Kosteikko- ja uomainvestointien päätöksenteko käynnistyy

5. joulukuuta 2023

ELY-keskukset aloittavat nyt päätöksenteon tänä vuonna haetuista kosteikko- ja uomainvestoinneista. Maksujen hakeminen tulee mahdolliseksi vasta myöhemmin ja Ruokavirasto tiedottaa ajankohdasta erikseen. Näihin ei-tuotannollisiin investointeihin oli mahdollista hakea tukea 30.6.2023 saakka.

Tukihakemuksia ei-tuotannollisiin investointeihin lähetettiin hakujaksolla 36 kappaletta. Seuraavan kerran tukea kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea ensi keväänä.

Ei-tuotannollisen investoinnin tuen avulla voi perustaa kosteikon, perustaa tulvatasanteen ojan tai virtavesistön reunoille tai muuttaa turvepellon kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi.

ELY-keskus valitsee investointihakemuksissa kerrottujen päätavoitteen perusteella hankkeeseen sovellettavat kelpoisuus- ja valintakriteerit. ELY-keskus pisteyttää hankkeen valintakriteereiden perusteella ja joko hyväksyy tai hylkää hankkeen rahoituksen.

Ei-tuotannollisten investointien tuki rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja: