Mobiilisovellus käyttöön peltotukien hakua varten – Vipu-mobiili saatavilla sovelluskaupoista

17. helmikuuta 2023

Ruokavirasto on julkaissut mobiilisovelluksen viljelijöiden ja viranomaisten väliseen viestintään. Sovellus on nimeltään Vipu-mobiili. Viljelijät voivat ladata Vipu-mobiilin Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Vipu-mobiiliin kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mobiilisovellusta voivat käyttää maatilojen ensisijaiset viljelijät. Vipu-mobiilin käyttö on mahdollista myös maatilan asiointivaltuuksilla, joten sovelluksen käyttöön voi valtuuttaa esimerkiksi sukulaisen. Valtuutuksen voi tehdä Vipu-palvelussa.

Vipu-mobiili täydentää Vipu-palvelua, mutta ei korvaa sitä

Peltotukien haku uudistuu tänä vuonna. Viljelijät lähettävät hakemukset tuttuun tapaan verkkoasiointipalvelu Vipun kautta. Täysin uutta on kaikkiin tukihakemuksella ilmoitettuihin peltolohkoihin tehtävä satelliittiseuranta, joka edellyttää ajantasaista tiedonvaihtoa viljelijän ja hallinnon välillä. Viljelijöiden apuna yhteydenpidossa on Vipu-mobiili.

Satelliittien tuottaman kuva-aineiston avulla seurataan kasvuston kehittymistä ja viljelytoimenpiteitä koko kasvukauden ajan. Aineistosta tarkastellaan tukiehtojen täyttymistä. Jos viljelijä on ilmoittanut peltotukien haussa jollekin lohkolle tietoja, jotka eivät vastaa satelliittikuvaa, hän saa selvityspyynnön.

Sen jälkeen viljelijä voi joko korjata hakemustaan vastaamaan tilannetta lohkolla tai todentaa valokuvan avulla, että viljelytoimenpide on tehty lohkolla ehtojen mukaisesti. Tiedon todentamiseen viljelijä tarvitsee Vipu-mobiilin, jonka avulla hän voi ottaa kuvan lohkosta ja lähettää sen hallinnolle.

Vipu-mobiilin avulla viljelijä voi myös dokumentoida kasvukauden aikana tekemiään viljelytoimenpiteitä, kuten niittoa. Kuvia voi hyödyntää myöhemmin mahdollisten selvityspyyntöjen yhteydessä.

Tiedot vuonna 2022 maksetuista tuista Vipu-mobiilissa

Viljelijä voi tarkistaa Vipu-mobiilista viime vuonna maatilalleen maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista kuitatuista takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. Maksutapahtumista on eritelty tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa.

Vastaavat tiedot ovat saatavilla myös Vipu-palvelusta Maatila-valikon kohdasta Maksutapahtumat.

Lisätietoja:

Vipu-mobiili on viljelijän tärkeä työkalu (ruokavirasto.fi)  
Vipu-mobiilin esittelyvideo (YouTube)  
Mikä muuttuu peltotuissa? (ruokavirasto.fi)  

Lisätietoja medialle:

asiantuntija Jukka Heikkinen
050 526 2807

asiantuntija Ilkka Lehtola
050 336 9841

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi