Ehdollisuuden opas on julkaistu – ehdollisuus on viljelijätukien perusehto

3. helmikuuta 2023

Ruokavirasto on julkaissut Ehdollisuuden oppaan. Oppaaseen on koottu ehdollisuuden vaatimukset, joiden noudattaminen on lähes kaikkien viljelijätukien saamisen ehtona. Ehdollisuuden opas päivitetään vuosittain.

Ehdollisuus korvaa aiemmat täydentävät ehdot ja viherryttämistuen. Lisäksi ehdollisuus sisältää erityisesti ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistäviä vaatimuksia. Ehdollisuuden vaatimusten tarkoituksena on esimerkiksi suojella vesistöjä, maaperää ja luonnon monimuotoisuutta sekä turvata elintarviketurvallisuutta.

Ehdollisuuden noudattaminen on perusehto, joten siitä ei makseta tukea. Lue lisää ehdollisuudesta ruokavirasto.fi-sivustolla.

Ehdollisuuden opas (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

asiantuntija Hanna Muilu
040 670 8786

erityisasiantuntija Maiju Junttila
050 436 5248

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi