3. Tukien hakeminen 2022

Julkaisupäivä: 30. maaliskuuta 2022
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2022
Edellinen luku
2. Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet 2022
Seuraava luku 4. Valvonta 2022

Huomioitavaa 2022

 • Päätukihaku päättyy 15.6.2022 → Huom! Hakuaikaa jatkettiin ja haku päättyi 16.6.2022.
 • Varmista sähköisen hakemuksesi yhteenvedon yläreunasta, että tiedot on lähetetty kunnan käsiteltäväksi. Tarkista lisäksi sähköisen hakemuksen lähettämisen jälkeen, että saat hakemuksen viranomaiselle saapumisesta kuittauksen sähköpostiisi.
 • Jos haluat korjata sähköisesti jättämääsi hakemusta, peru hakemuksen lähettäminen ja korjaa muuttunut tieto. Lähetä hakemus tämän jälkeen uudelleen.
 • Muista aina tukihakuajan ulkopuolellakin ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoittaminen on mahdollista.

3.1 Hakumateriaali vuonna 2022

Saat huhtikuun alussa postitse ilmoituksen päätukihaun alkamisesta. Tukihakuun tarvittavat ajantasaiset tiedot ovat Ruokaviraston verkkosivustolla osoitteessa ruokavirasto.fi/viljelijat.

Voit hakea useimpia tukia Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.ruokavirasto.fi. Voit täyttää tukihakemuksesi Vipu-palvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai tarvittaessa pyytää kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista.

Voit pyytää lomakkeet kunnasta tai tulostaa ne osoitteesta ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet, jos haet tukia paperilla.

3.2 Päätukihaussa haettavat tuet

Voit hakea Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B seuraavia tukia:

 • Luomukorvauksen maksu
 • Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
 • Luonnonhaittakorvaus
 • Nuorten viljelijöiden tuki (C1-C4)
 • Nuoren viljelijän tuki (EU)
 • Peltokasvipalkkio
 • Perustuki ja viherryttämistuki
 • Pohjoinen hehtaarituki (C1-C4)
 • Ympäristö- ja luomusitoumuksen ja ympäristösopimusten jatkovuosi
 • Sokerijuurikkaan kansallinen tuki
 • Yleinen hehtaarituki (C2-C4)
 • Ympäristösitoumuksen ja ympäristösopimuksen (myös alkuperäiskasvit) maksu

3.3 Hakuajat ja muut pinta-alatukien päivämäärät

Tämä kappale sisältää eri tukien hakuaikoja ja muita tukien hakuun liittyviä päivämääriä. Joihinkin tukimuotoihin saattaa liittyä lisäksi erityisiä päivämääriä, joista on kerrottu kunkin tuen ehdoissa.

16.6.***

Päätukihaku päättyy

Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista

Peruslohkojen yhden päivän hallinta-aika

30.6. Viimeinen kylvöpäivämäärä*)
12.7.*** Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa tukihakemus myöhässä (17 %** vähennys tukeen myöhästymispäivistä johtuen)
13.7.*** Myöhästyneet hakemukset hylätään
31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto
21.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiirrosta
27.10. Viimeinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn ilmoitus toimenpiteiden pinta-aloista
21.11. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn ilmoitus toimenpiteiden pinta-aloista (17 % vähennys tukeen)

*) Katso poikkeamismahdollisuudesta viimeiseen kylvöpäivään Maatalousmaan luvusta 3.1 ja täydentävien ehtojen oppaasta.

**) 10.6.2022 korjattu 19 % → 17 % 

***) 20.6.2022 muutos: Hakuaikaa jatkettiin 15.6. → 16.6., joten myös myöhästymispäivät siirtyivät yhdellä päivällä eteenpäin.

3.4 Haku Vipu-palvelussa

Vipu-palvelu on sähköisen asioinnin sovellus, jossa voit täyttää ja lähettää tukihakemuksen sähköisesti. Vipu-palvelussa voit myös selata maatilasi tietoja tai valtuuttaa toisen henkilön puolestasi täyttämään ja lähettämään tukihakemuksen sähköisesti. Vipu-palvelusta on kerrottu tarkemmin osoitteessa ruokavirasto.fi/vipu.Vipu toimii parhaiten Mozilla Firefox- ja Google Chrome -selainten uusimmilla versioilla. Internet Explorerin käyttö ei ole mahdollista Suosittelemme, että käytät Vipu-palvelua pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Tietoja voit selailla myös muilla laitteilla.

Vuoden 2022 päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.ruokavirasto.fi toukokuun alussa ja päättyy 15.6.2022 kello 23.59.

Kuka voi tehdä sähköisen hakemuksen?

Sähköisen hakemuksen voi tehdä kaikki ne henkilöt, joille maatilalta on myönnetty asiointioikeudet Vipu-palveluun.

Vipu-palveluun on kahdenlaisia käyttöoikeuksia.

 • Selausoikeuksilla pääset katselemaan maatilan tietoja ja hakemuksia. Kaikilla maatilan omistajiksi ilmoitetuilla osallisilla on automaattisesti selausoikeudet Vipuun. Maatilan ensisijainen viljelijä voi antaa myös muille henkilöille selausoikeuksia Vipu-palvelussa tai lomakkeella 457.
 • Asiointioikeuksilla voit täyttää ja lähettää tukihakemuksia sekä muokata tilan ja osallisten tietoja. Lisäksi ensisijainen viljelijä voi asiointioikeuksilla lisätä ja poistaa käyttöoikeuksia Vipuun ja päivittää osallisten yhteystietoja.  Maatilan asiointioikeuksia voi muokata Vipu-palvelun lisäksi lomakkeella 457.

Miten valtuutan neuvojan?

Jos et halua tehdä sähköistä tukihakemusta itse, voit pyytää EU-avustajaa tai neuvojaa tekemään sen puolestasi. Voit valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemuksen kahdella eri tavalla:

 • Sinulla on voimassa olevat asiointioikeudet Vipu-palveluun
  • Kirjaudu Vipuun ja valtuuta neuvoja/avustaja tekemään hakemus kohdassa Maatila → Käyttöoikeudet.
 • Sinulla ei ole voimassa olevia asiointioikeuksia Vipu-palveluun
  • Hae asiointioikeudet maatilan ensisijaiselle viljelijälle (tämä on edellytys, että valtuutuksen voi tehdä) kunnasta lomakkeella 457 ja valtuuta samalla lomakkeella haluamasi neuvoja tai avustaja.

Miten kirjaudun Vipuun?

Jos sinulla on voimassa olevat käyttöoikeudet, voit kirjautua Vipu-palveluun kolmella eri tavalla:

Vipu-palvelun käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia, eivät tilakohtaisia.

Tarvitsetko apua tai lisätietoja Vipun käytössä?

Vipu-palvelun käyttöä koskevat ohjeet ovat saatavilla osoitteesta ruokavirasto.fi/vipu

Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä kuntasi sähköisen tukihaun asiantuntijaan. Asiantuntijan yhteystiedot löydät Vipu-palvelusta kohdasta Käytöntuki. Häneltä saat apua käyttöoikeuksiin, hakemusten täyttämiseen ja lähettämiseen sekä sovellukseen käyttämiseen liittyvissä ongelmissa.

3.5 Paperihaku

Suosittelemme asioimaan Vipu-palvelussa, mutta halutessasi voit hakea tukia myös paperilomakkeilla.

Toimita paperilla jätettävät lomakkeet sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella maatilasi talouskeskus sijaitsee. Jos maatilallasi ei ole talouskeskusta, jätä hakemus siihen kuntaan, jonka alueella pääosa maatilasi pelloista sijaitsee.

Voit viedä paperilla jätettävät lomakkeet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai lähettää ne postitse tai sähköpostitse asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Palauta hakulomakkeet viimeistään 15.6.2022. Postitse lähetetty hakemus pitää olla osoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle ja lähetys leimattu viimeistään 15.6.2022. Sähköpostilla lähetettävä hakemus pitää olla toimivaltaisella viranomaisella 15.6.2022 kello 23.59 mennessä.

Saanko jostain paperisia tukihakulomakkeita?

Päätukihaun tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet

 • Tukihakemus 101B
 • Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B

Jos vuonna 2021 ilmoittamiisi tietoihin on tullut muutoksia, palauta myös

 • Maatilalomake 101A
 • Maatilan osalliset 101D
 • Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A
 • Peruslohkojen muutoslomake 102C

3.6 Tuenhakijan vastuu

Jos et toimita tukihakemusta, et ole oikeutettu saamaan tukea, ellei perusteena ole ylivoimainen este.

Täytä tukihakemuksesi huolellisesti. Vastuu tukihakemuksen ja sen liitteiden jättämisestä määräajassa ja tietojen oikeellisuudesta on yksinomaan hakijalla.

Tukea ei makseta tuenhakijoille, joiden osalta on osoitettu, että tuen saamisen edellytykset on luotu keinotekoisesti.

Todistus hakemuksen perillemenosta

Saat sähköisen hakemuksen lähettämisestä kuittausviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos kuittausta ei sähköpostitse tule, voit varmistaa hakemuksen perillemenon kunnasta. Kuittaus voi jäädä saamatta esimerkiksi virheellisen sähköpostiosoitteen takia. Sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saatu vastaanottoviesti on hyvä säilyttää sähköpostissa kuluvan vuoden loppuun saakka tai tulostaa se arkistointia varten. Vastaanottoilmoitus on suositeltavaa antaa tiedoksi muille maatilan omistajille.

Tallenna myös hakemuksen lähettämisen yhteydessä saatava yhteenveto. Tarkista, että yhteenvedon yläreunassa lukee, että tiedot lähetetty käsiteltäväksi. Voit tulostaa yhteenvedon tai tallentaa sen. Yhteenvedosta näet, milloin hakemus on palautettu kuntaan.

Paperilla haettaessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi vastaanottomerkintöjen jälkeen pyydettäessä antaa joko kopion tukihakemuksen (101B) ensimmäisestä sivusta tai muun selvityksen viranomaiselle jätetyistä lomakkeista.

Viranomaisen neuvonta

Tukihakemusta käsittelevä maaseutuelinkeinoviranomainen ei voi esteellisyytensä vuoksi avustaa hakijaa tukihakemuksen täyttämisessä.

Viranomaiset voivat antaa yleistä, kaikkia viljelijöitä koskevaa tiedotusta ja koulutusta. Viranomainen voi antaa menettelyllistä neuvontaa, jolla tarkoitetaan yleisiä tuen hakemiseen liittyviä neuvoja esimerkiksi hakuajoista ja -osoitteista, hakijoita koskevista tukiehdoista sekä tarvittavista asiakirjoista. Viranomaisen tehtävä on kysyttäessä selvittää eri vaihtoehtojen sisältöä antamatta kuitenkaan hakusuosituksia. Voit saada ohjeita tukihakemusten täyttämisessä neuvontajärjestöiltä ja tuottajajärjestöjen EU-avustajilta.

Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä yhteistoiminta-alueesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan. Häneltä saat apua käyttövaltuuksiin, hakemusten täyttämiseen, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä ongelmissa. Sähköisen tukihaun asiantuntija ei anna ohjeita tukihakemuksen optimointiin.

3.7 Hakemuksen liitteet

Velvollisuutesi on huolehtia, että toimitat hakemuksen yhteydessä liitteenä vaaditut asiakirjat sähköisesti tai paperilla hakuajan päättymiseen tai muuhun asetettuun määräpäivään mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Vipu-palvelussa lähetettävä  liite voi olla korkeintaan 5 Mb kokoinen ja sen tulee olla PDF-muodossa. Saat ilmoituksen Vipu-palvelussa, jos liitteen lisääminen ei onnistu. Jos perut sähköisen hakemuksen muuttaaksesi tietoja ja lähetät hakemuksen tämän jälkeen uudestaan, sinun tulee muistaa lähettää myös kaikki sähköiset liitteesi uudestaan.

Vuokrasopimuksia ei pääsääntöisesti tarvitse toimittaa tukihakemuksen liitteenä.

3.8 Hakemuksen ja liitteiden myöhästyminen

Hakemuksen myöhästyminen

Voit menettää kaiken tai osan hakemistasi tuista, jos et toimita hakemusta määräaikana tai jos hakemuksen tiedot tai liitteet ovat puutteellisia.

Myönnettävää tukea alennetaan yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden, jos hakemus myöhästyy enintään 25 kalenteripäivää. Tukea ei myönnetä, jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää.

Et voi toimittaa hakemusta myöhässä sähköisesti. Hakuajan päättymiseen jälkeen voit viedä hakemuksen paperilla kuntaan tai lähettää sen sähköpostilla tai  postitse asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

Liitteen myöhästyminen

Tukihakemuksen liitteenä useimmin toimitettavia asiakirjoja ovat kartat ja valtakirjat.

Pääsääntöisesti liitteiden toimittaminen myöhässä ei aiheuta hakemuksen myöhästymistä. Liitteiden toimittaminen voi kuitenkin olla tuen maksamisen edellytyksenä, jolloin tukea ei makseta ennen kuin toimitat liitteet. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää sinua täydentämään hakemusta, jos tarvittava liite puuttuu. Päätös tuen myöntämisestä tehdään ilman liitteitä, jos et vastaa täydennyspyyntöön asetetussa määräajassa.

Hakemuksen myöhästyminen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellinen olosuhteen takia

Myöhästynyt hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi, jos myöhästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta.

Ylivoimaista estettä on mahdollista soveltaa sähköisen hakemuksen myöhästymiseen vain silloin, jos kyseessä on tavallisesti epänormaali tai ennustamaton tapahtuma, joka aiheutuu sinusta riippumattomasta syystä ja jonka seurauksia et olisi pystynyt välttämään riittävästä varovaisuudesta huolimatta. Esimerkiksi sähkökatkosta tai yleistä tietoliikenneverkon ruuhkaisuutta ei katsota ylivoimaiseksi esteeksi. Voit välttää edellä mainituista tilanteista aiheutuvat ongelmat palauttamalla sähköisen hakemuksen riittävän ajoissa. 

Enemmän ylivoimaisestä esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta on kerrottu luvussa 3.11.

3.9 Hakemuksen korjaaminen

Jos huomaat hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemuksella esimerkiksi täyttövirheen, voit välttää virheen seuraamukset ilmoittamalla virheestä oma-aloitteisesti ja kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeino­viranomaiselle. Menettele samoin, jos hakemus on muuttunut virheelliseksi sen jättämisen jälkeen. Tukihaun päättymisen jälkeen hakemusta ei voi enää optimoida tai laajentaa.

Ilmeisten virheiden korjausmahdollisuudet ovat muita virheitä laajemmat. Ilmeisiksi virheiksi voidaan hyväksyä sellainen tieto tukihakemuksessa, joka voidaan selvästi havaita ristiriitaiseksi hakemuksen muiden tietojen kanssa. Korjattavissa ovat esim. väärin päin ilmoitetut numerot (esim. 169—196), väärin ilmoitettu tila- tai pankkitilin numero ja laskuvirheet. Jotta viranomainen voi korjata ilmeisen virheen, hänen on oltava vakuuttunut siitä, että hakija on toiminut hyvässä uskossa ja vilpittömästi. Lisäksi edellytetään, että olet täyttänyt tukihakemuksen muuten huolellisesti.

Ilmoituksesi virheestä voidaan ottaa huomioon, jos olet tehnyt sen kirjallisesti kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennen kuin sinulle on ilmoitettu paikalla tehtävästä tarkastuksesta tai muun tarkastuksen tuloksista.

Kokonaan kansallisesti rahoitettuihin tukiin liittyvien virheiden korjausmahdollisuudet ovat laajemmat kuin EU:n kokonaan tai osittain rahoittamissa tuissa. Et voi kuitenkaan tehdä kansallisiin tukiin sellaisia muutoksia, joilla on vaikutuksia EU:n kokonaan tai osittain rahoittamiin tukiin. Esimerkiksi samalla lohkolla voi olla kaikissa tukimuodoissa vain yksi pinta-ala. Voit tarkistaa liitteestä C, onko kyseessä kansallinen tuki vai EU:n kokonaan tai osittain rahoittama tuki.

Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä ilmoitin?

Ilmoita kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos huomaat tukihaun päättymisen jälkeen, että

 • olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa
 • olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
 • et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessa ilmoittamaasi kasvia.

Kun ilmoitat hakemuksella olevasta virheestä, kuntasi maaseutuelinkeinoviranomainen korjaa hakemuksesi tiedot oikeiksi. Kuitenkin siinä tapauksessa, että kasvulohkon tuki- tai korvaustaso kasvaa kasvilajin muutoksen takia, korkeampi tuki/korvaus hylätään.

Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korvaustaso voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, jos olet ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja virhe voidaan tulkita ilmeiseksi virheeksi.  

Huomioi virheestä ilmoittaessasi viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimukset. Tilan koosta, sijainnista ja tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on oltava 30.6. ja 31.8. välisenä aikana viljelyssä tietty määrä viljelykasveja vaadituin prosenttiosuuksin. Mikäli maatilallasi on ekologisen alan vaatimus, ekologista alaa on oltava vähintään 5 % peltoalasta ja kasvusto on säilytettävä ehtojen mukaisesti. Päätukihaussa ilmoittamasi prosenttiosuudet eivät välttämättä enää päde, kun hakemuksellasi ollut virhe korjataan.

3.10 Hakemuksen tai sen osan peruminen

Voit halutessasi perua osan hakemuksestasi tai koko hakemuksen 15.6. jälkeen. Sinulla on mahdollisuus pienentää alkuperäisessä hakemuksessa ilmoittamiasi lohkojen pinta-aloja (esimerkiksi yllättäen ilman tietoimitusta tulleen tienrakennuksen takia, jota et ole voinut ottaa huomioon hakemuksessa) perumalla hakemus tältä osin.

Et voi perua hakemusta hakuajan jälkeen Vipu-palvelussa. Voit tehdä perumisen  kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Tee ilmoitus viivytyksettä.

Koko hakemuksen perumisen jälkeen tilanne on sama kuin ennen hakemuksen palauttamista. Hakemukselta perutusta lohkosta ei makseta tukea. Hakemuksesta peruttujen lohkojen osalta olet kuitenkin velvollinen noudattamaan niitä ehtoja, joita sinun on noudatettava koko tilallasi, esimerkiksi täydentävät ehdot.

Voit peruuttaa hakemuksesi osittain tai kokonaan kunnes,

 • viranomainen on ilmoittanut tilan valvonnan järjestämisestä tai
 • tilan hallinnollisen valvonnan tuloksista on ilmoitettu, ja lohkolla todetaan tai on todettu sääntöjenvastaisuutta.

Hallinnollista valvontaa ovat esimerkiksi lohkojen yksilöllinen tarkastus ristiintarkastuksen yhteydessä sekä tukiedellytysten täyttymiseen liittyvät lohkokohtaiset tarkastukset.

Milloin maataloustukia pitää perua?

Alla on kerrottu tilanteita, joissa tuet tulee perua. Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta.

EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset

Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden (1.1.–31.12.), jolta haet tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit ja tilapäisesti viljelemätön ala.

Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen. Peru tuet siltä alalta, jolla et voi noudattaa näitä ehtoja.

EU:n suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, peltokasvipalkkio ja EU:n nuoren viljelijän tuki. Ohjelmakorvauksia ovat ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus.

Kansalliset tuet

Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaarituen, nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaarituen tukikelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen vaatimukset, muun muassa suojakaistojen ja pientareiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja, joita sinun on noudatettava, jotta tuki voidaan myöntää. Esimerkiksi avomaan vihannesten sato tulee korjata, jos olet hakenut pohjoista hehtaaritukea. Peru tuet siltä alalta, jolla et voi toteuttaa näitä ehtoja. Lohkolle voidaan kuitenkin maksaa pohjoinen hehtaarituki vaikka sadonkorjuuta ei ole tehty, jos sadonkorjaamattomuus johtuu sääolosuhteista.    

Voit varmistaa yksityiskohtaiset tukiehdot kunkin tuen kohdalta Viljelijätukien hakuoppaasta.

Täydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin omassa oppaassaan.

3.11. Ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet

Voit säilyttää oikeutesi tukeen kokonaan tai osittain, jos et ole voinut toimittaa hakemustasi tai muuten täyttää velvollisuuksiasi ylivoimaisen esteen (force majeure) tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja ilmoitat siitä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Ylivoimaisen esteen ja poikkeuksellisten olosuhteiden tulkinnassa noudatetaan EU-säädöksiä, kansallista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

EU-säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteiksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat:

 • tuensaajan kuolema
 • tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan
 • tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus
 • tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa
 • eläinkulkutauti tai kasvitauti, joka vahingoittaa viljelijän koko karjaa tai osaa siitä, tai vastaavasti viljelykasveja
 • koko tilan tai sen merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista toimivaltaiselle viranomaiselle. Tee ilmoitus kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella ja toimita todisteet 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.

Jos ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden olemassaoloa on todistettu toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle esim. lääkärintodistus tai -lausunto, ovat edellä mainitut asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta tai terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluista salassa pidettäviä. Kyseisiä tietoja käsitellään huolellisesti ja niitä käytetään vain asianmukaisiin tarkoituksiin. 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen (tai joissain tapauksissa ELY-keskus) ratkaisee tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Vedotessasi ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen sinulle annetaan välitoimenpiteenä tiedoksi kanta, onko kyseessä ylivoimainen este vai ei. Välitoimenpiteenä annettu tieto ei ole vielä muutoksenhakukelpoinen päätös, vaan voit halutessasi hakea asiaan oikaisua tukipäätöksen yhteydessä.    

Perus- ja viherryttämistuessa, EU:n nuoren viljelijän tuessa, peltokasvipalkkiossa, EU:n eläinpalkkioissa, luonnonhaittakorvauksessa ja kansallisissa tuissa säilytät oikeuden tukeen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden tapahtumishetkellä tukikelpoisen pinta-alan tai tukikelpoisten eläinten osalta.

Ympäristösitoumuksessa/-sopimuksessa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa ja eläinten hyvinvointikorvauksessa tukea ei makseta kokonaisuudessaan.

 • Ympäristösitoumuksessa/-sopimuksessa sinun tulee ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämän lisäksi ilmoita ne ympäristösitoumuksen/-sopimuksen ehdot, joita et ole voinut toteuttaa lomakkeella 477. Peru koko toimenpiteen maksu lomakkeella 145, jos et ole pystynyt noudattamaan toimenpiteen ehtoja lainkaan. Ympäristökorvausta maksetaan ylivoimaisen esteen tapauksissa vain toteutettujen ehtojen osalta.
 • Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvaus maksetaan alennettuna niistä lohkoista, jotka jäävät kylvämättä ylivoimaisen esteen vuoksi. Ilmoita kyseiset lohkot lomakkeella 477. Jos ylivoimaista estettä ei hyväksytä, on lohkoilta peruttava korvaus. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta alennetaan, jos tilalla on ylivoimaisesta esteestä (esim. tulipalo tai eläintauti) johtuva tuotantotauko. Jos esimerkiksi eläinten laskentajaksosta kolmannes on taukoa, alennetaan korvausta kolmanneksella.
 • Eläinten hyvinvointikorvausta ei makseta sellaiselta ajalta, jolloin toimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu, vaikka ehtojen noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta.

Jos et ole voinut noudattaa täydentäviä ehtoja ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen takia, hallinnollisia seuraamuksia ei sovelleta. Ilmoita asiasta vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tilanteessa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää lainkaan. 

Huom! Ylivoimaisen esteen ja poikkeuksellisten olosuhteiden tilanteissa on  tärkeää, että ilmoitat tapahtuneesta määräajassa toimivaltaiselle viranomaiselle. Voit tarkistaa toimivaltaisen viranomaisen Viljelijätukien hakuoppaan liitteestä C.

3.12 Asiakirjojen säilyttäminen

Hakuvuosi + 4v. Säilytä EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tukien ja palkkioiden sekä kansallisten tukien hakemiseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat, joita et toimita tukihakemuksen liitteenä, hakuvuoden ja sitä seuraavien neljän kalenterivuoden ajan.
Sitoumus-
kausi + 4v.
Säilytä eläinten hyvinvointikorvaukseen, ympäristökorvaukseen ja luomukorvaukseen liittyvät asiakirjat, muistiinpanot ja todistukset vähintään neljän vuoden ajan sitoumus- tai sopimuskauden päättymisen jälkeen.

Lääke- ja rehukirjanpito 5v.

Säilytä tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä ja lääkerehuista pidettävää kirjanpitoa viisi vuotta, vaikka olisit myynyt tai teurastanut eläimen ennen sitä. Rehukirjanpitoa koskee myös viiden vuoden säilytysvaatimus. 

Sähköinen haku

Säilytä sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saamasi sähköpostiviesti ja tulostamasi tai tallentamasi hakemuksen yhteenvetotuloste hakuvuotta seuraavan vuoden loppuun. Kyseinen viesti ja yhteenveto on hyvä antaa tiedoksi muille maatilan omistajille.

Lisätietoja erilaisista maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista ja säilytysajoista löydät Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2022 -oppaasta. Opas löytyy Ruokaviraston nettisivuilta ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat → Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset.

Tietojen toimittaminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014–2020) toimenpiteitä toteuttava korvauksensaaja sitoutuu ohjelman seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi toimittamaan pyydettäessä tiedot korvattavan toimenpiteen vaikutuksista.

Seuraava luku 4. Valvonta 2022