Nautapalkkioiden maksaminen alkaa helmikuussa

1. helmikuuta 2024

Ruokavirasto aloittaa 8.2.2024 vuoden 2023 nautapalkkioiden maksamisen.

Nautapalkkioista maksetaan noin 70 prosenttia vuoden 2023 tukisummasta. Eri eläinryhmien palkkiot määräytyvät seuraavasti:

  • Emo- ja lypsylehmäpalkkio sekä ulkosaariston nautapalkkio maksetaan 1.2. ja 15.9. väliseltä ajalta nautarekisteriin kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella.
  • Sonnipalkkio maksetaan niistä eläimistä, joilla tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9.

Palkkioiden loppuosat maksetaan kesäkuussa 2024. Poikkeuksena on teurashiehopalkkio (AB-alue), joka maksetaan kokonaan (100 %) kesäkuussa 2024.  

Emo- ja lypsylehmäpalkkioita maksetaan noin 29,3 miljoonaa euroa, ulkosaariston nautapalkkioita noin 1,2 miljoonaa euroa ja sonnipalkkioita noin 25,1 miljoonaa euroa.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa kuin kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

MMM:n tiedote 1.2.2024