Vipu-ohje: Yhteiskäyttöisten lohkojen ilmoittaminen Vipu-palvelussa

Julkaisupäivä: 24. toukokuuta 2021

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

Vaihe 1: Ennen palvelussa asiointia

Vuodesta 2019 eteenpäin on Vipu-palvelussa mahdollista ilmoittaa yhteiskäyttöisten peruslohkojen kasvulohkorajat kartalla. Edellytyksenä on että kaikki yhteiskäyttölohkon osalliset palauttavat tukihakemuksensa sähköisesti Vipu-palvelun kautta ja että yksi osallisista toimii hallinnoijana, joka on vastuussa yhteiskäyttölohkon kasvulohkojen piirrosta ja kohdentamisesta.

Päättäkää yhdessä etukäteen, kuka piirtää kasvulohkot. Valitsemanne viljelijä jakaa peruslohkon yhdellä kertaa kasvulohkoiksi ja kohdentaa lohkot niitä viljeleville tiloille. Pinta-alan täsmääminen on tärkeämpää kuin geometrian täsmääminen. Hallinnoija voi ilmoittaa myös osallisten kasvulohkojen kasvitiedot (Kasvi, lajike, kylvösiemenen laatu, luomun vaihe, ympäristökorvauksen valinnainen toimenpide). Kasvitietojen täyttö on valinnaista ja niitä voi kukin osallinen muokata oman kasvulohkonsa kohdalta.

Hahmoja, joista valittuna yksi.Kuva 1: Valitkaa joukostanne hallinnoija

Hallinnoijan on tehtävä yhteiskäyttölohkon peruslohkomuutokset ja peruslohkon rajakorjaukset ennenkuin lohko merkitään yhteiskäyttöön! 

Peruslohkomuutoksilla tarkoitetaan tässä lohkon yhdistämistä toiseen peruslohkoon tai jakamista useampaan peruslohkoon. Rajakorjauksen tekee peruslohkon tuleva hallinnoija Peruslohkomuutos-osiossa.

Vaihe 2: Lohkon merkitseminen yhteiskäyttöön

en jälkeen kun yhteiskäyttölohkon osalliset ovat sopineet työjärjestyksestä, kaikki osalliset käyvät Vipu-palvelun sähköisen asioinnin päätukihaulla merkitsemässä kyseisen peruslohkon yhteiskäyttöiseksi. Tämä tapahtuu päätukihaun 1. Ilmoita tiedot osiossa, kartan alta löytyvän peruslohkotietojen rivillä Yhteiskäyttö ja klikkaamalla linkkiä Muuta peruslohko yhteiskäyttöiseksi.

Huom. Yhteiskäyttölohkolle saa tehdä muutoksia vain yksi asiakas kerrallaan. Jos useampi käyttäjä tekee yhtäaikaa muutoksia lohkolle, on virheen syntymisen todennäköisyys hyvin suuri.

Kuvankaappaus Vipu-palvelun Peruslohko-kohdasta.Kuva 2: Muuta peruslohko yhteiskäyttöiseksi.

Tämän jälkeen tulevat näkyviin yhteiskäyttölohkon tiedot ja työkalut, hallinnoijaksi merkitseminen ja tiedot muista yhteiskäyttölohkon tiloista. Tässä vaiheessa jokainen osallinen voi ilmoittaa kasvulohkotietonsa, mutta piirrosta ei vielä ole mahdollista tehdä.

Kuva 3:

Kun kaikki yhteiskäyttölohkon osalliset ovat tallentaneet lohkon yhteiskäyttöön sekä ilmoittaneet kasvitiedot kasvulohkolleen, ilmoittavat he hallinnoijalle että hän voi piirtää ja kohdistaa kasvulohkot.

Kuva 4:

Vaihe 3: Hallinnoijan tehtävät ja hakemuksen palautus

Kun kaikki yhteiskäyttölohkon osalliset ovat merkinneet lohkon yhteiskäyttöön, on hallinnoijan seuraavaksi piirrettävä ja kohdistettava kaikkien osallisten kasvulohkot. Ensimmäinen askel on merkitä itsensä hallinnoijaksi. Yhteiskäyttölohkolla on vain yksi hallinnoija, eikä hallinnoijaa suositella vaihdettavan kesken tallennusta. Toiminto tapahtuu peruslohkotiedoista riviltä Yhteiskäyttölohkon hallinnoija klikkaamalla linkkiä Valitse tilasi yhteiskäyttölohkon hallinnoijaksi. 

Kuva 5:

Kuva 6:

Tämän jälkeen hallinnoija piirtää kartalle yhteiskäyttölohkon kaikkien osallisten kasvulohkot ja kohdentaa ne. Kasvulohkojen piirto tapahtuu kuten muillakin peruslohkoilla, mutta kasvulohkojen kohdentaminen poikkeaa hieman normaalista. Kasvulohkoja on oltava vähintään yhtä monta kuin osallisia. Kohdentamisvaiheessa kartan vasemmassa reunassa ovat näkyvissä kaikille osallisille kohdentamisvaihtoehdot. Kohdentaminen tapahtuu ensin klikkaamalla halutun tilan haluttua kasvulohkoa vasemmalta ja sen jälkeen klikkaamalla kyseistä kasvulohkoa kartalta. Kasvulohkot ovat maatilakohtaisia, joten jokaisella maatilalla tulee olla vähintään kasvulohko A.

Hallinnoija voi antaa kaikille kasvulohkoille kasvitiedot vaiheessa 3. tai muokata olemassa olevia. Siirtyminen eri kasvulohkojen välillä tapahtuu joko klikkaamalla haluttua kasvulohkoa kartalla tai vasemmasta sivupalkista Maatila-alasvetovalikosta.

Kuva 7: Piirtovaihe

Kuva 8: Yhteiskäyttölohkon kohdistaminen

Kuva 9: Yhteiskäyttölohkon kasvitietojen täyttö

Kun hallinnoija on piirtänyt ja kohdistanut kaikki yhteiskäyttölohkon kasvulohkot, ilmoittaa hän muille yhteiskäyttölohkon osallisille tehneensä piirrokset ja kohdennukset. Tämän jälkeen osalliset tarkastavat oman kasvulohkonsa pinta-alan ja geometrian. Jos pinta-alassa tai geometriassa on huomautettavaa, hallinnoijan on tehtävä muutokset.

Kuva 10:

Kun tiedot on tarkistettu, voi kukin osallinen palauttaa tukihakemuksensa. Huomioitavaa on että yhteiskäyttölohkon kasvulohkojen pinta-alaan ei voi tehdä muutoksia sen jälkeen kun yksikin osallisista on palauttanut tukihakemuksensa. Jos muutoksia on tarpeen tehdä, on kaikkien osallisten peruttava päätukihakemuksen lähetys Vipussa. Kukin osallinen voi kuitenkin muuttaa oman kasvulohkonsa tietoja (kasvi, lajike ym.) vaikka joku osallisista olisi palauttanut hakemuksen, mutta pinta-alan muuttaminen ei ole mahdollista.