Tiivistelmä: Maataloustoiminta

Julkaisupäivä: 17. helmikuuta 2023

Maataloustoiminta-ohje julkaistaan keväällä 2023 tällä sivulla. Alla on alustava tiivistelmä maataloustoiminnasta. Huomaa, että tiedot täydentyvät, kun lopullinen ohje julkaistaan.


Maataloustoimintaa tarkastellaan satelliittikuvilta vuonna 2023

Minimivaatimus kaikilla lohkoilla ja kaikissa pinta-alatuissa. Vaatimus vaihtelee sen mukaan, mikä kasvi lohkolle ilmoitettu.
 • Satokasviksi ilmoitetulla alalla on tuotettava maataloustuotteita.
 • Ekojärjestelmän ja ympäristökorvauksen nurmitoimenpiteiden alat on säilytettävä avoimena.
 • Kesannoksi ilmoitetut alat on säilytettävä avoimena.
 • Luonnonlaitumet on säilytettävä avoimena.
 • Suojakaistat ja monimuotoisuuskaistat on säilytettävä avoimena.

Maataloustoiminta satokasveilla

 • Maataloustuotteiden tuottaminen.
  • Perusta kasvusto riittävällä ja alueelle soveltuvalla siemen tai taimimäärällä viimeistään 30.6.
   • Ei koske puutarhakasveja (tietyille kasveille esikasvi kylvettävä 30.6).
   • Vähimmäisistutustiheys monivuotisilla puutarhakasveilla.
  • Pyri tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoinen sato.
   • Tee tavanomaiset viljelytoimet, lannoita ja huolehdi kasvinsuojelusta.
   • Uudista monivuotinen kasvusto tarvittaessa.
 • Jos satonurmeksi ilmoitetun lohkon satoa ei käytetä maataloustuotteeksi, nurmet on niitettävä viimeistään 31.8.
  • Kasvuston kuntoon liittyvät vaatimukset koskevat lohkoa myös tässä tapauksessa.
 • Viljelykasvien juurilla on oltava maayhteys.
  • Koskee jatkossa kaikkia pinta-alatukia.

Maataloustoiminta kesannoilla ja luonnonlaitumilla

 • Avokesanto, sänkikesanto, viherkesannot
  • Kylvä, niitä, laidunna tai muokkaa lohko 31.8. mennessä
  • Oleellista on, että jotakin tehdään joka vuosi.
 • Luonnonlaidun ja -niitty, joka ei kuulu ympäristösopimukseen:
  • Niitä tai laidunna lohko 31.8. mennessä.
 • Luonnonlaidun ja -niitty, joka kuuluu ympäristösopimukseen
  • Kun alalla tehdään sopimusehtojen mukaiset hoitotoimet, asia on kunnossa myös perustulotuen ja luonnonhaittakorvauksen osalta.
  • Jos sopimusehtojen mukaisia toimenpiteitä ei tehdä, on perustuen ja luonnonhaittakorvauksen osalta minimivaatimuksena niitto 31.8. mennessä.

Maataloustoiminta muilla erityisillä aloilla

 • Suojakaistat ja monimuotoisuuskaistat:
  • Ala on säilytettävä avoimena.
  • Ei ole vuosittaista niittovaatimusta, mutta ei saa olla puuvartisia kasveja.
 • Ekojärjestelmän ja ympäristökorvauksen nurmitoimenpiteet.
  • Ala on säilytettävä avoimena, mutta tarkempi vaatimus ei ole vielä tiedossa
 • Puuvartisten kasvien alan avoimena säilyttäminen:
  • Voi ilmoittaa erillisellä kasvikoodilla, jos kasvitiheys ei täyty.
  • Kuolleet puut ja pensaat poistettava.
  • Rivi- ja taimivälit säilytettävä avoimena ja niitettävä vuosittain.

Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan

 • Sadontuottotarkoituksessa perustettua kasvustoa vahingoittamatta maatalousmaalla on sallittua:
  • Viljelykuntoa parantavat ja muut vastaavat kunnostustoimenpiteet.
  • Matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvä sekä muu vastaava toiminta.
 • Maatalousmaalla, jota käytetään muuhun kuin maataloustoimintaan on noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia.
 • Käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan ei saa vaarantaa alan maatalouskäyttöä seuraavana kasvukautena.