Syysilmoitus koskee nyt kaikkia maatiloja – ilmoitusaika päättyy 8.2.2024

15. tammikuuta 2024

Syysilmoitus on avautunut viljelijöiden täytettäväksi verkkoasiointipalvelu Vipussa. Ilmoituksen tekoon ja lähettämiseen on aikaa 8.2.2024 asti.

Maatilojen pitää tehdä syysilmoitus talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä. Pellon ja pysyvien kasvien alasta 33 prosenttia pitää olla kasvipeitteistä talvikaudella. Vaatimus kuuluu ehdollisuuteen eli viljelijätukien perusehtoihin. Alaan hyväksytään aito kasvipeite, sänki, kevennetty muokkaus tai kasvijäte. Syysilmoituksessa kaikkien peltolohkojen kasvipeitteisyyslaji pitää ilmoittaa vähimmäismaanpeitteen tarkastelua varten.

Syysilmoituksessa ilmoitetaan myös ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpidealat.

Maatilan syysilmoitukseen voi kuulua myös muiden toimenpiteiden ilmoituksia. Ilmoitukseen vaikuttaa se, mitä tukia ja toimenpiteitä tila on hakenut viime keväänä peltotukien haussa. Talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäksi syysilmoituksessa ilmoitetaan seuraavista:

  • käytetyt kasvinsuojeluaineet (luomusitoumukseen ja ympäristösitoumuksen puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät -toimenpiteeseen ilmoitetut lohkot)
  • kiertotalouden edistäminen (ympäristösitoumuksen toimenpide)
  • valumavesien hallinta (ympäristösitoumuksen toimenpide)
  • lintupellot (ympäristösitoumuksen toimenpide).

Kasvipeitteisyyttä seurataan satelliittien avulla

Kasvipeitteisyyttä tarkastellaan satelliittiseurannalla. Maaliskuun puolivälistä alkaen viljelijälle voi tulla selvityspyyntö älypuhelinsovellus Vipu-mobiiliin, jos talviaikaisen kasvipeitteisyyden alalla on havaittu muokkausta.

Jos viljelijä on noudattanut ehdollisuuden vaatimusta talviaikaisesta vähimmäismaanpeitteestä, hän voi vastata selvityspyyntöön Vipu-mobiililla ottamallaan valokuvalla. Kuvia voi ottaa maaliskuun puolivälin jälkeen.

Lisätietoja tuenhakijalle: