Perustulotuki

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Perustulotukea maksetaan koko maassa tukikelpoisen maatalousmaan perusteella. Suomi on jaettu kahteen tukialueeseen: AB ja C -alueeseen.

Perustulotuen tarkoitus on taata aktiiviviljelijöiden maatalouden tulotuen vähimmäistaso.

Kuka voi saada tukea

Voit saada perustulotukea, jos olet aktiiviviljelijä ja viljelet tukikelpoisia kasveja. Pienin kasvulohko, josta tukea voidaan maksaa, on 0,05 hehtaaria. Lisäksi tilallesi myönnettyjen suorien tukien yhteismäärän pitää olla tukivuonna vähintään 500 euroa, jotta tuet voidaan maksaa. Suoria tukia ovat perustulotuen lisäksi ekojärjestelmätuki, eläinpalkkiot, erikoiskasvipalkkio, nuorten viljelijöiden tulotuki, tärkkelysperunapalkkio ja uudelleenjakotulotuki.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu tukeen oikeuttavaan pinta-alaan.

Alueelliset enimmäismäärät vuonna 2023:

AB: 138,56 €/ha

C: 118,79 €/ha

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa. Tuen ensimmäinen osa maksetaan hakuvuoden joulukuussa ja loppuosa hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

  • Peltotukien opas (Julkaistaan myöhemmin)
  • Perustulotuen hakuehdot (Julkaistaan myöhemmin)
  • Vipu-palvelun ohjeet (Julkaistaan myöhemmin)

Näin haet tukea

Voit hakea tukea vuosittain Vipu-palvelussa touko-kesäkuussa peltotukien haussa.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Asioi sähköisesti

Kirjaudu Vipu-palveluun

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2023