Vipu-ohje: Eläinmääräilmoitus 2023

Julkaisupäivä: 4. tammikuuta 2023

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

Etu­si­vun ylä­pal­kin Hae/Ilmoita -pai­nik­kees­ta avau­tuu Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut. Valitse Eläinmäärien ilmoitus.

Kuvakaappaus vipu-palvelustaKuva 1a. Vipu-palvelun ylävalikko

Kuva 1. Sähköisen asioinnin etusivu. Eläinmääräilmoituksen valitseminen. Kuva 1b. Sähköisen asioinnin etusivu. Eläinmääräilmoituksen valitseminen.

1 Ilmoituksen tekijän tiedot

Si­nul­le avau­tuu en­sim­mäi­se­nä Ilmoituksen tekijän tiedot -osio. Täyttöohje painikkeen alta löydät tämän ohjeen. Valitse ilmoituksen tekijä alasvetovalikosta, jossa listalla ovat kaikki tilan osalliset.

Ilmoituksen tekijän valinta VipussaKuva 2. Ilmoituksen tekijän valinta.

Muista painaa Tallenna-painiketta kun siirryt sivulta toiselle.

Kun olet valinnut ja tallentanut ilmoituksen tekijän, siirry ilmoittamaan eläintiedot

2 Eläintiedot

Eläinmäärien ilmoittaminen koskee seuraavia tukia:

 • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki = SS-tuki
 • Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus = LHK
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus = Luomu
 • Eläinten hyvinvointikorvaus = EHK

Ilmoitusta ei tarvita, jos ilmoitettavia eläimiä ei ole. Sinun ei tarvitse myöskään ilmoittaa hevosia ja poneja, jos eläintiheys täyttyy muiden eläinlajien eläinmäärällä. Eläintietopaneeli on harmaana, jos et ole hakenut yllä mainittua tukea.

Eläintiedot välilehtiKuva 3: Eläintiedot välilehti.

Sähköisenä liitteenä voit toimittaa

 • siipikarjan teuraseräraportit tai niiden koosteet
 • tarkemmat tiedot hevosista ja poneista
 • yhteisön kaupparekisteriotteen.

Huom. Sähköinen liite voi olla korkeintaan 5 Mb kokoinen ja sen tulee olla PDF-muodossa. Jo perut sähköisen ilmoituksen muuttaaksesi tietoja ja lähetät ilmoituksen tämän jälkeen uudestaan, muista lähettää myös kaikki sähköiset liitteesi uudestaan. Liitteiden toimittaminen on tuen maksun edellytys.

Hevosten ja ponien tiedot

Ilmoita vain sellaisten yli 6 kk ikäisten tunnistettujen hevosten ja ponien lukumäärä, jotka ovat olleet hevosrekisterissä (Suomen Hippos ry:n, Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry:n tai Eestin raskaat vetohevoset ry:n hevosrekisteri) kokonaan tuenhakijan hallinnassa. Hevonen tai poni on tunnistettu silloin, kun haltijalla on eläimestä tunnistusasiakirja (hevospassi tai rekisteritodistus). Hevonen tai poni on ollut kokonaan tuenhakijan hallinnassa, kun hallinta on

 • pelkästään tuenhakijalla
 • tuenhakijalla ja hänen puolisollaan
 • tuenhakijalla ja hänen alaikäisellä lapsellaan /alaikäisillä lapsillaan
 • tuenhakijalla ja puolisolla sekä alaikäisellä lapsella/alaikäisillä lapsilla tai
 • yhteisöllä.

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Ilmoita hevosista ja poneista lisäksi tarkemmat tiedot Lisätietoja -kohdassa tai erillisellä vapaamuotoisella liitteellä. Tarkemmat tiedot ovat hevosen/ponin nimi, UELN- tai rekisterinumero sekä tieto kenen hallinnassa eläin on 1.1.–31.12.2022 laskentajaksolla ollut.

Tilan myyminen tai sukupolvenvaihdos

Tilan uusi haltija voi laskea tilan entisen haltijan hallinnassa olleen eläinmäärän omaan eläinmääräänsä mukaan, jos tilan uusi ja entinen haltija ovat niin keskenään sopineet. Mainitse sopimuksesta Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä kohdassa Lisätiedot ja ilmoita myös tilan entisen haltijan nimi ja tilatunnus. Ilmoita tässä eläinmääräilmoituksessa myös tilan entisen haltijan hallinnassa olleiden siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät.

Ylivoimainen este

Kotieläintuotantoon vaikuttava ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde (esim. tulipalo tai eläintauti) on tullut ilmoittaa määräajassa kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai luonnonmukaisen kotieläintuotannon tuessa ELY-keskukseen.

Eläinryhmät

Broileri lihantuotantoa varten jalostettu noin 40 tai luonnonmukaisessa tuotannossa yli 81 vuorokauden iässä teurastettu kananpoika

Muniva kana = vähintään 16 viikon ikäinen kana, jonka munantuotanto käytetään kulutukseen tai poikasten tuotantoon

Broileriemolintu = vähintään 18 viikon ikäinen kana, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Kalkkunaemolintu = vähintään 29 viikon ikäinen kalkkuna, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Ankkaemolintu = vähintään 25 viikon ikäinen ankka, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Hanhiemolintu = vähintään 30 viikon ikäinen hanhi, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Fasaaniemo- ja sorsaemolintu = tarhattu, vähintään 26 viikon ikäinen fasaani ja sorsa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Muu siipikarja = kalkkunat, hanhet, ankat, tarhatut sorsat ja tarhatut fasaanit, jotka eivät ole emolintuja

Poni = säkäkorkeudeltaan korkeintaan 148 cm korkea hevonen, joka on rekisteröity puhdasrotuisena ponina Suomen Hippos ry:n hevosrekisteriin tai ulkomaiseen vastaavaan jalostusrekisteriin.

2.1 Eläinmäärät 2022 Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (SS), Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (LHK), Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (Luomu)

2.1.1 Oman tilan eläimet

Oman tilan eläimet -osioKuva 4: Oman tilan eläimet -osio

Ilmoita oman tilasi siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2022.

Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmäärät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0) niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä ei ole ollut (esim. tuotannon aloittaminen tai lopettaminen). Tyhjäksi jätetty kohta katsotaan nollaksi (0).

Ilmoita broilerien määrä jokaisen kuukauden 1.-5. päivän mukaisena eli ilmoita yksi eläinmäärä joltakin näistä päivistä. Huom! Tukihallinto vähentää eläintiheyden laskennassa neljä pienintä siipikarjan eläinryhmittäistä eläinmäärää, joten älä tee vähennystä itse. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa vähennyksiä ei kuitenkaan tehdä, jos ilmoitat tuotantotauosta kohdassa Luonnonmukaisen kotieläntuotannon tuotantotauot.

Liitteen lisääminen

Lisää liite painamalla ensin Selaa-painiketta. Valitse tiedosto ja paina Lisää liite. Väärän liitteen voit poistaa Poista liite -painikkeella.

Kuvankaappaus Liitteiden lisääminen -kohdastaKuva 5: Voit lisätä liitteitä Selaa-painikkeen kautta.

2.1.2 Yhteisön eläimet

Täytä tämä kohta vain, jos käytät yhteisön eläinmäärää oman tilasi eläintiheyslaskennassa ja olet kyseisessä yhteisössä määräysvaltaa käyttävä osallinen. 

Yhteisön eläimet taulukkokuvaKuva 6: Yhteisön eläimet -osio

Ilmoita ensin yhteisömuotoisen yrityksen tiedot:  tilatunnus ja määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi.

Ilmoita eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2022. Merkitse eläinmäärät siten kuin kohdassa Oman tilan eläimet on kerrottu.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa voit laskea yhteisömuotoisen yrityksen eläimet tilasi eläinmäärään mukaan, jos sinulla tai perheyrityksesi jäsenillä on ollut määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 30.4.2022 ja jos yhteisömuotoinen yritys ei käytä eläimiään oman tilansa eläintiheyden laskennassa.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa voit laskea yhteisömuotoisen yrityksen eläimet tilasi eläinmäärään mukaan, jos sinulla tai perheyrityksesi jäsenillä on ollut määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 15.6.2021, ja jos yhteisömuotoinen yritys ei käytä eläimiään oman tilansa eläintiheyden laskennassa.

Poiminta eläinrekistereistä

Jos haluat käyttää oman tilasi eläintiheyden laskennassa myös yhteisömuotoisen yrityksen hallinnassa olleiden nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai sikojen eläinmäärää, merkitse rasti sen eläinlajin/niiden eläinlajien kohdalle, jotka haluat poimittavan eläinrekistereistä.

Liitteen lisääminen

Voit toimittaa yhteisön kaupparekisteriotteen sähköisesti ilmoituksen liitteenä, ellet ole toimittanut sitä jonkin muun tuen hakemisen yhteydessä. Lisää liite painamalla ensin Selaa-painiketta. Valitse tiedosto ja paina Lisää liite. Väärän liitteen voit poistaa Poista liite -painikkeella.

2.1.3 Yhteisön osallisen eläimet

Täytä kohta vain, jos olet sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea hakenut yhteisö ja käytät yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen eläinmäärää yhteisön tilan eläintiheyslaskennassa.

Yhteisön osalliset, kuvakaappaus vipustaKuva 7: Yhteisön osallisen eläimet -osio

Ilmoita ensin yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen tiedot: tilatunnus ja määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi.

Ilmoita eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2022.  Merkitse eläinmäärät siten, kuin kohdassa Oman tilan eläimet on kerrottu.

Voit laskea yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen eläimet yhteisön tilan eläinmäärään mukaan, jos määräysvaltaa käyttävä osallinen ei käytä eläimiään oman tilansa eläintiheyden laskennassa.  Määräysvaltaa käyttävällä osallisella on pitänyt olla määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 15.6.2021.

Poiminta eläinrekistereistä

Jos yhteisön tilan eläintiheyden laskennassa halutaan käyttää myös määräysvaltaa käyttävän osallisen hallinnassa olleiden nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai sikojen eläinmäärää, sen eläinlajin/niiden eläinlajien kohdalle on merkittävä rasti, jotka halutaan poimittavan eläinrekistereistä.

Liitteen lisääminen

Voit toimittaa yhteisön kaupparekisteriotteen sähköisesti ilmoituksen liitteenä, ellei sitä ole jo toimitettu muun tuen haun yhteydessä. Lisää liite painamalla ensin Selaa-painiketta. Valitse tiedosto ja paina Lisää liite. Väärän liitteen voit poistaa Poista liite -painikkeella.

2.1.4 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotauot

Luomun tuotantotauot taulukko, kuvakaappaus vipustaKuva 8: Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotauot -osio

Ilmoita tuotantotauot kaikkien luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten osalta ajalta 1.1.–31.12.2022. Ilmoita eläinlaji/-t, jota tuotantotauko koskee sekä päivämäärät, joiden välisenä aikana tuotantotauko on ollut. Tuotantotauko on lyhytaikainen, kyseessä olevan eläinlajin tuotantotavan mukainen, kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta, laajennuksesta tai tuotantosuunnan muuttamisesta tai ylivoimaisesta esteestä johtuva tauko.

Kun ilmoitat tuotantotauon, eläinmääristä ei vähennetä sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla sikojen ja siipikarjan pienimpien eläinmäärien laskentapäiviä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tuotantotaukoja, jos eläintiheys täyttyy laskettaessa eläinmäärä sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla.

Ilmoita tuotantotauon syy perusteluineen Lisätiedot-kohdassa Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä. Ilmoittamasi hyväksyttävän tuotantotauon ajalta (tauon alkamis- ja loppumispäivämäärät mukaan lukien) eläinmääriä ei huomioida tilasi keskimääräisen eläinmäärän laskennassa. Palauta ELY-keskukseen mahdolliset liitteet tuotantotauon perusteluksi. Ylivoimaisen esteen perusteella ilmoitettava tuotantotauko alentaa maksettavaa tukea samassa suhteessa kuin tauon pituus on ollut verrattuna eläinten laskentajaksoon. Jos taukoa on ollut puolet laskentajaksosta, maksetaan eläinkorotuksen hehtaarikorvauksesta vain puolet (134 → 67 €/ha).

2.2. Eläinmäärät 2022 Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Ilmoita tilasi sikojen ja siipikarjan eläinmäärät eläinten hyvinvointikorvauksen laskemista varten ajalta 1.1.–1.12.2022.

Kuvakaappaus vipusta, ehk-osiostaKuva 9: EHK-osio

Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmäärät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0) niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä ei ole ollut (esim. tuotantotauko, tuotannon aloittaminen tai lopettaminen). Tyhjäksi jätetty kohta katsotaan nollaksi (0).

Ilmoita siipikarjalta joka kuukauden 1. päivän eläinmäärät 1.1. alkaen. Broilerien eläinmäärä kuukauden 1.-5. päivän mukaisena eli yksi eläinmäärä joltain näiltä päiviltä.

Voit kopioida sikojen eläinmäärät suoraan sikarekisteristä Kopioi sikojen eläinmäärät sikarekisteristä -painikkeella. Jokainen kohta, johon sikarekisterin tieto on kopioitu, on merkitty sika-merkillä. Näitä kohtia voit vielä halutessasi muokata tai täyttää tyhjät solut. Vipu-sovellus laskee automaattisesti korjatun keskiarvon. Sioilla jää kustakin eläinryhmästä pois kaksi pienintä kuukauden 1. päivän arvoa, jolloin korjatuksi keskiarvoksi tulee jäljelle jäävien kymmenen kuukauden eläinmäärien keskiarvo.

Voit kopioida myös broilerien ja munivien kanojen eläinmäärät ylempää kohdasta SS, LHK, luomu Kopioi broilerien ja munivien kanojen eläinmäärät -painikkeella. Näitä kohtia voit vielä halutessasi muokata, sekä täyttää tyhjät solut. Kalkkunoiden eläinmääriä et voi kopioida.

2.2.1 Toimenpide 4.2, broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen EHK

Ilmoita toimenpiteeseen hyväksytyt teurastettujen broilereiden ja kalkkunoiden eläinmäärät ajalta 1.1.–31.12.2022.

Voit ilmoittaa vuoden 2021 loppuun mennessä (ajalla 1.1.-31.12.2021) tilalle tulleen saapumiserän, jos se on teurastettu vuonna 2022 tammikuun loppuun mennessä eikä se ollut mukana vuoden 2021 eläinmääräilmoituksessa. Mikäli et ehdi ilmoittaa tammikuussa 2023 teurastettuja eriä tähän ilmoitukseen, ilmoita ne kuntaan välittömästi helmikuussa 2023, kun olet saanut teurasraportit.

Ilmoita jokaisen teuraserän siipikarjaryhmä valitsemalla alasvetovalikosta joko broilerit tai kalkkunat. Merkitse taulukkoon broilereiden tai kalkkunoiden saapumiserien saapumispäivät tilalle ja teuraserien teurastuspäivät sekä sen hallin numero/tunnus, jossa linnut ovat olleet ennen teurastamolle vientiä. Merkitse määräksi 0 (nolla), jos toimenpiteen 4.2. ehdot eivät toteudu. Jos ehdot toteutuvat, hyväksyttyjen broilereiden tai kalkkunoiden määrä on teurastamolle tuotu määrä.

Lue ohje toimenpiteen 4.2. teuraserien laskentaohjeesta Ruokaviraston sivuilta: Eläinmääräilmoitus.

Liitteen lisääminen

Voit lisätä teuraseräraportit Lisää liite -toiminnolla. Valitse tiedosto -> Lisää liite. Väärän liitteen voit poistaa Poista liite -painikkeella. Tallenna lisäämäsi liitteet Tallenna -painikkeella.

Kuvakaappaus vipusta, toimenpide 4.2 Kuva 10: Toimenpide 4.2 EHK-osiossa

3 Yhteenveto ja lähetys

Anna säh­kö­pos­ti­o­soi­tteesi,jo­hon vahvistusviesti säh­köi­sen ilmoituk­sen lä­het­tä­mi­sestä lä­he­te­tään. Tämän jälkeen aktivoituu Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­ni­ke. Tar­kis­ta ilmoitukselle tal­len­tamasi tie­dot ja lä­he­tä ilmoitus kä­si­tel­tä­väk­si.

Kuva 11: Yhteenveto ja lähetys -osio

Tar­kis­ta lä­het­tä­mi­sen jäl­keen säh­kö­pos­tis­ta­si, että olet saa­nut kuit­tauk­sen lä­he­tyk­ses­tä. Klik­kaa sitten Tu­los­ta ilmoituksen tiedot -pai­ni­ket­ta. Tar­kis­ta avau­tu­van si­vun ylä­lai­das­ta, että sii­nä on tie­to ilmoituksen lä­het­tä­mi­ses­tä kun­taan kä­si­tel­tä­väk­si ja lä­he­tys­aika. Yh­teen­veto kan­nat­taa tal­len­taa ko­neel­le tai tu­los­taa.

Kuvakaappaus vipusta, eläinmääräilmoituksen yhteenvetotulosteKuva 12: Eläinmääräilmoituksen yhteenvetotuloste

Nyt voit pa­la­ta Säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­le tai sul­kea Säh­köi­sen asi­oin­nin.

Muutosmahdollisuudet lähettämisen jälkeen

Jos sinulla on lä­het­tä­mi­sen jäl­keen tarvetta teh­dä muu­tok­sia lä­he­tet­tyi­hin tie­toi­hin, voit teh­dä muu­tok­set me­ne­mäl­lä uu­del­leen Säh­köi­sen asi­oin­nin Eläinmäärien ilmoitus -osi­oon. Tääl­tä voit va­li­ta Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä Pe­ruu­ta ilmoitus -toi­min­non. Muu­tok­sia ilmoitukseen voit teh­dä hakuajan loppuun klo 23.59 asti. Kun olet muut­ta­nut ilmoitusta, muis­ta aina lä­het­tää se uu­del­leen.