840 000 000 euroa viljelijätukia maksuun joulukuussa

21. marraskuuta 2023

Ruokavirasto aloittaa 8.12.2023 luonnonhaittakorvauksen ja pinta-alaan perustuvien peltotukien maksamisen. Vuonna 2023 haettuja tukia maksetaan maatiloille joulukuussa yhteensä noin 840 000 000 euroa.

Luonnonhaittakorvaus turvaa maataloustuotannon jatkumista Suomessa

Luonnonhaittakorvausta maksetaan korvauksena epäsuotuisista ilmasto-oloista, jotka johtuvat Suomen pohjoisesta sijainnista. Korvauksen avulla turvataan maataloutuotannon jatkuminen ja maatalousmaan säilyminen viljelykäytössä. Joulukuussa korvauksesta maksetaan maatiloille noin 95 prosenttia. Korvauksen loppuosan Ruokavirasto maksaa toukokuussa 2024.

Luonnonhaittakorvauksen määrä hehtaaria kohden on sama kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 korvauksen lisäosana maksettiin kuitenkin maatalouden kriisitukea, joten korvaus oli silloin tavallista suurempi.

EU-tuet maksetaan viljelijöille kahdessa osassa

EU:n rahoittamista peltotuista joulukuussa maksuun tulevat perustulotuki, ekojärjestelmätuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki, tärkkelysperunapalkkio ja erikoiskasvipalkkio. Tuista maksetaan noin 95 prosenttia joulukuussa ja loppuosat kesäkuussa 2024.

Ekojärjestelmätuki maksetaan joulukuussa toimenpiteistä luonnonhoitonurmet, viherlannoitusnurmet ja monimuotoisuuskasvit. Tuki talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä maksetaan kesäkuussa 2024.

EU:n nuorten viljelijöiden tulotuen lisäosana maksetaan maatalouden kriisitukea. Nuorten lisätuki maksetaan ilman erillistä hakemusta viljelijöille, jotka ovat hakeneet EU:n nuorten viljelijöiden tulotukea peltotukien haussa tänä vuonna. Kriisituen tarkoituksena on lievittää haittoja, joihin ovat vaikuttaneet kuiva kasvukausi vuonna 2023 ja maatalouden asemaa hankaloittavat kansainväliset kriisit. Lisätuki maksetaan osin EU:n ja osin kansallisista varoista.

Kansalliset peltotuet maksuun yhdellä kertaa

Kansallisista varoista rahoitettavat peltotuet maksetaan joulukuussa kokonaan. Tukia ovat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan kansallinen tuki.

Joulukuussa 2023 maksettavien tukien kokonaissummat

Tuki

Kokonaissumma

Luonnonhaittakorvaus

   467 000 000 €

Perustulotuki

   272 200 000 €

Ekojärjestelmätuki (lukuun ottamatta talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä)

   17 800 000 €

Uudelleenjakotulotuki

   22 000 000 €

Nuorten viljelijöiden tulotuki

   11 900 000 €

Tärkkelysperunapalkkio

   3 400 000 €

Erikoiskasvipalkkio

   12 500 000 €

Kansalliset peltotuet

   21 700 000 €

Nuorten lisätuki

   11 270 000 €

Yhteensä

   839 770 000 €

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa kuin kunnat hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta. Tilan saamien tukien määrä voi poiketa aiemmista vuosista, sillä siihen vaikuttavat uudistuneet tuet ja viljelijän niihin valitsemat toimenpiteet.

EU:n maatalouspolitiikka uudistui vuonna 2023. Uudistus vaikuttaa viljelijätukien ehtoihin ja siten myös EU-rahoitteisten viljelijätukien maksuaikatauluun. Ruokavirasto on tiedottanut muutoksista syksystä 2022 alkaen.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Asiantuntija Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi