Eläinpalkkioiden ja eläinten hyvinvointisitoumuksen haku alkoi Vipu-palvelussa 8.1.2024

8. tammikuuta 2024

Ensimmäiset vuoden 2024 eläintukien haut ovat avautuneet Vipu-palvelussa. Kaikkia eläintukia pitää hakea vuosittain.

Nautojen eläinpalkkioiden sekä lammas- ja vuohipalkkioiden haku on avoinna 8.1.–24.1. Eläinpalkkioiden hakuohje ja tuen maksamisen ehdot löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Eläinten hyvinvointisitoumuksen haku avoinna 8.1.–1.2. Sitoumusehdot vuodelle 2024 löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Eläinmääräilmoitus vuoden 2023 eläinten määristä on avoinna 8.1.–1.2.

 • Siipikarjatilojen pitää ilmoittaa eläinmäärät, jos ne ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea tai luomukorvausta.
 • Sikatilojen pitää ilmoittaa eläinmäärät, jos ne ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta.
 • Eläinmääräilmoitus pitää tehdä aina, jos viljelijä käyttää eläinmäärän laskennassa yhteisön eläimiä.

Eläinmääräilmoituksen ja sikarekisterin välisessä tiedonsiirrossa on havaittu virhe, joka korjataan keskiviikkona 10.1. Ruokavirasto suosittelee, että sikatilalliset aloittavat eläinmääräilmoituksen tekemisen 11.1. alkaen. Eläinmääräilmoituksen ohje löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Eläinpalkkioiden viitepäivät 10.1. ja 31.1. lukitsevat eläimen palkkiokelpoisuuden

Eläinpalkkioissa on käytössä viitepäivä, jolloin eläimen tiedot tarkistetaan eläinrekisteristä eläimen palkkiokelpoisuuden tarkastelua varten.

Viitepäivänä eläimen on oltava eläinrekisterissä elossa ja hakijan hallinnassa. Eläimen tietojen (sukupuoli sekä tulo- ja poistoilmoitukset) pitää olla eläinrekisterissä oikein sekä viitepäivänä että sen jälkeen tuen määräytymisjakson loppuun asti. Tukivuoden aikana eläimestä voi saada vain sitä palkkiota, jota eläimen viitepäivän haltija on hakenut.

Viitepäivät vuonna 2024 ovat seuraavat:

 • Naudat:
  • Teurashiehopalkkion viitepäivä on 10.1.
  • Lypsylehmien, emolehmien ja sonnien viitepäivä on 31.1.
 • Lampaat ja vuohet:
  • Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion viitepäivät ovat 10.1. (10.1.2024 ja sitä ennen syntyneille eläimille) sekä 1.6. (11.1.–1.6.2024 syntyneille eläimille.)
  • Uuhi- ja kuttupalkkion viitepäivä on 31.1.

Tämä tarkoittaa, että syntyneet eläimet on rekisteröitävä viimeistään viitepäivänä, vaikka ilmoitusaikaa olisi muutoin vielä jäljellä.

Jos viljelijä tekee ilmoituksen sähköpostitse tai postitse, ilmoituksen pitää olla perillä viitepäivänä viimeistään klo 16.

Viitepäivä ei koske pohjoisia kotieläintukia.

Helmikuussa haut jatkuvat Vipu-palvelussa

Helmikuussa Vipu-palvelussa avautuvat seuraavat tukihaut:

 • Maidon pohjoinen tuotantotuki: uusien tilojen osallistumisilmoitus ja tuen haku 1.2. alkaen, avoinna loppuvuoden.
 • Pohjoinen kotieläintuki emolehmistä, sonneista ja teurastetuista hiehoista sekä tuki teurastetuista sonneista C3- ja C4-tukialueilla, haku 12.2.–5.3.
 • Pohjoinen kotieläintuki uuhista ja kutuista, haku 12.2.–5.3.
 • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki, haku 12.2.–5.3.

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen hakuaika ei ole vielä varmistunut. Haku avautuu myöhemmin keväällä. Sopimusehtoja pitää kuitenkin noudattaa 1.1.2024 alkaen. Sopimusehdot vuodelle 2024 löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.