Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea tukea 30.6.2024 saakka

12. huhtikuuta 2024

Kosteikko- ja uomainvestointien tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Näihin ei-tuotannollisiin investointeihin voi hakea tukea 30.6.2024 saakka. Tukien hakemisessa neuvovat alueelliset ELY-keskukset.

Investoinnit parantavat vesistöjen tilaa ja luonnon monimuotoisuutta

Tuen avulla voi perustaa kosteikon, perustaa tulvatasanteen ojan tai virtavesistön reunoille tai muuttaa turvepellon kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi. Kosteikot ovat pysyvästi veden osittain peittämiä alueita, jotka pidättävät ravinteita, toimivat elinympäristöinä eri eläin- ja kasvilajeille ja monipuolistavat maatalousmaisemaa. Turvepeltoja ovat pellot, joiden muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on vähintään 40 prosenttia.

–Toivomme, että tuella perustettaisiin varsinkin ilmastonmuutosta hillitseviä kosteikkoja. Tällaisia ovat turvepeltojen vettämiseen liittyvät kosteikot, kertoo asiantuntija Jussi Javanainen Ruokavirastosta.
–Kosteikko- ja uomainvestointeihin on varattu yhteensä 3 miljoonan euron määräraha eli tukea on hyvin saatavilla. Hakemus kannattaa ilman muuta tehdä, jos on aikeissa perustaa kosteikon, kannustaa Javanainen.

Tukea viljelijöille, yhdistyksille ja vesioikeudellisille yhteisöille

Investointitukea kosteikkojen perustamiseen ja uomien kunnostamiseen voivat saada viljelijät, rekisteröidyt yhdistykset ja vesilain 12 luvussa tarkoitetut vesioikeudelliset yhteisöt. Hakijalla on oltava Y-tunnus.

Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on yli 0,5 hehtaaria, tukea voi saada korkeintaan 12 000 euroa hehtaarilta. Jos kosteikon pinta-ala on 0,3–0,5 hehtaaria, tukea voi saada korkeintaan 4100 euroa koko kosteikkoa kohden. Uoman luonnontilan parantamisesta ja kaksitasouomista maksetaan korkeintaan 21 euroa metriltä.

Hankesuunnitelman voi tilata neuvojalta

Hakemuksen on sisällettävä suunnitelma, josta käy ilmi investointihankkeen päätavoite: vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuuden edistäminen tai ilmastonmuutoksen hillintä. Suunnitelman voi teettää Ruokaviraston neuvojarekisteriin (www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri) hyväksytyllä neuvojalla.

Hankkeen päätavoitteen valinta kannattaa tehdä huolellisesti, sillä ELY-keskus valitsee päätavoitteen perusteella hankkeeseen sovellettavat kelpoisuus- ja valintakriteerit. ELY-keskus pisteyttää hankkeen valintakriteereiden perusteella ja joko hyväksyy tai hylkää hankkeen rahoituksen.

Kosteikko- tai uomainvestointia ei saa aloittaa ennen kuin on saanut ELY-keskuksesta myönteisen rahoituspäätöksen. Investointi pitää toteuttaa kahden vuoden kuluessa päätöksen saamisesta. ELY-keskus voi harkintansa mukaan antaa toteutukselle lisäaikaa korkeintaan kaksi vuotta.

Ei-tuotannollisten investointien tuki rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Lisätietoja medialle:
Asiantuntija Jussi Javanainen, p. 0295 204 972, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi