Tukiehdot: pohjoinen hehtaarituki 2023

Julkaisupäivä: 14. huhtikuuta 2023

↵ Peltotukien hakuopas

Pohjoinen hehtaarituki on tarkoitettu tukialueella C viljeltäville tietyille viljelykasveille.

1. Tuen hakeminen

Voit hakea pohjoista hehtaaritukea vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa peltotukien haussa. Lue lisää tuen hakemiseen liittyvistä asioista Peltotukioppaan luvusta Peltotukien hakeminen.

2. Tuen määrä

Tuen maksun perusteet

Pohjoista hehtaaritukea maksetaan kasvikohtaisena tukena tilasi korvauskelpoisista peltolohkoista, jotka sijaitsevat tukialueella C. Pienin kasvulohko, josta korvausta maksetaan, on 0,05 hehtaaria.

Tukea ei makseta alasta, jossa viljelykasvin juuret eivät ole yhteydessä maaperään.

Tukiyksikkökerroin

Pohjoiseen hehtaaritukeen liittyy pinta-alarajoite. Tämän takia tukeen on asetettu tukiyksikkökerroin. Tukiyksikkökerrointa muutetaan, jos tuen myöntämisen perusteena olevien tukiyksiköiden määrä ylittyy. Tänä vuonna tukiyksikkökerroin on alustavasti 1,00.

Tukitasot

Tukeen oikeuttavat kasvit vaihtelevat tukialueittain. Tukea maksetaan tuottaville aloille enintään seuraavasti:

Kasvi

Tukialueet

euro/ha

Ruis

C1, C2, C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet

75

Sokerijuurikas

C1, C2, C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet

100

Tärkkelysperuna

C1, C2, C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet

100

Avomaanvihannekset

C1, C2, C2 pohjoinen, C3 ja C4

350

Valkuaiskasvusto

C1 ja C2

60

Peltokasvit*

C1 ja C2

100

*Muut kuin vehnä, mallasohra, ruis, valkuaiskasvusto ja rehuvilja.

Valkuaiskasvusto tarkoittaa kasvustoa, joka on ilmoitettu lohkotiedoissa kasvinimikkeellä Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja). Valkuaiskasvin osuus siemenmäärästä tulee olla yli 50 %.

Tukialueet löytyvät ruokavirasto.fi -sivulta Tuki- ja kohdentamisaluekartta.

3. Tukiehdot

Hakijan ikävaatimus

Hakijan tai hänen puolisonsa tulee olla 31.12.2022 vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaalle tuki voidaan myöntää, jos hän on solminut avioliiton, harjoittaa maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempansa kanssa tai ikävaatimuksesta poikkeamiseen on erityinen syy. Jos maataloutta harjoitetaan useamman viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, vähintään yhden osallisen on täytettävä ikävaatimus. Ikäehto ei koske julkisyhteisöjä.

Ympäristöehdot

Noudata osaa ehdollisuuden eli hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Vaatimukset koskevat sängenpolttoa, vesistöjen varrella sekä kaltevilla mailla olevia suojakaistoja, maisemapiirteiden säilyttämistä, puiden leikkaamista sekä hukkakauran ja jättiputken torjuntaa.

Tarkemmat tiedot näistä löydät Ehdollisuuden oppaasta.

Maatalousmaa ja maataloustoiminta

Huolehdi maatalousmaan viljelykunnosta ja harjoita maataloustuotteiden tuottamista. Vaaditut toimet vaihtelevat ilmoitetun kasvin mukaan. Lue lisää vaatimuksista Peltotukioppaan luvuista Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot ja Maataloustoiminta.

Vähimmäisala ja alan hallinta

Sinulla tulee olla vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata. Jos viljelet avomaanvihanneksia ja haet niistä tukea, puutarhakasveja tulee olla vähintään yksi hehtaari viljelyssä. Puutarhakasvien vähimmäisalaan lasketaan mukaan avomaanvihannekset, hedelmät, marjat, yrttikasvit, koristekasvit, taimitarhat, siemen- ja maustekasvit sekä kasvimaa.

Vähimmäisalaan luetaan mukaan 0,01 hehtaaria ja sitä suuremmat lohkot. Maatalousmaan on oltava hallinnassasi viimeistään 15.6.2023 ja koko kasvukauden ajan.

Korvauskelpoisuus

Tukea voidaan maksaa vain aloista, joilla on korvauskelpoisuus. Lisää korvauskelpoisuuden määräytymisestä sekä hakemisesta kerrotaan Peltotukioppaan luvussa Peruslohkon korvauskelpoisuus.

Avomaanvihannekset

Avomaanvihannesten tulee olla tarkoitettu ihmisravinnoksi. Jos viljelet vihanneksia muuhun käyttöön, ilmoita käytöstä kasvulohkotiedoissa. Tukea ei makseta avomaanvihannesten rehutuotannosta (esim. rehulanttu tai rehunauris), istukassipulista (lisäysaineiston tuottaminen), vihannestaimituotannosta eikä maustekasveista.

Herneistä tukeen oikeuttaa tarhaherne, johon kuuluvat tuleentumattomina korjattavat silpo-, silpoydin-, sokeri- ja taittoherneet.

Avomaanvihannesten sato on korjattava. Jos satoa ei voida korjata sääolosuhteiden, tuhoeläinten tai kasvitautien vuoksi, lohko säilyttää oikeuden tukeen.