Ekojärjestelmätuki

Ekojärjestelmätuen avulla halutaan hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua muutokseen, edistää luonnonvarojen tehokasta hoitoa sekä suojella luonnon monimuotoisuutta.

Ekojärjestelmätukea maksetaan viljelijöille talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sekä luonnonhoitonurmien, viherlannoitusnurmien ja monimuotoisuuskasvien viljelystä koko maassa. Ekojärjestelmätuki on vuosittain haettava pinta-alatuki.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos olet aktiiviviljelijä ja toteutat ekojärjestelmätuen toimenpiteitä. Pienin kasvulohko, josta tukea voidaan maksaa, on 0,05 hehtaaria.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu tukikelpoiseen pinta-alaan tukihakuvuonna.

Toimenpiteittäin vuonna 2024 enintään:

  • Talviaikainen kasvipeite 50 €/ha
  • Luonnonhoitonurmet 65 €/ha
  • Viherlannoitusnurmet 80 €/ha
  • Monimuotoisuuskasvit 300 €/ha

Ruokavirasto maksaa ekojärjestelmätuen seuraavasti:

  • Tuki talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.
  • Tuki luonnonhoitonurmista, viherlannoitusnurmista ja monimuotoisuuskasveista kahdessa osassa hakuvuoden joulukuussa ja seuraavan vuoden kesäkuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea tukea vuosittain Vipu-palvelussa touko–kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tukihakemuksella ilmoittamiesi peltolohkojen viljelytoimintaa arvioidaan satelliittiseurannalla ilman tilakäyntejä. Jos jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvan tuottamaa tietoa, hallinto lähettää sinulle tiedon asiasta mobiilisovelluksen (Vipu-mobiili) kautta.

Jos huomaat ilmoittaneesi jonkin tiedon väärin tukihakemuksessasi tai jokin toimenpide jää tekemättä, voit korjata hakemustasi vastaamaan tilannetta lohkolla. Tarvittaessa voit vaihtaa väärin ilmoittamasi kasvin tai toimenpiteen oikeaksi syksyyn asti.

Tuen valvonta

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin kahdelle prosentille maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Säädökset ja määräykset

Peltotukien säädökset ja määräykset

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2024