Perustulotuki

Perustulotukea maksetaan koko maassa tukikelpoisen maatalousmaan perusteella. Suomi on jaettu kahteen tukialueeseen: AB ja C -alueeseen. Tukialueet voit tarkistaa Suomi.fi-karttapalvelusta

Perustulotuen tarkoitus on taata aktiiviviljelijöiden maatalouden tulotuen vähimmäistaso.

Kuka voi saada tukea

Voit saada perustulotukea, jos olet aktiiviviljelijä ja viljelet tukikelpoisia kasveja. Pienin kasvulohko, josta tukea voidaan maksaa, on 0,05 hehtaaria. Lisäksi tilallesi myönnettyjen suorien tukien yhteismäärän pitää olla tukivuonna vähintään 500 euroa, jotta tuet voidaan maksaa. Suoria tukia ovat perustulotuen lisäksi ekojärjestelmätuki, eläinpalkkiot, erikoiskasvipalkkio, nuorten viljelijöiden tulotuki, tärkkelysperunapalkkio ja uudelleenjakotulotuki.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu tukeen oikeuttavaan pinta-alaan.

Alueelliset enimmäismäärät vuonna 2024:

  • AB: 139,37 €/ha
  • C: 119,49 €/ha

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa. Tuen ensimmäinen osa maksetaan hakuvuoden joulukuussa ja loppuosa hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea tukea vuosittain Vipu-palvelussa touko-kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tukihakemuksella ilmoittamiesi peltolohkojen viljelytoimintaa arvioidaan satelliittiseurannalla ilman tilakäyntejä. Jos jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvan tuottamaa tietoa, hallinto lähettää sinulle tiedon asiasta mobiilisovelluksen (Vipu-mobiili) kautta.

Jos huomaat ilmoittaneesi jonkin tiedon väärin tukihakemuksessasi tai jokin toimenpide jää tekemättä, voit korjata hakemustasi vastaamaan tilannetta lohkolla. Tarvittaessa voit vaihtaa väärin ilmoittamasi kasvin tai toimenpiteen oikeaksi syksyyn asti.

Tuen valvonta

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin kahdelle prosentille maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Säädökset ja määräykset

Peltotukien säädökset ja määräykset

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2024