Tavoitteellinen maksuaikataulu

Syksy 2019

Päivitetty 13.9.2019

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Syyskuu ​Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2018)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 12.9.2019

​Lokakuu ​Luonnonhaittakorvaus (2019)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2020
​- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 3.10.2019
​Lokakuu

​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2019)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2020

- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 3.10.2019
Lokakuu
 Kasvihuonetuotannon tuki (2019)
​- loppumaksu, maksuprosentti noin 40%
​Lokakuu ​Porotalouden eläinkohtainen tuki ​- maksuprosentti 100 %
​Lokakuu ​Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki - maksuprosentti 100 %
​Marraskuu ​Metsämarjojen ja -sienten varastointituki - maksuprosentti 100 %
Marraskuu ​Ympäristökorvaus: ympäristösitoumus (2019) ​- maksuprosentti noin 85 %
Marraskuu Ympäristökorvaus: ympäristösopimukset (2014–2020) (maksun haku 2019)
- kosteikkojen hoito
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- alkuperäisrotujen kasvattaminen
​- maksuprosentti noin 85 %
Marraskuu ​Ympäristötuen erityistukisopimukset (1995–1999 ja 2007–2013) (Maksun haku 2019) ​- maksuprosentti 100 %
​Marraskuu ​Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (2019) ​- maksuprosentti 100 %
​Marraskuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2019) ​- sika- ja siipikarjatilat: maksuprosentti noin 50 %
- nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.1.–30.6.
​​Joulukuu ​Kansalliset peltotuet (2019)
- yleinen hehtaarituki
- pohjoinen hehtaarituki
- nuorten viljelijöiden tuki
- sokerijuurikkaan tuki
​- maksuprosentti 100 %
​​Joulukuu ​Luonnonhaittakorvaus (2019)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2020
​- loppumaksu, noin 15 %
​Joulukuu ​Perustuki (2019) - maksuprosentti noin 95 %
​​Joulukuu ​Viherryttämistuki (2019) - maksuprosentti noin 95 %
​Joulukuu Nuoren viljelijän tuki (EU) (2019) - maksuprosentti noin 95 %
​Joulukuu Peltokasvipalkkio (2019) - maksuprosentti noin 95 %
​Joulukuu EU:n lypsylehmäpalkkio (2019) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
Joulukuu EU:n nautapalkkio (2019) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
 

Kevät 2019

Päivitetty 7.6.2019

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Maaliskuu ​Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 4.3.2019
​Maalis–huhtikuu ​Puutarhatuotteiden varastointituki (2018)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 21.3.2019

​Huhtikuu ​Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä (2019)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 11.4.2019

Huhtikuu Väliaikainen kansallinen erityistuki (2019)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 11.4.2019

​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki (2019)

​- ennakko, maksuprosentti 60 %
- maksaminen alkaa 26.4.2019

Huhtikuu
 Kansalliset kotieläintuet (2018 ja 2019)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

​- vuonna 2018 haetun tuen loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuonna 2019 haetun tuen ennakko, maksuprosentti 75 %
- maksaminen alkaa 26.4.2019

​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (maksun haku 2018)
- kosteikkojen hoito (maksun haku 2018)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 26.4.2019

​Toukokuu ​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (2018)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 23.5.2019

Toukokuu ​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 23.5.2019
​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 13.6.2019
​Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2018) - loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2018
- maksaminen alkaa 13.6.2019
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (maksun haku 2018)
​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 13.6.2019
​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 18.6.2019
​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 18.6.2019
Kesäkuu EU:n nautaeläinpalkkiot (2018):
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio

​- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2018
- maksaminen alkaa 18.6.2019

Kesäkuu ​EU:n lammas ja vuohipalkkio (2018):
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 18.6.2019

​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU) (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 18.6.2019
 
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.