Eläinmääräilmoitus vuoden 2023 eläinmääristä

Julkaisupäivä: 11. joulukuuta 2023

↵ Eläintukien hakuopas 2023

Ilmoita eläinmääräilmoituksella vuonna 2023 hallinnassasi olleiden sikojen ja siipikarjan määrät Vipu-palvelussa viimeistään 1.2.2024.

Eläinmääräilmoitus voi koskea sinua, jos olet hakenut

  • eläinten hyvinvointikorvausta
  • luonnonmukaisen tuotannon korvausta
  • sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmääriä, koska Ruokavirasto saa niiden tiedot suoraan eläinrekistereistä.

Tee eläinmääräilmoitus aina, jos käytät eläintiheyden laskennassa yhteisön eläimiä.

Sikojen ilmoittaminen

Tee eläinmääräilmoitus, jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta sioista.

Ilmoita jokaisen kalenterikuukauden ensimmäisen päivän sikamäärä eläinryhmittäin. Voit ladata ilmoituksessa tarvittavat tiedot suoraan sikarekisteristä.

Jos olet hakenut korvausta lihasikojen olosuhteiden parantaminen -toimenpiteestä, ilmoita lisäksi toimenpiteeseen liittyvien teuraseläinten määrä ajanjaksoilla 1.1.–30.6.2023 ja 1.7.–31.12.2023 sekä hännänpuremien määrä. Saat tiedot teurastamon toimittamasta teurasilmoituksesta. Toimenpiteen ehtoja on toteutettava maatilan kaikilla kolmesta kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen ikäisillä lihasioilla.

Sinun ei tarvitse tehdä eläinmääräilmoitusta, jos käytät sikoja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tai sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen eläintiheyden laskennassa. Ruokavirasto saa tiedot suoraan sikarekisteristä.

Siipikarjan ilmoittaminen

Tee eläinmääräilmoitus, jos olet hakenut

Ilmoita jokaisen kalenterikuukauden ensimmäisen päivän siipikarjan määrä eläinryhmittäin. Broilereiden laskennassa ilmoita kalenterikuukauden ensimmäisen ja viidennen päivän välinen korkeintaan vähintään yhden vuorokauden ajan pidetty todellinen eläinmäärä.

Ilmoita lisäksi alla luetellut tiedot, jos olet hakenut korvausta eläinten hyvinvointikorvauksen Siipikarjan olosuhteiden parantaminen -toimenpiteestä. Toimenpiteen ehtoja on toteutettava maatilan kaikilla munivilla kanoilla ja niiden emoilla, broilereilla ja kalkkunoilla. Saat tiedot teurastamon toimittamasta teurasilmoituksesta.

Ilmoitettavat tiedot:

  • hakemaasi toimenpiteeseen liittyvien teuraseläinten määrä ajanjaksoilla 1.1.–30.6.2023 ja 1.7.–31.12.2023 sekä
  • kalkkunoilla limapussintulehduksesta johtuvien kokoruhohylkäysten määrä.
  • broilereilla eläinten määrä kerrottuna jalkapohjatulehduspisteillä ja vesipöhön takia hylättyjen eläinten määrä.

Yhteisön eläimet

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Voit pyytää eläinmääräilmoituksella, että tilasi eläintiheyden laskennassa huomioidaan yhteisömuotoisen yrityksen nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan eläinmäärä. Tässä tapauksessa yhteisö ei voi hakea luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta samoista eläimistä. Ilmoita eläinmääräilmoituksella yhteisön määräysvaltaa käyttävän henkilön nimi, tilatunnus ja eläinmäärät.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Jos haet tukea yhteisönä, voit pyytää eläinmääräilmoituksella, että eläintiheyden laskennassa huomioidaan yhteisön osallisen hallinnassa olevat siat ja siipikarja. Ilmoita eläinmääräilmoituksella yhteisön määräysvaltaa käyttävän henkilön nimi, tilatunnus ja eläinmäärät.

Jos haet tukea luonnollisena henkilönä ja olet määräysvaltaa käyttävä osallinen yhteisömuotoisessa yrityksessä, voit ilmoittaa yhteisön siipikarjan omalla eläinmääräilmoituksellasi. Tässä tapauksessa yhteisö ei voi hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea.

Tarkemmat ehdot ja vaadittavat liitteet

Lisää ilmoituksen liitteeksi tarvittaessa todisteet osallisesta, jolla on määräysvalta yhteisössä.

info 50x50.pngEläinmäärän ilmoittaminen eläinrekisteriin

Tämä ohje koskee Vipu-palvelussa tehtävää eläinmääräilmoitusta. Jos etsit eläinmäärän ilmoittamista eläinrekisteriä varten, tutustu seuraaviin sivuihin: