikemerkintä sen kasvilajin mukaan, jonka osuus siemenen määrästä on suurin.

Jos seoskasvusto sisältää lupiinia, ilmoita lupiinin lajike kasvulohkon lisätiedoissa.

Taulukko 1. Seoskasvustojen tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla.

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki seoskasvustot

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki seoskasvustot

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki, talviaikainen kasvipeitteisyys:
kasvipeite, sänki ja kemiallisesti tuhottu sänki

Kaikki seoskasvustot

50

50

Erikoiskasvipalkkio*

Seoskasvusto, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljykasvit

120

120

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki seoskasvustot

217

242

Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide

Kaikki seoskasvustot

45

45

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki seoskasvustot

160

160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki seoskasvustot

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki seoskasvustot

0

50

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot valkuaiskasveille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

Seos, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja

Seoskasvusto, valkuaiskasvit + öljykasvit

Seoskasvusto, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljykasvit
45

C2

Seos, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja

Seoskasvusto, valkuaiskasvit + öljykasvit

Seoskasvusto, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljykasvit
45

C2p + saaristo

-

0

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki seoskasvustot

10

C2p + saaristo

Kaikki seoskasvustot

20

C3

Seoskasvusto, valkuaiskasvit + vilja

Seoskasvusto, vilja + öljykasvit

30

C4

Seoskasvusto, valkuaiskasvit + vilja

Seoskasvusto, vilja + öljykasvit

55

Perunat

Merkitse ruokaperunaksi varhaisperuna, jota ei viljellä katteen alla. Merkitse tärkkelysperunan siemenlisäysala tärkkelysperunan omaksi siemenlisäysalaksi. Et saa sisällyttää sitä tärkkelysperunasopimukseen.

 • Ruokaperuna
 • Ruokateollisuusperuna
 • Siemenperuna sertifioidun siemenen tuotantoon
 • Tärkkelysperuna
 • Tärkkelysperunan oma siemenlisäys
 • Varhaisperuna (katteenalainen)

Taulukko 1. Perunoiden tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla.

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki perunat

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki perunat

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki:
Talviaikainen kasvipeitteisyys

-

0

0

Tärkkelysperunapalkkio

Tärkkelysperuna

570

570

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki perunat

217

242

Ympäristökorvaus, tilakohtainen

Kaikki perunat

45

45

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki perunat

160

160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki perunat

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki perunat

0

50

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot perunoille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

Tärkkelysperuna

100

C2

Tärkkelysperuna

100

C2p + saaristo

Tärkkelysperuna

100

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki perunat

10

C2p + saaristo

Kaikki perunat

20

C3

Kaikki (ei tärkkelysperuna)

30

C4

Kaikki (ei tärkkelysperuna)

55

Avomaavihannekset

Ilmoita viljelykasvi alla olevan listan mukaisesti.

Käytä Muut vihannekset -nimikettä, kun

 • kasvilla ei ole omaa nimikettä
 • samalla peruslohkolla on vierekkäin alle 0,05 hehtaarin kokoisia avomaanvihanneslohkoja.
 • Ilmoita kasvulohkon lisätiedot -kohdassa mitä kasveja Muut vihannekset -lohkolla kasvaa.

Kasvinimikkeet

 • avomaankurkku
 • kesäkurpitsa
 • kiinankaali
 • kukkakaali
 • kurpitsa
 • kyssäkaali
 • lamopinaatti
 • lanttu
 • latva-artisokka
 • lehtikaali
 • lehtimangoldi
 • lehtiselleri
 • maa-artisokka
 • meloni 
 • mukulaselleri
 • muut vihannekset
 • nauris
 • palsternakka
 • parsa
 • parsakaali
 • pensaspapu (sis. salkopapu)
 • persilja
 • pinaatti
 • piparjuuri
 • porkkana
 • punajuurikas ja keltajuurikas (sis. raitajuuri ja valkojuuri)
 • punakaali
 • purjo
 • raparperi
 • retiisi
 • ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli)
 • ruusukaali
 • salaatti (Lactuca–suku)
 • salaattifenkoli
 • salaattisikurit (Cichorium-suku)
 • savoijinkaali (kurttukaali)
 • sipulin pikkuistukkaat
 • tarhaherne, teollisuussopimustuotanto
 • tarhaherne, tuoretuotanto
 • tilli
 • valko- eli keräkaali
 • valkosipuli

Taulukko 1. Avomaavihannesten tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki vihannekset

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki vihannekset

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki:
Talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite, sänki ja kemiallisesti tuhottu sänki

Pensaspapu, tarhaherne tuoretuotanto ja teollisuussopimustuotanto

50

50

Ekojärjestelmätuki:
Talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite

Kaikki vihannekset, jos kasvusto säilyy talven yli (ei sipulit, porkkana, parsa ja raparperi).

Parsa ja raparperi, jos riviväleissä on kasvusto.

50

50

Erikoiskasvipalkkio

Kaikki vihannekset (ei sipulin pikkuistukkaat, tilli, persilja, muut vihannekset)

120

0

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki vihannekset

217

242

Ympäristökorvaus:
tilakohtainen toimenpide puutarhakasvit

Kaikki vihannekset

113

113

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki vihannekset (ei tarhaherne, tuoretuotanto)

Tarhaherne, tuore tuotanto

590

 

 160

590

 

 160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki vihannekset

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki vihannekset

0

50

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot avomaanvihanneksille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

Kaikki (ei sipulin pikkuistukkaat, tilli ja persilja)

350

C2

Kaikki (ei sipulin pikkuistukkaat, tilli ja persilja)

350

C2p + saaristo

Kaikki (ei sipulin pikkuistukkaat, tilli ja persilja)

350

C3-C4

Kaikki (ei sipulin pikkuistukkaat, tilli ja persilja)

350

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki avomaanvihannekset

10

C2p + saaristo

Kaikki avomaanvihannekset

20

C3

Kaikki avomaanvihannekset

30

C4

Kaikki avomaanvihannekset

55

 

Mauste- ja lääkekasvit

 • Korianteri
 • Kumina
 • Siemenmausteet ja lääkekasvit (Ei kumina ja sinappi). Ilmoita kasvulohkon lisätiedot -kohdassa mitä kasveja lohkolla kasvaa.
 • Sinappi
 • Yrttikasvit, alle 5 v. (ei tilli eikä persilja) Sisältää mm. kirveli, kynteli, lehtikorianteri, meirami, rakuuna, vihanneskrassi, vihannesportulakka. Ilmoita kasvulohkon lisätiedot -kohdassa mitä kasveja lohkolla kasvaa.
 • Yrttikasvit, väh. 5 v. Ilmoita kasvulohkon lisätiedot -kohdassa mitä kasveja lohkolla kasvaa.

Taulukko 1. Mauste- ja lääkekasvien tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla.

Tuki

Kasvikoodi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki:
Talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite

Kaikki mauste- ja lääkekasvit, jos kasvusto säilyy talven yli

50

50

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

217

242

Ympäristökorvaus:
tilakohtainen toimenpide

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

113

113

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki (ei yrttikasvit alle 5 v. ja yrttikasvit väh. 5 v )

Yrttikasvit alle 5 v. ja Yrttikasvit väh. 5 v

160

 

590

160

 

590

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

0

50

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot mauste- ja lääkekasveille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

-

0

C2

-

0

C2p + saaristo

-

0

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

10

C2p + saaristo

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

20

C3

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

30

C4

Kaikki mauste- ja lääkekasvit

55

Hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

Ilmoita viljelykasvi alla olevan listan mukaisesti.

Käytä Muut hedelmät -nimikettä, kun

 • kasvilla ei ole omaa nimikettä
 • ilmoitat yhteensä kaikki samalla peruslohkolla vierekkäin olevat alle 0,05 hehtaarin kokoiset hedelmäpuulohkot.

Käytä Muut marjakasvit -nimikettä, kun

 • kasvilla ei ole omaa nimikettä
 • ilmoitat yhteensä kaikki samalla peruslohkolla vierekkäin olevat alle 0,05 hehtaarin kokoiset marjakasvilohkot.

Kasvinimikkeet:

 • Karviainen
 • Kirsikka
 • Luumu
 • Mansikka
 • Marja-aronia
 • Mesimarja
 • Mustaherukka (sis. viherherukka)
 • Muut hedelmät
 • Muut marjakasvit
 • Omena
 • Pensasmustikka
 • Pihlaja (marjantuotantoon)
 • Punaherukka
 • Päärynä
 • Saskatoon (marjatuomipihlaja)
 • Taimitarhat, alle 5-vuotiaat marja-, hedelmä- ja koristekasvit
 • Taimitarhat, vähintään 5-vuotiaat marja-, hedelmä- ja koristekasvit
 • Tyrni
 • Vadelma ja mesivadelma
 • Valkoherukka
 • Viinirypäle

Taulukko 1. Hedelmä- ja marjakasvien sekä puutarhataimistojen tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla.

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki:
Talviaikainen kasvipeitteisyys: jos rivivälissä kasvusto

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

50

50

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

217

242

Ympäristökorvaus:
tilakohtainen toimenpide

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

113

113

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

160

160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

0

50

Taulukko 2. Hedelmä- ja marjakasvien sekä puutarhataimistojen tukikelpoisuudet ja tukitasot C-alueen hehtaarituissa.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

-

0

C2

-

0

C2p + saaristo

-

0

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

10

C2p + saaristo

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

20

C3

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

30

C4

Kaikki hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

55

Nurmet

Siemennurmet

Ilmoita myös lajit, joista siemen korjataan sertifioitavaksi. Täsmennä laji lohkokirjanpitoon.

 • Apilan siemen, valvottu tuotanto
 • Englanninraiheinän siemen, valvottu tuotanto
 • Italianraiheinän (westerw.) siemen, valvottu tuotanto
 • Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
 • Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
 • Siemennurmi
 • Siemennurmi, yksilajinen
 • Timotein siemen, valvottu tuotanto

Muut nurmet

Erottele saman peruslohkon nurmet eri kasvulohkoihin niiden käyttötavan mukaan, esimerkiksi säilörehunurmi ja laidunnurmi.

 • Laidunnurmi
 • Luonnonhoitonurmi
 • Rehunurmi
 • Siirtonurmi
 • Suojakaista
 • Suojavyöhyke
 • Viherlannoitusnurmi

Maankäyttölaji luonnonlaidun ja -niitty:

 • Luonnonlaidun ja -niitty
 • Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi

Taulukko 1. Nurmien tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla.

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki nurmet

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki nurmet

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki:
Talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite, sänki, kemiallisesti tuhottu sänki

Siemennurmet, rehunurmi, laidunnurmi, siirtonurmi, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitonurmi

50

50

Ekojärjestelmätuki:
Luonnonhoitonurmi

Luonnonhoitonurmi

65

65

Ekojärjestelmätuki:
Viherlannoitusnurmi

Viherlannoitusnurmi

80

80

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki nurmet

217

242

Ympäristökorvaus:
Tilakohtainen toimenpide

Kaikki (ei suojavyöhyke, luonnonhoitonurmi, luonnonlaidun ja -niitty eikä ympäristösopimusala pysyvä nurmi)

45

45

Ympäristökorvaus:
Suojavyöhykkeet

Suojavyöhyke

350

350

Luonnonmukainen tuotanto

Siemennurmet, rehunurmi, laidunnurmi, siirtonurmi ja viherlannoitusnurmi

160

160

Ympäristösopimus

Ympäristösopimusala pysyvä nurmi

610/460

610/460

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki nurmet

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Siemennurmet, rehunurmi, laidunnurmi, siirtonurmi ja viherlannoitusnurmi

0

50

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot nurmille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

-

0

C2

-

0

C2p + saaristo

-

0

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Siemennurmet, rehunurmi, laidunnurmi, siirtonurmi ja viherlannoitusnurmi*

10

C2p + saaristo

Siemennurmet, rehunurmi, laidunnurmi, siirtonurmi ja viherlannoitusnurmi*

20

C3

Siemennurmet, rehunurmi, laidunnurmi, siirtonurmi ja viherlannoitusnurmi*

30

C4

Siemennurmet, rehunurmi, laidunnurmi, siirtonurmi ja viherlannoitusnurmi*

55

* Korjattu 25.4.2024: poistettu Kaikki (ei Luonnonlaidun ja -niitty eikä Luonnonhoitonurmi)

Kesannot ja monimuotoisuuskasvit

 • Avokesanto
 • Monimuotoisuuskasvit, niitty
 • Monimuotoisuuskasvit, peltolintu
 • Monimuotoisuuskasvit, pölyttäjä ja maisema
 • Monimuotoisuuskasvit, riista
 • Sänkikesanto
 • Viherkesanto (nurmi ja niitty)

Taulukko 1. Kesantojen ja monimuotoisuuskasvien tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla.

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki kesannot ja monimuotoisuuskasvit

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki kesannot ja monimuotoisuuskasvit

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki, talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite, sänki, kemiallisesti tuhottu sänki

 

Viherkesannot

 

50

50

Ekojärjestelmätuki, talviaikainen kasvipeitteisyys:
kasvipeite

Kaikki monimuotoisuuskasvit

50

50

Ekojärjestelmätuki:
Monimuotoisuuskasvit

Kaikki monimuotoisuuskasvit

300

300

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki kesannot ja monimuotoisuuskasvit

217

242

Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide

-

0

0

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki kesannot

160

160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki kesannot ja monimuotoisuuskasvit

88

88

Taulukko 2. Kesantojen tukitasot C-alueen hehtaarituissa.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

-

0

C2

-

0

C2p + saaristo

-

0

C3-C4

-

0

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

-

10

C2p + saaristo

-

20

C3

-

30

C4

-

55

Muut kasvit

 • Aitohunajakukka
 • Energiapuu, lyhytkiertoinen haapa ja paju
 • Energiapuu, lyhytkiertoinen hybridihaapa ja poppeli
 • Humala
 • Kasvimaa puutarhakasvien tai perunan viljely omaan käyttöön
 • Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta, esimerkiksi leikkoperennat
 • Koristekasvit, alle 5 v. esimerkiksi avomaalta myyntiin menevät leikkokukat ja leikkovihreät
 • Koristepaju punontatarkoitukseen, 5–20-vuotiaat kasvit
 • Koristepaju punontatarkoitukseen, alle 5-vuotiaat kasvit
 • Kuituhamppu
 • Kuitunokkonen
 • Kuitupellava
 • Liuskakoiso
 • Maanparannus- ja saneerauskasviseos
 • Maatalousmaan säilyttäminen (pysyvät kasvit) esimerkiksi hedelmäpuuala, jossa istutustiheys ei täyty
 • Mesikasvit (Ahvenanmaa) pelkästään puhdas kasvusto
 • Morsinko
 • Muut rehukasvit jokin muu kuin tässä listassa mainittu rehukasvi
 • Pienet vierekkäiset alat yhtenä kasvina sellaiset kasvustot, jossa eri kasvilajit (myös kesannot) sijaitsevat
 • vierekkäin ja jokaista yksittäistä lajia on alle 0,05 ha.
 • Rehujuurikasvit
 • Rehukaali
 • Ruokohelpi (energia) ruokohelven viljely energiakäyttöön
 • Ruokohelpi (kuivike/rehu) ruokohelven viljely kuivikkeeksi tai rehuksi
 • Samettikukka
 • Sikuri
 • Sokerijuurikas, sokerintuotantoon
 • Sokerimaissi
 • Tupakka
 • Yksivuotinen kylvetty seoskavusto, mm. riista-, maisema- ja hunajakasvustot
 • Öljyretikka

Taulukko 1. Muiden kasvien tukikelpoisuudet ja tukitasot AB- ja C-alueilla.

Tuki

Kasvi

€ / hehtaari
AB-alue

€ / hehtaari
C-alue

Perustulotuki

Kaikki

139,37

119,49

Uudelleenjakotulotuki

Kaikki

17,75

17,75

Ekojärjestelmätuki:
Talviaikainen kasvipeitteisyys: kasvipeite

Kaikki, jos kasvusto säilyy talven yli

50

50

Erikoiskasvipalkkio

Sokerijuurikas sokerintuotantoon

120

120

Luonnonhaittakorvaus

Kaikki (ei energiapuut, koristepajut eikä kasvimaa)

217

242

Ympäristökorvaus:
tilakohtainen toimenpide

Kaikki (ei kasvimaa, pienet vierekkäiset alat eikä maatalousmaan säilyttäminen)

Koristekasvit alle 5 v ja koristekasvit 5 v. ja yli

45

113

45

113

Luonnonmukainen tuotanto

Kaikki (ei energiapuut, ruokohelpi energiatuotanto,  koristepajut, kasvimaa eikä maatalousmaan säilyttäminen)

160

160

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Kaikki

88

88

Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)

Kaikki (ei pienet vierekkäiset alat, kasvimaa eikä maatalousmaan säilyttäminen)

0

50

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki

Sokerijuurikas sokerintuotantoon

350

350

Taulukko 2. Kansallisten peltotukien tukikelpoisuudet ja tukitasot muille kasveille C-alueella.

Pohjoinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C1

Sokerijuurikas sokerintuotantoon

kuituhamppu ja kuitupellava

100

75

C2

Sokerijuurikas sokerituotantoon

kuituhamppu ja kuitupellava

100

75

C2p + saaristo

Sokerijuurikas sokerintuotantoon

100

C3-C4

-

 100

Yleinen hehtaarituki

Kasvi

€ / hehtaari

C2

Kaikki (ei pienet vierekkäiset alat, kasvimaa, maatalousmaan säilyttäminen, yksivuotinen kylvetty seoskasvusto)

10

C2p + saaristo

Kaikki (ei pienet vierekkäiset alat, kasvimaa, maatalousmaan säilyttäminen, yksivuotinen kylvetty seoskasvusto)

20

C3

Rehujuurikasvit, rehukaali, tupakka, kuitunokkonen, humala, ruokohelvet, energiapuut, koristekasvit, koristepajut, maanparannus- ja saneerauskasviseos, öljyretikka, samettikukka, liuskakoiso, morsinko, sikuri, muut rehukasvit, aitohunajakukka

30

C4

Rehujuurikasvit, rehukaali, tupakka, kuitunokkonen, humala, ruokohelvet, energiapuut, koristekasvit, koristepajut, maanparannus- ja saneerauskasviseos, öljyretikka, samettikukka, liuskakoiso, morsinko, sikuri, muut rehukasvit, aitohunajakukka

55

Maatalousmaan ulkopuolella olevat alat

Maatalousmaan ulkopuolella olevat alat

 • Luonnonlaidun sopimusala (Ahvenanmaa)
 • Luonnonlaidun, jolla kohdennettuja toimenpiteitä (Ahvenanmaa)
 • Muu luomuvalvonnan ala, luomuvalvontaan ilmoitettu ala esimerkiksi jaloittelutarha
 • Muu luonnonlaidun (Ahvenanmaa)
 • Viljelemätön, HUOM. viranomainen poistaa alan peruslohkosta
 • Ympäristösopimusala, kosteikko
 • Ympäristösopimusala, puustoinen tai muu ala

Ympäristösopimusala, puustoinen tai muu ala nimikkeellä ilmoitetuille aloille maksetaan tukialueilla AB ja C

 • 610 €/hehtaari (arvokas alue)
 • 460 €/hehtaari (muu alue).

Ympäristösopimusala, kosteikko -nimikkeellä ilmoitetuille aloille maksetaan tukialueilla AB ja C

 • 500 €/hehtaari.
 • Näille aloille ei makseta mitään muuta tukea.

Muille tässä mainituilla kasvinimikkeillä oleville aloille ei maksetaan mitään tukea Manner-Suomessa.